กรุงเทพฯ – สพฐ. สั่ง ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต เลื่อนรับสมัคร-สอบเข้า นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ทั่วประเทศ โดยไม่มีกำหนด

วันที่ 18 มีนาคม 2563  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ส่งหนังสือด่วนที่สุด เรื่อง การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ถึง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต โดยให้แจ้งสถานศึกษาทุกแห่งปิดการเรียนการสอน 14 วัน นับตั้งแต่วันที่ 18 มี.ค.-31 มี.ค.63

รวมถึงให้เลื่อนการรับสมัคร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างวันที่ 21-25 มี.ค.นี้ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างวันที่ 21-22 มี.ค.นี้ รวมถึงการสอบคัดเลือก ระหว่างวันที่ 28-29 มี.ค. และการมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในวันที่ 6 เม.ย. และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในวันที่ 7 เม.ย. โดยให้เลื่อนไปจนกว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะแจ้งให้ทราบต่อไป

Advertisement

Advertisement

สพฐ. สั่งเลื่อน! รับสมัคร-สอบ เข้า ม.1 และ ม.4

ขอบคุณภาพประกอบจาก : http://dnr.ac.th/

 

Advertisement

Advertisement