คิดว่าทุกคนที่ใช้งานคอมพิวเตอร์ และทำงานในออฟฟิศต่างรู้จักกันเป็นอย่างดี กับโปรแกรม Microsoft Excel โปรแกรมที่ใช้ในการสร้างตาราง และสร้างฟังก์ชันการคำนวณแบบอัตโนมัติต่าง ๆ ซึ่งตารางคำนวณเป็นหนึ่งในความสามารถหลัก ๆ ของ Excel ที่ทำให้เราไม่ต้องมานั่งคิดเลขเอง โดยเราเพียงแค่ป้อนสูตรไว้ใน Cell ผลลัพธ์ และป้อนตัวเลขใน cell ข้อมูล โปรแกรมก็จะทำการคำนวณผลลัพธ์ออกมาให้เราโดยอัตโนมัติ ในที่นี้ผมจะมาแนะนำวิธีการทำใบเสร็จรับเงินแบบง่าย ๆ ด้วยการใช้ฟังก์ชันการคำนวณของ Excel ครับ

1. ฟังก์ชันการคูณ (*) จากภาพตัวอย่างผมได้ป้อนสูตรการคูณไว้ที่ Cell E2 โดยให้ E2 =C2*D2

Excelเมื่อผมป้อนจำนวนหน่วยลงไปใน Cell C2 และป้อนราคาต่อหน่วยลงไปใน Cell D2 ที่ Cell E2 ก็จะแสดงผลลัพธ์เป็นจำนวนเงินให้โดยอัตโนมัติ

Excel


2. ฟังก์ชัน sum คือฟังก์ชันที่ใช้ในการบวกหรือการรวมนั่นเอง เมื่อผมป้อนสูตรฟังก์ชัน =sum(E2:E5) ไว้ที่ Cell E6

Advertisement

Advertisement

Excelโดยกำหนดให้ E6 = ผลรวมของ E2-E5 ที่ Cell E6 ก็จะขึ้นผลลัพธ์เป็นจำนวนเงินรวมให้โดยอัตโนมัติ โดยที่เราไม่ต้องมานั่งบวกเลขเอง

Excel


3. ฟังก์ชัน BAHTTEXT() ฟังก์ชันการแปลงจำนวนเงินที่เป็นตัวเลขให้เป็น จำนวนเงินที่เป็นตัวอักษร โดยเมื่อผมป้อนฟังก์ชัน =BAHTTEXT(E6) ลงไปใน Cell A6

Excelโดยกำหนดให้ Cell A6 = จำนวนเงินที่เป็นตัวอักษร ของจำนวนเงินที่เป็นตัวเลขใน Cell E6 โปรแกรม Excel ก็จะแปลงจำนวนเงินที่เป็นตัวเลขออกมาเป็นตัวอักษรให้เราโดยอัตโนมัติ โดยที่เราไม่ต้องมานั่งพิมพ์เอง

Excel


เพียงการใช้งาน 3 ฟังก์ชันพื้นฐานของโปรแกรม Microsoft Excel ก็จะทำให้เราสามารถสร้างไฟล์ใบเสร็จรับเงินแบบง่าย ๆ ได้แล้ว หรือจะประยุกต์ใช้ฟังก์ชันกับไฟล์งานอื่น ๆ ก็ทำได้โดยง่ายเช่นเดียวกัน โดยที่เราผู้ใช้งานเป็นเพียงผู้ป้อนข้อมูลลงไปในโปรแกรม ส่วนเรื่องการคิดคำนวณโปรแกรมก็จะทำให้เองโดยอัตโนมัติ ซึ่งช่วยให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการทำงานอย่างมาก และยังช่วยป้องกันการผิดพลาดที่เกิดจากการทำงานของคนได้อีกด้วย

Advertisement

Advertisement

และหวังว่าบทความนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อน ๆ ที่ต้องการเรียนรู้และประยุกต์ใช้งานฟังก์ชัน Excel บ้างไม่มากก็น้อย ซึ่งที่กล่าวมาข้างต้นนั้นเป็นเพียง 3 ในฟังก์ชันพื้นฐานของ Excel ที่มีอยู่มากมาย ซึ่งหวังว่าเพื่อน ๆ จะสามารถนำไปใช้งาน และเป็นต้นแบบในการเรียนรู้ฟังก์ชันอื่น ๆ ต่อไป รวมทั้งสามารถประยุกต์ใช้ในงานของตนเองได้อย่างเหมาะสมกันด้วยนะครับ แล้วพบกันใหม่ในบทความหน้าครับ สวัสดีครับ...