ภาพเเม่น้ำเจ้าพระยา ถ่ายเมื่อวันที่ 30/10/2563 16.27          ในช่วงของเหตุการณ์ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย ทำให้ทุกวันนี้เวลาเราออกจากบ้าน ไปทำงาน ไปเรียน นั่งรถไฟฟ้าหรือแม้กระทั้งเข้าร้านสะดวกซื้อนั้นจะต้องมีการใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งเพื่อเป็นการป้องกันตัวเองจากเชื้อไวรัส และเป็นการป้องกันไม่ให้แพร่เชื้อแก่ผู้อื่น ซึ่งก็ได้รับตวามความร่วมมือที่ดีจากทุกภาคส่วน ทั้งจากหน่วยงานของรัฐบาลและจากภาคเอกชน แต่ในทางกลับกันการที่ประเทศไทยมีขยะพลาสติกติดเชื้อที่มาจากการใช้หน้ากากอนามัยเพิ่มขึ้นอย่างมากมายในแต่ละวันนั้น อีกทั้งค่านิยมในการสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ก็เพิ่มมากขึ้น ทำให้มีการใช้พลาสติกในการบรรจุและขนส่งอาหารเพิ่มขึ้น ขยะก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน แต่ขยะส่วนใหญ่นั้นถูกกำจัดอย่างผิดวิธีและบางส่วนถูกทึ้งลงไปสู่ทะเลกลายเป็นไมโครพลาสติกที่ตกค้างอยู่ในสภาพแวดล้อม

Advertisement

Advertisement

ภาพขยะมูลฝอย ถ่ายเมื่อวันที่ 31/10/2563 13.15ภาพหน้ากากอนามัยที่ใช้เเล้ว ถ่ายเมื่อวันที่ 31/10/2563 13.02          หน้ากากอนามัยแบบใช้แล้วทิ้งนั้นถูกจัดเป็นขยะติดเชื้อที่มีส่วนผสมของพอลิโพรไพลีน(polypropylene) หรือส่วนผสมของพลาสติกในการป้องกันเชื้อโรคและกันของเหลว โดยก่อนจะทึ้งนั้นจะต้องมีการบรรจุใส่ถุงพลาสติกและคัดแยกขยะก่อนที่จะกำจัดด้วยการเผาด้วยเตาเฉพาะ แต่หน้ากากอนามัยส่วนใหญ่นั้นถูกทึ้งเหมือนกับเป็นเพียงแค่ขยะมูลฝอยธรรมดาที่ทึ้งรวมกับขยะชิ้นอื่น ๆ และเกินกว่าครึ่งของจำนวนขยะพลาสติกทั้งหมดในโลกถูกจัดการด้วยกระบวนการ “ฝังกลบ” หรือไม่ก็ถูกทิ้งลงทะเลไปกลายเป็น Microplastics ตกค้างอยู่ ซึ่งต้องใช้ระยะเวลานานมากในการย่อยสลายและจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นเมื่อเข้าสู่ห่วงโซ่อาหารโดยผ่านทางสัตว์ทะเลชนิดต่าง ๆ ก่อนจะเข้าสู่ร่างกายของผู้บริโภคอย่างพวกเรา สิ่งที่น่าเป็นห่วงมากที่สุดคืออาจจะเป็นตัวที่ทำให้เกิดมะเร็งเกิดขึ้นได้ซึ่งผลกระทบเหล่านี้ต้องใช้เวลานานพอสมควรที่จะเกิดขึ้นให้เห็น นอกจากเรื่องของหน้ากากอนามัยใช้แล้วทิ้งนั้นก็มีขยะพลาสติกจากในภาคส่วนของธุรกิจเพิ่มขึ้นมาอย่างมาก ในทางกลับกันความสามารถในการจัดการขยะในประเทสไทยยังคงเท่าเดิม และยังมีขยะบางส่วนถูกจัดการอย่างไม่ถูกต้องด้วยหลายๆสาเหตุปัญหาเหล่านี้เป็นสิ่งที่สังคมเราไม่ควรมองข้ามได้เช่นกัน

Advertisement

Advertisement

ภาพ3R วาดขึ้นเมื่อวันที่ 29/10/2563 20.08

 

           อย่างไรก็ตามการใส่หน้ากากอนามัยถือเป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสและเป็นการป้องกันตัวเองเบื้องต้นที่ดีในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสอีกทั้งยังเริ่มได้ที่ตัวเรา ดังนั้นขยะที่เกิดจากการใช้หน้ากากอนามัยอาจจะเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ในส่วนของขยะพลาสติกที่จากภาคส่วนของธุรกิจนั้น เราลดการใช้ลงได้ อีกหนึ่งสิ่งที่ง่ายที่สุดที่ทุกคนควรทำคือลดปริมาณขยะ ลดการใช้(Reduce)เช่นการใช้กล่องข้าวใส่อาหารแทนการใส่ถุงพลาสติกเฉกเช่นเดียวกับการใช้กระติกน้ำในการบรรจุน้ำ ในขณะที่การเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการกับขยะและกำจัดอย่างถูกต้องก็เป็นสิ่งที่ต้องตะหนักถึงเช่นกัน ท้ายสุดเราก็ไม่ควรจะลืมที่จะดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะช่วงเวลาไหนก็ตามและนั้นจะต้องได้นับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการที่จะดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

Advertisement

Advertisement

เรื่อง/ภาพ โดย poom20067(ตัวนักเขียนเอง)