ความรู้

หมวดหมู่

ใน

จาก

รีวิวลงทะเบียนโครงการ "คนละครึ่ง" สำหรับร้านค้า แบบง่าย ๆ จบในที่เดียว

รีวิวลงทะเบียนโครงการ "คนละครึ่ง" สำหรับร้านค้า แบบง่าย ๆ จบในที่เดียว

"คนละครึ่ง" โครงการที่ภาครัฐได้ทำออกมาช่วยเหลือร้านค้าและประชาชน เพื่อเป็นการกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศ, บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน รวมถึงเพื่อเป็นการช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ร้านค้ารายย่อย
567