วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร ที่นี่คงไม่มีใครไม่รู้จักวันนี้ ซึ่งถือว่าเป็นสถานที่สำคัญในกรุงเทพมหานคร ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ จนมีชื่อเรียกสั้นๆ ชื่อว่า The Marble Temple (พระอุโบสถประดับด้วยหินอ่อน) วัดนี้ถือว่าเป็นวัดประจำรัชกาลที่ ๕ เนื่องจาก พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชประสงค์ไว้ว่า เมื่อพระองค์สวรรคตและถวายพระเพลิงพระบรมศพแล้ว ให้นำพระบรมราชสรีรางคาร (เถ้ากระดูก) ไปบรรจุไว้ใต้รัตนบัลลังก์ พระพุทธชินราช องค์จำลอง พระประธานในพระอุโบสถ

วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม 1วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ตั้งอยู่เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เดิมชื่อวัดแหลมหรือวัดไทรทอง วัดนี้ไม่ปรากฎว่าสร้างขึ้นในสมัยใด เมื่อถึงรัชสมัยของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ทรงสร้างพระราชวังดุสิตขึ้น ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามใหม่ว่า "วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม" หมายถึง วัดของพระเจ้าแผ่นดิน รัชกาลที่ ๕

วัดเบญจมบพิตร

พระประธานในพระอุโบสถ คือ พระพุทธชินราช (องค์จำลอง) โดยเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงรรพชาเป็นามเณรได้ตามเสด็จ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๔) ไปจังหวัดพิษณุโลก ทรงเห็นว่าเป็นพระพุทธรูปที่มีความงดงามมาก แต่ด้วยที่เป็นที่เคารพสักการะบูชาของชาวพิษณุโลก พระองค์จึงได้มีพระราชดำริให้หล่อขึ้นมาใหม่

วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามสิ่งสำคัญอีกอย่างคือ พระอุโบสถที่ตกแต่งจากหินอ่อน สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ทรงได้สั่งซื้อนำเข้าจากประเทศอิตาลี เพื่อนำมาตกแต่งพระระเบียงและพระอุโบสถ

วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม 3แต่การก่อสร้างในสมัยนั้น ยังไม่เสร็จเรียบร้อย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ก็ได้เสด็จสวรรคตก่อน จนแล้วเสร็จในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ เมื่อได้มีการถวายพระเพลิงพระบรมศพ รัชกาลที่ ๕ เรียบร้อยแล้ว ได้มีการอัญเชิญพระบรมราชสรีรางคาร ประดิษฐานไว้ใต้พระแท่นรัตนบัลลังก์ พระพุทธชินราช (องค์จำลอง) ถือว่าเป็นพระบรมราชานุสาวรีย์และวัดประจำรัชกาลที่ ๕

วัดเบญจมบพิตรนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมาสักการะพระพุทธชินราชจำลอง และพระบรมราชสรีรางคาร รัชกาลที่ ๕ ได้ที่พระอุโบสถ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร เปิดทุกวัน เวลา 06.00 - 18.00 น. แนะนำแต่งกายเหมาะสมนะคะ

Advertisement

Advertisement