โควิดจากห้องทดลอง

เป็นไปได้หรือไม่ที่เชื้อ COVID-19 มาจากห้องปฏิบัติบัติการชีวภาพ 

โดยตั้งข้อสังเกตดังนี้

1.เชื้ออยู่รอดได้ดีและนาน ในอุณหภูมิห้อง 
      -ซึ่งเป็นอุณหภูมิเดียวกันกับ อุณหภูมิที่ใช้ควบคุมการวิจัยในห้องปฏิบัติการชีวภาพ

อุปกรณ์ตรวจ ผู้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ภาพจาก : YouTube


2.ความแปลกของเชื้อ 
     -ซึ่งหากเปรียบเทียบกับเชื้อ covid อื่นๆ covid-19 ดูเหมือนว่าจะมีการตกแต่งพันธุกรรมที่ไม่สามารถ เกิดขึ้นได้เองในธรรมชาติ 
        2.1.มีโครงสร้างพันธุกรรมของสัตว์เลือดเย็น
        2.2.มีโครงสร้างของ RNA ของไวรัสHIV 
        2.3.ต้นตอการแพร่เชื้อที่ไม่สอดคล้องกับลัษณะทางพันธุกรรม
        2.4.ความรุนแรงของเชื้อ ที่ถูกลดทอนลง 
        2.5.รูปแบบการกลายพันธ์และพัฒนา ที่ดูเหมือนว่าไวรัส กำลังปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแปลกปอมที่เขามาผสมในร่างการของมัน คล้างกับคนที่มีการปรับตัวให้เข้ากับอวัยวะที่ได้รับการปลูกถ่ายใหม่ ไม่ใช่การทำให้ราวการเดิมเปลี่ยนรูปร่าง

Advertisement

Advertisement

ความแปลกของเชื่อ ไวรัส นี้ เทียบเคียงกับไวรัสตระกูลโคโดรน่าชนิดอื่น เช่น PREDICT-CoV35 , PREDICT-CoV90 , PREDICT-CoV47 , PREDICT-CoV82 , PREDICT-CoV92 , PREDICT-CoV93 , PREDICT-CoV96 ,  SARS-CoV และ MERS-CoV

จำนวนเชื้อ


ภาพจาก plos.org
 


3.รูปแบบของการแพร่เชื้อ 
      -จากหลักการการศึกษา ตามรูปแบบของการแพร่เชื่อวิทยา พบว่า จุดของการแพร่เชื่อไม่ได้เกิดขึ้นเป็นวงกว้างตั้งแต่แรก แต่มีการ โยนโฮสต์ ไปยังที่ต่างๆ เพื่อสุ่มการแพร่เชื้อในภาคต่างๆ ที่มีคนรู้จัก และเป็นจุดสำคัญต่างๆ อีกทั้ง ยังพบผู้ติดเข้าบนเรือสำราญ ที่อยู่กลางทะเล ทั้งที่ไวรัสชนิดนี้มีน้ำหนักมากกว่าอากาศ และ ไม่ทนต่ออากาศที่ร้อนในบริเวณเขตน้ำอุ่นของทะเล

Advertisement

Advertisement

นายยกอู่ฮั่นยอมรับ

ภาพจาก : YouTube


4.ความประจวบเหมาะ 
     -ไว้รัสชนิดนี้แพร่เชื่อท่ามกลาง สงครามการค้า ปัญหาความสัมพันธ์ ต่างๆมากมาย และ การยกเลิกเงินสนับสนุน โครงการ PREDICT ของสหรัฐ อเมริกา ซึ่งเป็นโครงการที่ไหล่ชิดและเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเชื้อชนิดนี้ ยกเลิกเงินสนับสนุนปุ๊บ มีการแพร่เชื้อปั๊บ ราวจับวาง อย่างไรก็ดี เชื้อไวรัสที่กำลังระบาดนี้ เป็นเชื้อที่ยังไม่นิ่ง และ หากปล่อยให้เชื้อกลายพันธุ์ปรับสภาพตนเองไปเรื่อยๆ อาจได้ผลลัพธ์ร้ายแรงกว่าที่คาดการณ์ เนื่องจาก ไวรัสอาจจะปรับปรุงตัวเองให้เข้ากับ RNAของไวรัสHIV แทนที่จะปรับตัว เพื่อกำจัดRNAของไวรัสHIV นั่นหมายความว่าแทนที่ A. จะทำลาย B เพื่อ โฮส A กลับ ร่วมมือกับ B เพื่อทำลาย โฮส โดยที่ B ได้อาศัย A ในการแพร่พันธุ์ และ Aได้อาศัย B ในการป้องกัน อาจจะแลกกับการฝักตัวที่นานขึ้น แต่ก็เห็นได้ชัดว่าธรรมชาติคัดสรรอย่างไร

Advertisement

Advertisement