สรุปแล้วสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจน ใครที่ถือบัตรคนจนซึ่งได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยา covid-19  เป็นที่เรียบร้อยในวันที่ 26 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา จำนวน 700 บาท และได้สิ้นสุดโครงการแล้ว และในวันที่ 1 เมษายน 2564 ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนจะกลับไปใช้บัตรในโครงการรูดซื้อสินค้าตามเดิม โดยจะมีเงินเข้าบัตรคนจนเพื่อรูดซื้อสินค้าจำนวน 200 และ 300 บาทตามที่ทางรัฐบาลเคยแจกให้กับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการบัตรคนจน

ส่วนสวัสดิการอื่น ๆ ที่ผู้ถือบัตรได้รับก็คือค่าช่วยเหลือค่าน้ำค่าไฟและค่าเดินทาง ซึ่งสวัสดิการเหล่านี้ก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก แต่ผู้พิการที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป โดยบุคคลเหล่านี้จะได้เงินเพิ่มเป็น 1,000 บาทเมื่อปลายปีที่ผ่านมาก็ยังคงได้รับตามปกติเหมือนเดิม โดนเงินจะเข้าทุกวันที่ 10 ของทุกเดือนซึ่งเดิมที่ผู้พิการได้รับ 800 บาทและจะได้เพิ่มเป็น 200 บาทเป็น 1,000 บาท โดย 200 บาทจะได้รับทุกวันที่ 21 หรือ 22 ของทุกเดือนสามารถกดเป็นเงินสดได้ทั้ง 800 และ 200 บาทสำหรับผู้พิการที่ถือบัตรคนจนเท่านั้นตารางบัตรคนจน

Advertisement

Advertisement

ส่วนผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐส่วนอื่น ๆ วันที่ 1 เมษายน 2564 ท่านก็จะได้รับเงินเป็นการรูดซื้อสินค้าตามสิทธิ์ที่ท่านเคยได้รับไม่ว่าจะเป็น 200 หรือ 300 บาท ส่วนเงินเราชนะที่ท่านเคยได้รับนั้นสิ้นสุดไปแล้ว โดยจะกลับมาเป็นปกตินั่นก็คือเงินเข้าบัตรตามที่ท่านเคยได้รับจะไม่ได้รับ 700 และ 800 บาทแล้ว ซึ่งเรื่องที่มีข่าวออกมาว่าทางกระทรวงการคลังจะเพิ่มเงินให้จำนวน 500 บาท เป้นเวลา 3 เดือนข่าวนี้ไม่เป็นความจริงทางกระทรวงการคลังจะแจกเงินช่วยเหลือเพิ่มหรือไม่อันนี้ก็ต้องรอฟังคำแถลงของกระทรวงการคลังอีกครั้ง ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับเงินช่วยเหลือเป็นการรูดซื้อสินค้าจำนวน 200 ละ 300 บาทเท่านั้นกระทำความผิด

Advertisement

Advertisement

และ ณ ตอนนี้รัฐบาลและกระทรวงการคลังยังไม่ได้กำหนดเวลาในการลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ที่ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือผู้ที่ไม่เคยถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต้องลงทะเบียนใหม่ทั้งหมด โดยจะให้ลงทะเบียนครอบครัวละ 1 คนเท่านั้น มาตรการแจกเงินให้ครัวเรือนละเท่าไหร่ต้องรอให้ทางกระทรวงการคลังออกมาชี้แจงอีกครั้ง และคุณสามารถคำนวณรายได้ครัวเรือนที่จะได้รับสิทธิ์หรือไม่ได้รับสิทธิ์ได้เพิ่มเติมที่นี่ https://cities.trueid.net/post/212553

เครดิตของรูปภาพทั้งหมด : รูปภาพที่ 1 , รูปภาพที่ 3

{ สำหรับรูปภาพหน้าปกและรูปภาพอื่น ๆ  ทางผู้เขียนเป็นคนทำเอง }

Advertisement

Advertisement