เครดิตรูปภาพ

https://pixabay.com/th/photos/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99-%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%99-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3-2378758/

 

 • การนอนให้พอดี 

การนอนเป็นการที่พักผ่อนให้เพียงพอในแต่ละวันเราควรนอนให้ครบเพื่อจะให้ร่างกายของเราแข็งแรงและสุขภาพดีการนอนถึง 7-8 ชั่วโมงแต่ถ้าเราควรหยุดการนอนดึกหรือการนอนไม่เพียงพอจะสมผลต่อร่างกายแล้วจะทำให้มึนหัวหน้ามืดได้

คนเรามันนอนไม่เพียงพอเพราะบางคนน่าจะทำงานดึกจึงทำให้พักผ่อนไม่เพียงพอควรหาอาหารที่ต่อร่างกายของเรา

 

การนอนให้พอดีเครดิตรูปภาพ

https://pixabay.com/th/photos/%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B8%B4%E0%B8%87-%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%9A-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%9A-2197947/

Advertisement

Advertisement

 • กินในแต่ล่ะวัน

   คนเราควรกินให้ครบ 5 หมู่ การกินในแต่ล่ะวันเราควรดูว่าการที่เราใช่ชีวิตในแต่ล่ะวันเรากินอะไรบ้าง แต่ก็มีหลายคนที่อยากกินให้ครบ 5 หมู่  ที่มีก็คือ โปรตีน คาร์โบไฮเดรต  ผัก ผลไม้ ไขมัน เราควรจะกินยังไงให้เพียงพอต่อความต้องการในร่างกาย และไม่ให้อ้วน จะให้สุขภาพแข็งแรงไปด้วย 

การกินในแต่ล่ะวัน

เครดิตรูปภาพ

https://pixabay.com/th/photos/%E0%B8%9C%E0%B8%B1%E0%B8%81-%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9C%E0%B8%B1%E0%B8%81-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7-%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99-752153/

Advertisement

Advertisement

 

 • การออกกำลังกาย

    สุขภาพแน่นอนแต่วันนี้เราจะมาแนะนำรูปแบบการออกกำลังกายแบบต่าง ๆ การออกกำลังกายพิลาทีสยังช่วยพัฒนาบุคลิกภาพ เสริมสร้างและเพิ่มความสมดุลของกล้ามเนื้อ และผ่อนคลายความเครียดและความตึงของกล้ามเนื้ออีกด้วย นอกจากนี้การออกกำลังกายด้วยพิลาทีส 30 นาที การออกกำลังกาย

เครดิตรูปภาพ

https://pixabay.com/th/photos/%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%A5-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9D%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2-2465478/

Advertisement

Advertisement

 • การปรับปรุงตัว

การปรับปรุงตัวให้ดีกว่าเดิมหรือทำให้ตัวเราดูดีก็ชวยให้สุขภาพเราดีตามไปเช่นกันถ้าเรามีความที่จะเปลี่ยนตัวเองก็จะทำให้คุณดูดีไปตามกันการปรับปรุงตัว

เครดิตรูปภาพ

https://pixabay.com/th/photos/%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%A1-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7-%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B8%B4%E0%B8%87-%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E-1274056/

วิธีการต้องทำให้สุขภาพแข็งแรง

 • ดูแลความสะอาดของร่างกาย
 • กินอาหารให้ครบ 5 หมู่
 • การนอนให้พอดี
 • ออกกำลังกายให้พอดี
 • การปรับปรุงตัวให้ดีขึ้น
 • กินน้ำให้พอดีในแต่ละวัน

ประโยชน์ของการดูแลสุขภาพ

 • ร่างกายมีสภาพสมบูรณ์และเป็นปกติ ทรุดโทรมช้า
 • มีอารมณ์มั่นคง และสามารถควบคุมอารมณ์ได้ดี
 • สามารถแสดงออกอย่างมีเหตุผล
 • โรคภัยไข้เจ็บไม่ถามหา