หลังจากที่เราได้ทำความรู้จักกับอาหารประเภท Vegan ไปแล้ว ว่าเป็นอาหารที่งดเว้นวัตถุดิบที่มาจากสัตว์ทั้งหมด รวมไปถึงการการใช้วัสดุหรือผลิตภัณฑ์ที่มาจากสัตว์โดยสิ้นเชิง วันนี้เราจะมาย้อนกลับไปดูจุดเริ่มต้นของ Vegan ว่ามันเริ่มต้นขึ้นได้อย่างไรDonald Watson

ภาพของ Donald Watson ชายผู้มีปณิธานที่จะ ลด ละ เลิก เบียดเบียนสัตว์ร่วมโลก


เรื่องราวเกิดขึ้นที่เมือง Mexborough เขตเทศบาลเมือง Doncaster ประเทศอังกฤษ เด็กชายผู้หนึ่งได้ถือกำเนิดขึ้น ในวันที่ 2 กันยายน ปี1910 เขามีชื่อว่า Donald Watson เด็กชายวัตสันได้เติบโตขึ้นในฟาร์มของลุงของเขา เป็นปกติของการปศุสัตว์ในฟาร์ม ที่จะต้องฆ่าหมู เพื่อนำมาเป็นอาหารและสำหรับค้าขาย จากเหตุการณ์นั้น ทำให้เด็กชายวัตสัน สะเทือนใจทุกครั้ง ที่เกิดการฆ่าสัตว์ขึ้นในฟาร์ม นั่นจึงเป็นจุดกำเนิดให้เขาเริ่มหันเห การเลิกกินเนื้อสัตว์นับตั้งแต่นั้นมาภาพจากโรงฆ่าสัตว์ ซึ่งเป็นภาพที่ Donald Watson ไม่สบายใจ จนหันเหเข้าสู่ลัทธิมังสวิรัติ

Advertisement

Advertisement

เด็กชายวัตสันเริ่มเข้าสูลัทธิมังสวิรัติในอายุ 14 ปี นับแต่นั้นมา เชาไม่เคยรับประทานเนื้อสัตว์อีกเลย เมื่อวัตสันโตขึ้น เขาไม่สูบบุหรี่หรือดื่มแอลกอฮอลล์ ในช่วงปี 1940  เขาเลิกใช้ผลิตภัณฑ์จากนม เพราะเข้าใจว่า ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมาจากนม ก็ถือเป็นการเบียดเบียนสัตว์เช่นเดียวกัน ซึ่งเขาได้อธิบายถึงแรงจูงใจที่เขาได้คัดค้านการเบียดเบียนสัตว์ว่า

"เราสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนว่า อารยธรรมปัจจุบันของเราสร้างขึ้นจากการแสวงหาผลประโยชน์จากสัตว์ เช่นเดียวกับอารยธรรมในอดีต ที่สร้างขึ้นจากการแสวงหาผลประโยชน์จากทาส และเราเชื่อว่า ชะตากรรมทางจิตวิญญาณของมนุษย์ก็ไม่ต่างกัน  เมื่อพิจารณาแล้วว่า  มนุษย์ก็เคยกินผลิตภัณฑ์จากร่างกายของสัตว์เช่นเดียวกัน" 

นั่นคือคำกล่าวของ โดนัลด์ วัตสัน ที่กล่าวถึงการเบียดเบียนสัตว์ร่วมโลก ที่เกิดขึ้นจนเป็นเรื่องธรรมดา ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าเสียใจว่า หากแล้วสุดท้าย ชะตากรรมทางจิตใจของมนุษย์ผู้เบียดเบียน ก็อาจไม่พบกับความสุขเช่นเดียวกัน

Advertisement

Advertisement

ผัก คือ ชีวิตหลังจากเขาได้เข้าสู้สังคมมังสวิรัติ ในปี ค.ศ. 1944 เขาก็ได้เปิดตัวหนังสือพิมพ์ The Vegan News วัตสันขยายปรัชญาเพื่อคัดค้านการเบียดเบียนสิ่งมีชีวิต เขาเป็นชายที่มีชีวิตเรียบง่ายและรักสงบ วัตสันได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้คัดค้านที่มีมโนธรรม ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 และเขาได้เสียชีวิตอย่างสงบในวันที่ 16 พฤศจิกายน ปี 2005กินวีแกน

เทรนด์การกินอาหาร Vegan ของ Donald Watson เริ่มเป็นที่นิยมอย่างมากโดยเฉพาะในทวีปยุโรป และอเมริกา ซึ่งเป็นที่น่าสนใจว่า ก็สอดคล้องกับค่านิยมการถือศีลกินผักของลัทธิเต๋า หรือที่เรียกกันว่า การกินเจ ในซีกโลกฝั่งตะวันออกเช่นเดียวกัน นั่นจึงเป็นสิ่งที่สะท้อนให้รู้ว่า แท้จริงแล้ว มนุษย์เอง ก็พยายามลด ละ เลิก ที่จะเบียดเบียนเพื่อนร่วมโลกเช่นเดียวกัน

Advertisement

Advertisement

และนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของสังคม Vegan ซึ่งเป็นการบริโภคอาหาร โดยงดเว้นการเบียดเบียนเพื่อนร่วมโลก ตามแนวคิดของ Donald Watson นั่นเอง....


เรื่อง : จิรวัสส์   สุทธิพิทยศักดิ์

Facebook : Thailand Local


ขอบคุณภาพประกอบ 

ภาพปกภาพที่1 / ภาพที่2 / ภาพที่3ภาพที่4