COVIDจอมเผด็จการ

ในสังคมปัจจุบัน อิสระ เสรีภาพ และ ประชาธิปไตย เป็นเรื่องสำคัญ และดูเหมือนว่า โรคระบาด ถูกใจสิ่งนี้ เนื่องจาก ประชาชน มีความเป็นปัจเจก ในการใช้ชีวิตประจำวัน มีการหาข้อมูล ความรู้ และ การประเมินความเสี่ยงด้วยตนเอง และ จากการสำรวจ องค์ความรู้ เกี่ยวกับ กลุ่มคน ในพื้นที่สาธารณะ ในประเทศที่มีอัตราการแพร่ระบาดสูงพบว่า

แผนที่การติดเชื้อภาพจาก :covid19.workpointnews 

1.covid-19 มีความอันตรายต่อชีวิตต่ำ และ ดูคล้ายใช้หวัด แค่รักษาสุขภาพให้เข็งแรงก็สามารถต่อสู้กับโรคระบาดนี้ได้ โดยไม่จำเป็นต้องเตรียมการณ์เพิ่มเติม

2.covid-19 ง่ายต่อการรักษา แค่เพียงรักษาตามอาการที่ปรากฏ ไม่จำเป็นต้องใช้ยาต้านเฉพาะโรค ก็สามารถรักษาอาการให้หายขาดได้

3.มองว่าผู้เสียชีวิตจากโรคนี้ คือคนที่มีสุขภาพไม่แข็งแรง หรือ มีโรคประจำตัวเป็นทุนเดิม ทำให้ร่างกายไม่สามารถรับมือกับเชื้อได้

Advertisement

Advertisement

4.มองว่าเมื่อภึงเวลา วัคซีนจะถูกพัฒนาได้ทันก่อนที่ตนเองจะติดเชื้อ แค่ใช้ชีวิตประจำวันปกติรอวัคซีน ออกมา ค่อยไปฉีดวัคซีน

5.มองว่ามันมาตามฤดูกาล เช่นเดียวกับ ใช่หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ซึ่งปกติก็มีจำนวนผู้เสียชีวิตจากใช้หวัดใหญ่ ตามฤดูกาล เป็นปกติอยู่แล้ว จึงไม่วิตกกังวลกับการแพร่ระบาดในครั้งนี้

กราฟผู้ติดเชื้อภาพจาก :covid19.workpointnews

ซึ่งผลลัพธ์จากคำงามคิดใน 5 ข้อที่กล่าวมามีดังนี้

1.มีอัตราการติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด กว่าที่ควรจะเป็น เนื่องจาก การเพิกเฉยต่อมาตรการความมั่นคงของรัฐ ในการควบคุมการแพร่ระบาด 

2.ทรัพยากรทางด้านการแพทย์ ไม่เพียงพอ ต่อปริมาณผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นอย่างกระทันหัน ทั้งจำนวนเตียง บุคลากรทางสาธารณสุข เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ต่างๆ

3.จำนวนผู้เสียชีวิต ที่ไม่ควรเสียชีวิต กล่าวคือ หากคำนวณอัตราการรอดชีวิต ของผู้ป่วยและความรุนแรง ผู้ป่วยโควิด19 มีอัตราการรอดชีวิต ที่สูง แต่ กลับมีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก สาเหตุมาจาก ข้อ 1 และ 2 ทำให้ การรักษาติดขัด ไม่ทั่วถึง และ ผู้ที่ไม่สมควรเสียชีวิตจากการประเมินอาอารในตอนแรก ต้องจบชีวิตลง เนื้อด้วยไม่สามารถรักษาอาการอย่างถูกต้อง ทันเวลา

Advertisement

Advertisement

ประเทศที่มีการติดเชื้ออันดับต้นๆภาพจาก :covid19.workpointnews

นั่นอาจจะเป็นตัวบ่งชี้ว่า การยึดติดกับสิทธิและเสรีภาพในแบบปัจเจกชน เป็นส่วนในการเร่งปฏิกิริยาการแพร่ระบาด และทำให้ มีผู้เสียชีวิตมากกว่าที่ควรจะเป็น

ต่างจาก การเคารพใน กฎและคำสั่ง ของรัฐ เพื่อรักษาสิทธิ์ ที่จะมีชีวิตอยู่ และ ไม่ทำร้ายชีตผู้อื่น มองภาพรวมและสังคมเป็นหลัก จนกว่า วิกฤตจะผ่านพ้นไป และ กลับมาใช้ เสรีภาพ อีกครั้ง

อย่างไรก็ตาม.เสรีภาพก็ดีกว่าเผด็จการในทุกมิติ หากพลเมืองให้ความร่วมมือกับรัฐในการแก้ไขปัญหาต้นทาง และ เคารพ ความเป็นมนุษย์ ชีวิตและทรัพย์สินของผู้อื่น เพราะหากมีคนได้รับความเสี่ยงต่อชีวิตวิตและทรัพย์สิน นั่งคงเป็นการละเมิดสิทธิมิใช่เสรีภาพ 

Advertisement

Advertisement

สุดท้าย เราคงต้องมานั่งหาคำตอบว่า การให้ความร่วมมือกับ รัฐ เป็นสิทธิ หน้าที่ หรือ เสรีภาพ เพราะเป็นเรื่องต่างกรรมต่างวาระ เป็นเรื่องๆไป