การเรียนรู้เป็นสิ่งหนึ่งที่มีความจำเป็นสำหรับทุกคน เนื่องจากช่วยเพิ่มทักษะในการทำงาน สามารถคิดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาได้ ทั้งนี้การเรียนรู้ไม่ได้หมายความว่าต้องศึกษาตามเนื้อหาในหนังสือ เรียนตามสถาบันการศึกษาเท่านั้น แต่เมื่อเปิดรับสิ่งใหม่ ยอมเปลี่ยนแปลง ก็ถือเป็นการเรียนรู้เช่นเดียวกัน เช่น สวมหน้ากากในช่วงที่มลพิษฝุ่น PM 2.5 สูงต้องสวมหน้ากากให้ถูกวิธีโดยให้หน้ากากสีเข้มออกด้านนอก ฝึกใช้งานโทรศัพท์มือถือเมื่อซื้อเครื่องใหม่ ฝึกทำขนมอาหารด้วยตนเอง และฝึกขับร้องเพลงที่กำลังนิยม เป็นต้น ซึ่งโดยเร็ว ๆ นี้ Google ก็ได้เปิดแพลตฟอร์ม Google Digital Garage เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับบุคคลทั่วไป

1                                                                                              ภาพโดยผู้เขียน 

Advertisement

Advertisement

เบื้องต้นหากต้องการเข้าใช้งานเรียนรู้กับ Google Digital Garage ให้ลงทะเบียนโดยใช้บัญชีอีเมล Google ที่เว็บไซต์ https://learndigital.withgoogle.com/digitalgarage จากนั้นจึงเลือกเรียนคอร์สเรียนได้ตามความสนใจมีทั้งหมด 125 คอร์ส สามารถแยกกลุ่มคอร์สเรียนได้แก่ การวิเคราะห์ข้อมูลและเทคโนโลยี (Data and Tech)  การตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) และการพัฒนาทักษะ (Career Development) ทั้งยังเลือกเวลาเรียนได้ตามความสะดวกของผู้เรียน และเมื่อเรียนจบแล้วก็จะได้รับใบประกาศนียบัตรอีกด้วย

2                                                                                             ภาพโดยผู้เขียน 

จุดเด่นหลัก ๆ คือคอร์สเรียนนี้ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน เริ่มต้นจะปูความรู้พื้นฐานในการสอน มีวิดีโอประกอบ และหลังจากเรียนเสร็จต้องทำแบบทดสอบให้ผ่าน จึงสามารถเรียนบทเรียนถัดไปได้ โดยหลายท่านอาจกังวลไม่ค่อยมีความถนัดทางด้านภาษาอังกฤษ แต่วิดีโอก็มีเนื้อหาบรรยายตามที่ผู้สอนพูด ดังนั้นอาจพิมพ์เนื้อหาบรรยายมาอ่านก่อนล่วงหน้าหรือเปิดไปพร้อมกัน จะได้เรียนรู้ได้เร็วยิ่งขึ้น แถมยังเป็นการเพิ่มพูนฝึกทักษะภาษาอังกฤษทั้งการฟัง และการอ่านไปด้วย  

Advertisement

Advertisement

3                                                                                          ภาพโดยผู้เขียน 

          Google Digital Garage จึงเป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยให้บุคคลทั่วไปเรียนรู้ได้มากยิ่งขึ้น ช่วยพัฒนาทักษะการทำงาน สามารถเรียนรู้ได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ ตามความสะดวกของผู้เรียน และพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากเป็นคอร์สเรียนออนไลน์ ดังนั้นผู้เรียนจึงต้องมีวินัยในการเรียน ทบทวนเนื้อหาด้วยตนเอง เพื่อให้การเรียนบรรลุผลสำเร็จ ขอให้เชื่อมั่นว่าการเรียนรู้สามารถเรียนได้ทุกวัย ขอให้เพียงผู้เรียนเปิดใจ ก็ย่อมที่จะได้รับสิ่งใหม่เข้ามาในชีวิต เมื่อมีองค์ความรู้มากก็จะทำให้คิดวิเคราะห์ได้ ไม่ถูกหลอกหลวงจากมิจฉาชีพ รู้เท่าทัน มีภูมิคุ้มกัน และดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตลอดไป และสามารถติดตามบทความเกี่ยวกับแหล่งเรียน Online ฟรีอื่น ๆ ได้ โดยคลิกที่ https://bit.ly/2LI0hpw :) :) :)

Advertisement

Advertisement

ขอบคุณภาพปก ภาพโดย Hebi B. จาก Pixabay