• สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมจะพาทุกท่าน ไปทำบุญกันย่าน เยาวราช (China Town) เป็นสถานทีที่ตอนเด็ก ๆ พ่อของผมจะพาผมมาซื้อของไหว้เจ้า พอเวลาใกล้ช่วงเทศกาล คิดว่าทุกท่านคงเคยได้ยิน หรือเคยได้ไปเที่ยวที่นี่กันมาแล้วบ้างนะครับ แต่วันนี้ผมจะพาไปชมพร้อมสืบประวัติพอสังเขปของสถานทีอันศักดิ์สิทธิ์ต่อไปนี้นะครับ 1.มูลนิธิเทียนฟ้า 2.วัดไตรมิตรวิทยาราม พร้อมแล้วเราไปกันเลย
  • ผมเลือกเดินทางผ่าน MRT ลงสถานีที่เปิดใหม่ สถานีวัดมังกร ภายในสถานีวัดมังกร จะถูกตกแต่ง ด้วยกราฟฟิคลวดลายบนผนังกำแพงสไตล์แบบจีนๆ ให้เหมาะกับย่านเยาวราชครับ ซึ่งมีความแตกต่างจากสถานีอื่นๆ แน่นอน ทั้งลายมังกรและสัตว์ในตำนานต่างๆ เพื่อให้ผู้เดินทางได้มาถ่ายรูปเล่นกันครับ 

1

ผมเดินเท้ามาถึงมูลนิเทียนฟ้าระยะทางไม่ไกลมากครับ เดินได้สบาย ๆ เลย

299

มูลนิธิแห่งนี้มีศาลรูปเคารพของเจ้าแม่กวนอิม พระโพธิสัตว์ อวโลกิเตศวร ปางประทานพร ประดิษฐานเป็นเทพเจ้าองค์ประธาน นิยมมาขอพรให้ปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บ มีสุขภาพแข็งแรง องค์ทำด้วยไม้จันทน์แกะสลัก รูปแบบศิลปะราชวงศ์ถัง แต่สันนิษฐานว่าสร้างขึ้น ในสมัยของราชวงศ์ซ่งหรือเมื่อประมาณ 800-900 ปีที่ผ่านมา และเมื่อในปี พ.ศ. 2501 ได้ถูกอัญเชิญมาจาก ประเทศจีนและมาประดิษฐานอยู่จนกระทั่งปัจจุบัน องค์เจ้าแม่กวนอิมหรือพระโพธิสัตว์อวโรกิเตศวรปางประทานพรแกะสลักจากไม้เนื้อหอม ศิลปะแบบราชวงศ์ถัง อัญเชิญมาจากประเทศจีน และเป็นมูลนิธิแห่งแรกของประเทศไทย ตั้งขึ้นเพื่อสงเคราะห์ผู้ป่วยยากไร้ ศาลเจ้าแม่กวนอิม (มูลนิธิเทียนฟ้า) เปิดให้เข้าชมทุกวัน

Advertisement

Advertisement

ต่อมาครับผมเดินมาไหว้องค์พระที่อยู่ตรงข้ามมูลนิธิเทียนฟ้าครับ วัดไตรมิตรวิทยาราม

111223วัดไตรมิตรวิทยาราม เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร วัดไตรมิตรวิทยาราม เป็นวัดโบราณสร้างเมื่อสมัยใดไม่ปรากฏหลักฐาน เดิมมีชื่อว่า วัดสามจีนใต้ มีคำเล่ากันว่าวัดสามจีน เดิมมีอยู่สามวัด คือ วัดสามจีนอยู่ในคลองบางอ้อด้านตรงข้ามกับเทเวศร์วัดหนึ่ง วัดสามจีนเหนือ บางท่านก็ว่าอยู่ที่บางขุนพรหม บางที่ก็ว่าอยู่ที่จังหวัดนนทบุรี สำหรับวัดที่อยู่บางขุนพรหม คือ วัดสังเวชวิศยาราม ส่วนที่อยู่จังหวัดนนทบุรี ได้แก่ วัดโชติการาม อำเภอเมืองนนทบุรี และวัดสามจีนใต้ ได้แก่ วัดไตรมิตรวิทยาราม เหตุที่เรียกว่าวัดสามจีน ก็เนื่องด้วยเหตุว่ามีชาวจีน3 คนได้ช่วยกันก่อสร้างขึ้นมาจึงได้นามว่า “วัดสามจีน” พื้นที่ของวัดทั้งหมดเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กทั่วทั้งภายในบริเวณวัด เป็นอาคารขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นโดยความร่วมมือของกรมศิลปากรสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจเยาวราช และบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) สร้างจากหินอ่อนทรงไทยวิจิตรศิลป์ จุดประสงค์เพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธมหาสุวรรณปฎิมากร (พระพุทธรูปทองคำ) เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 5:00-23:00 น.

Advertisement

Advertisement

  • ในวันนี้ผมอิ่มทั้งบุญ ในวันหน้าผมจะพาทุกคน มาทัวร์เยาวราช ในมุมต่าง ๆ ที่มีมากมายเหลือเกิน โดยเฉพาะของกิน ผมหวังว่าบทความครั้งนี้จะให้ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลของสถานทีที่อันศักดิ์สิทธิ์ 2 สถานทีย่านเยาวราชได้อย่างดี และหวังว่าทุกท่านที่ยังไม่เคยมา จะแวะมาเยือน มาทำบุญกันนะครับ