เคยหรือไม่ที่เวลาตอบอีเมลที่ทำงานรู้สึกว่าใช้แต่คำและประโยคเดิมๆ เสมือนว่าเราเป็น auto chat bot หรือบางครั้งอยากขอบคุณเพื่อนร่วมงาน เจ้านายหรือลูกค้า แต่นึกออกแค่คำว่า Thank you ยังมีคำอื่นมากมาย ที่สามารถเลือกใช้ได้ในภาษาอังกฤษ ซึ่งสามารถนำไปใช้เขียนตอบอีเมลหรือจะนำมาใช้สำหรับบทสนทนาได้เช่นกัน 

นอกจากจะช่วยให้เราสามารถหลีกเลี่ยงการตอบในรูปแบบประโยคที่ซ้ำไปซ้ำมาแล้ว ยังแสดงให้เห็นถึงความสามารถด้านการใช้ภาษาที่หลากหลายเพิ่มขึ้นไปอีกระดับด้วย

ที่สำคัญแล้วรูปประโยคที่ใช้ยังสามารถเปลี่ยนการขอโทษ ซึ่งเป็นรูปแบบประโยคในเชิงลบ หรือการกล่าวขอโทษในส่วนของข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้กลายมาเป็นคำขอบคุณที่สุภาพต่อการแนะนำของอีกฝ่าย ช่วยให้อารมณ์ของทั้งผู้ที่ได้รับสารและการสนทนานั้นมีบรรยากาศที่ดีขึ้น ไม่กลายเป็นการพุ่งเป้าเรื่องความผิดพลาด บ่งบอกถึงทัศนคติด้านบวกที่คุณสามารถพัฒนาไปพร้อมๆกันจากการฝึกฝนบทสนาในลักษะเช่นนี้ได้อีกด้วย 

Advertisement

Advertisement

ทั้งนี้การฝึกฝนความหลากหลายของรูปประโยคจะมีส่วนช่วยพัฒนาทั้งในด้านการฝึกภาษาในระดับที่สูงขึ้นไป และเป็นผลดีต่อการฝึกฝนทัศนคติด้านการสื่อสารไปพร้อมกัน

วันนี้มีรูปประโยคตัวอย่างที่ใช้แล้วทำให้เราตอบอีเมลหรือสนทนาได้อย่างหลากหลาย และยังสุภาพมากยิ่งขึ้น สามารถนำไปทดลองใช้ในการทำงาน โดยเฉพาะกับชาวต่างชาติ 

รูปภาพจาก pexels.com

1) แทนที่จะเขียนตอบว่า :

Sorry, I have a question to the previous conversation 

เพื่อหลีกเลี่ยงการขอโทษโดยไม่จำเป็น เพราะเราไม่ได้ทำผิดเพียงต้องการยืนยันว่าเข้าใจตรงกัน หรือเพื่อต้องการเน้นย้ำสาระสำคัญให้ทุกคนเก็บไว้เป็นหัวข้ออ้างอิง ให้เขียนดังนี้

เปลี่ยนเป็น : I would like to recap...

Advertisement

Advertisement

หรือเป็น : I would like to get a confirmation from the previous discussion ...

2) แทนที่จะเขียนว่า :Sorry for the delay response

Pexels.com

เปลี่ยนการขึ้นต้นประโยคด้วยการ ขอโทษ ซ้ำไปมาเสมอได้ด้วยวิธีการเปลี่ยนรูปประโยคเป็นด้านบวกดังนี้

เปลี่ยนเป็น : Thanks for your follow up ...

หรือเป็น : Thanks to flag on this ... 

3) แทนที่จะเขียนว่า : Any updates ?

นอกจากจะดูไม่สุภาพ และทำให้คนรับยิ่งไม่อยากตอบโต้ด้วยแล้ว ควรเปลี่ยนเป็นประโยคที่สุภาพ ในภาษาอังกฤษคือมี please เสมอ หรือเสนอความช่วยเหลือที่คุณจะมอบให้ได้ กรณีเป็นการทำงานร่วมกัน

เปลี่ยนเป็น : Would you mind sharing the progress ? 

หรือ : Would you please advise the status updates ? 

หรือเป็น : Is there any additional information or support you need from this work please ? 

Advertisement

Advertisement

4) แทนที่จะเขียนว่า : I’m sorry to bother you 

เปลี่ยนเป็น :  Please allow me to ask about ... 

5) แทนที่จะเขียนว่า : Thanks for your support

Pexels.comเปลี่ยนเป็น : Very much appreciated with your support

หรือเป็น : Much appreciated with your kind support as always

ติดตามสาระดีๆ เพื่อนำไปใช้ในการทำงาน โดยเฉพาะในองค์กรที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานจากหลากหลายทุกมุมโลก เอเชีย ยุโรป อเมริกา รวมถึงวัฒนธรรมองค์กรอินเตอร์ ในที่ที่มีความหลากหลายได้ที่นี่ในเนื้อหาถัดไปนะคะ 

หรือฝากผลงานเขียนจาก Medium ได้ที่ https://link.medium.com/zR4H5E7kyab