6 เคล็ดลับสัมภาษณ์อย่างไรให้ได้งาน Ep1. พึ่งเรียนจบ หรือ ไม่มีประสบการณ์การทำงาน

อย่าตกลงทำงานทันทีขอเวลา 15 - 30 วัน                                     หลังจากทางบริษัทยืนยันว่าผ่านสัมภาษณ์งานเสมอ

  1. อยากทำงานอะไร?                                                                                                                               

                ส่งมาก่อนค่อยว่ากัน  ไม่รู้ว่าอยากทำอะไร ทำได้อะไรทำไปก่อน  นี่คำตอบได้ยินบ่อย ๆ ตอนสัมภาษณ์งาน ยิ่งตอนนี้ สมัครผ่าน ระบบ online คลิ๊กส่งๆ  บางครั้ง เจ้าหน้าที่ HR นัดวันสัมภาษณ์ยังไม่รู้เลยว่าสมัครตั้งแต่เมื่อไหร่ อยากแนะนำว่า  การเลือกสมัครเฉพาะงานที่เราสนใจจะช่วยลดเวลาในการเตรียมตัวสัมภาษณ์งานและสร้างความมั่นใจตอนสัมภาษณ์อีกด้วย

Social

ขอบคุณภาพจาก https://pixabay.com/images/id-3064515/

Advertisement

Advertisement

 2. อยากทำงานที่ไหน?                                                                                                                              

                แน่นอน การเลือกงานใกล้ที่พัก ดีกว่าไกลที่พักแน่นอน เรื่องค่าใช้จ่ายในการเดินทาง การทำงานใกล้บ้านเป็นเหตุผลสำคัญข้อหนึ่งในการคัดเลือกพนักงาน แต่การทำงานไกลที่บ้าน สามารถนำมาเป็นจุดแข็งในการสัมภาษณ์ได้เช่นกัน คือ เราสามารถมุ่งมั่นในการทำงานได้อย่างเต็มที่ เพราะว่า สามารถตัดปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลกระทบการทำงานได้

Interviewขอบคุณภาพจาก https://pixabay.com/images/id-1018333/

3. พร้อมทำงานเมื่อไหร่?       

             แน่นอน พึ่งเรียนจบ ต้องพร้อมทำงานทันที แต่ผู้สัมภาษณ์ สามารถแจ้งได้ว่า ขอเวลา 15 - 30 วัน หลังจากทางบริษัทยืนยันว่าผ่านสัมภาษณ์งาน ทำไม ? 1. ต้องมีการเตรียมตัวให้พร้อมกับสิ่งแวดล้อมใหม่ เช่น ทบทวนความรู้ เช่น ภาษาอังกฤษ เนื้อหาที่เรียนมา หาที่พักศึกษาข้อมูลบริษัทหรืองานที่ทำเพิ่มเติม

Advertisement

Advertisement

2. อาจจะมีโอกาสที่ดีเข้ามา เช่น ผลสัมภาษณ์ของบริษัทก่อนหน้านี้                                                          

Meetingขอบคุณภาพจาก https://pixabay.com/images/id-1453895/

              เหลือ เคล็ดลับอีก 3 ข้อ ติดตามต่อใน Ep2 ครับ