ไปรษณีย์ไทย หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ให้บริการจัดส่งเอกสาร ข่าวสาร และสิ่งของทั่วไทย แม้แต่ในช่วงการระบาดโควิด-19 ก็ยังเปิดให้บริการเคียงคู่ประชาชน พร้อมยังสนับสนุนช่วยเหลือสังคมหลายอย่างด้วยกัน เช่น เปิดบริการใหม่ “ยิ้มสู้-19” บริการส่งพัสดุ ราคาเหมาจ่าย 19 บาท ระยะเวลาการจัดส่ง 3-5 วันทำการ เปิดรับฝากสิ่งของ ณ บ้านผู้ฝากส่ง โดยไม่ต้องมาติดต่อรับฝากสิ่งของ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ ซึ่งเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัส ให้บริการจัดส่งหน้ากากฟรีเเก่โรงพยาบาลทั่วประเทศ และช่วยเกษตรกรกระจายผลไม้สู่ผู้บริโภค เป็นต้น

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ส่งของไปต่างประเทศ ไปรษณีย์ไทย กี่วัน ช่วงโควิด-19  เนื่องจากผมมีความจำเป็นต้องส่งสิ่งของไปให้เพื่อน  ปลายทางประเทศเกาหลีใต้ ผมจึงติดต่อสอบถามไปที่คอลเซนเตอร์ไปรษณีย์ไทย หมายเลขโทรศัพท์ 1545 ซึ่งแจ้งว่าสามารถจัดส่งได้ แต่มีเพียงบริการพัสดุไปรษณีย์ภาคพื้นเท่านั้น โดยจะใช้เวลาการจัดส่ง 2-3 เดือน และในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 การขนส่งอาจเกิดความล่าช้าช่วงขั้นตอนการส่งต่อ และการนำจ่ายประเทศปลายทาง นอกจากนี้เจ้าหน้าที่คอลเซนเตอร์ยังใจดีแจ้งข้อมูลการจัดส่งสิ่งของไปยังปลายทางประเทศอื่น ๆ สามารถตรวจสอบสถานะการเปิดให้บริการ และอัตราค่าบริการ ที่เว็บไซต์ไปรษณีย์ไทย ซึ่งหลังจากที่ผมวางสายก็เช็คไปที่เว็บไซต์ตามคำแนะนำทันทีครับ ก็พบว่าสามารถจัดส่งสิ่งของไปปลายทางต่างประเทศได้ อย่างบางประเทศก็ยังมีบริการจัดส่งแบบด่วนพิเศษ (EMS World)  ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน เขตบริหารเศรษฐกิจฮ่องกง ไต้หวัน และเวียดนาม และโดยส่วนใหญ่เกือบทุกประเทศจะมีบริการจัดส่งทางภาคพื้นครับ  

Advertisement

Advertisement

บริการไปรษณีย์ อธิบายมาถึงตรงนี้แล้วมีหลายบริการเหลือเกินครับ ผู้อ่านอาจสงสัย ❓ ซึ่งลูกค้ามือใหม่อย่างผมก็สงสัยเช่นเดียวกัน จึงค้นคว้า อ่านหาข้อมูลเพิ่มเติม และหาข้อสรุปบริการส่งของไปรษณีย์ต่างประเทศ กับไปรษณีย์ไทย ช่วงการแพร่ระบาดโควิด-19 แบบฉบับพกพาของผมเอง ดังนี้

Advertisement

Advertisement

👉บริการ EMS World จัดส่งแบบด่วน ส่งทางอากาศ ระยะเวลาการจัดส่ง 3-7 วัน

 👉บริการ e-packet จัดส่งทางอากาศ 3-9 วัน ราคาถูกกว่า EMS World

 👉บริการไปรษณียภัณฑ์ (จดหมาย ไปรษณียบัตร ของตีพิมพ์) และพัสดุไปรษณีย์ ทั้งสองบริการสามารถเลือกการขนส่งได้ 3 รูปแบบคือ ทางอากาศ ระยะเวลาการจัดส่งประมาณ 10-14 วัน ทางอากาศราคาประหยัดหรือ SAL ระยะเวลาการจัดส่งประมาณ 1 เดือน และทางภาคพื้นใช้การขนส่งทางทางทะเลหรือทางบกไปยังประเทศปลายทาง ระยะเวลาการจัดส่งประมาณ 3 เดือน

รายละเอียดบริการส่งของไปต่างประเทศไปรษณีย์ไทย

ดังนั้น การส่งของไปต่างประเทศกับไปรษณีย์ไทย ในช่วงโควิด สามารถฝากส่งได้ โดยตรวจสอบสถานะปลายทางก่อนการฝากส่งที่เว็บไซต์ไปรษณีย์ไทย หรือสอบถามเจ้าหน้าที่รับฝาก และเจ้าหน้าที่คอลเซนเตอร์ 1545 ได้ครับ ทั้งนี้การฝากส่งในช่วงนี้จะล่าช้ากว่ามาตรฐานการให้บริการ ผู้ฝากส่งควรวางแผนการฝากส่งให้ดี จะได้ถึงมือผู้รับ ประทับใจผู้ส่งนะครับ 

Advertisement

Advertisement

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ไปรษณีย์ไทย

หมายเหตุ ภาพปกและภาพเนื้อเรื่องโดยผู้เขียน