โควิด-19

หมวดหมู่

ใน

จาก

14 วันกักตัวกับ state quarantine หลังกลับจากต่างประเทศ

14 วันกักตัวกับ state quarantine หลังกลับจากต่างประเทศ

กล่าวได้ว่าสถานการณ์ในช่วงปี 2020 ซึ่งเป็นปีค่อนข้างมีเรื่องให้ปวดหัวอยู่บ้าง ไม่ว่าจะเป็นปัญหาภายในประเทศ นอกประเทศ รวมถึงปัญหาที่เป็นกันทั่วโลกในตอนนี้ เราจะมาพูดถึงปัญหาที่ทั่วโลกให้ความสนใจเช่นเรื