• สวัสดีครับทุกท่านที่เข้ามาอ่านวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับศาสตร์ ศาสตร์หนึ่งที่มีชื่อว่า (เศรษฐศาสตร์)  ขอเท้าความก่อนว่า จริง ๆ แล้วผมไม่ได้ สนใจศาสตร์นี้มาตั้งแต่แรก แต่เกิดจากการสนใจ ในจิตวิทยาของผู้คน และ สังคมศาสตร์ เมื่อผมได้รู้จักเศรษฐศาสตร์แล้ว ตอนนั้นผมอยู่ ม.ปลาย ผมคิดว่าศาสตร์นี้เหมาะสมกับผมที่สุด  และเหมาะสมกับทุก ๆ คนด้วย ที่นี้ผมจะขอเข้าเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ให้ผู้อ่านพอจะเข้าใจ ว่าทำไมผมถึงกล่าวว่าเศรษฐศาสตร์เป็นศาสตร์แห่งการเลือก และมีความสำคัญกับทุกคนอย่างไร ?1
  • การศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์นั้นมีความจำเป็นสำหรับทุก ๆ คน บนโลกนี้ครับ เหตุผลเพราะว่าทุกคนจะต้องเป็นผู้ที่จะต้องตัดสินใจเลือกการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เช่น (เงิน โน๊ตบุ๊ค โต๊ะ ปากกา แรงงาน เสื้อผ้า อาหาร น้ำมันรถ)ที่มีอย่างจำกัด ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และโลกนี้ต้องมีการเลือกอย่างชาญฉลาดเพื่อที่จะรักษาทรัพยากรต่าง ๆ ไว้ให้ได้ ในระบบเศรษฐกิจก็จำเป็นที่จะต้องมีแนวทางก้าวผ่านเรื่องทรัพยากรอย่างจำกัดนี้ไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ได้ ดังนั้น เศรษฐศาสตร์จึงเป็นศาสตร์ที่ช่วยให้เรามีแนวทางการดำเนินชีวิต ช่วยให้เราได้เลือกอย่างชาญฉลาด ภายใต้ระบบเศรษฐกิจให้มีประสิทธิภาพ  เราทุกคนเป็นผู้บริโภคที่จำเป็นจะต้องเลือกสินค้าหรือบริการ เพื่อให้ได้รับความพอใจ ทว่าคนแต่ละคนจะต้องเลือกอยู่ภายใต้เงื่อนไขรายได้ที่จำกัด และ ยังต้อง ปรับตัว ในภาวะต่าง ๆ เช่น ราคาสินค้า และบริการที่เปลี่ยนแปลง สงครามการค้า วิกฤตเศรษฐกิจ รวมถึงการออม การใช้จ่ายเพื่อการฉุกเฉิน  และปรับการใช้ชีวิตประวันให้เหมาะสมที่สุด2

Advertisement

Advertisement

  • เศรษฐศาสตร์ เป็น ศาสตร์แห่งการเลือก เลือกอย่างไร ให้มีประสิทธิภาพสูงที่สุด หากเราสามารถ ดำเนินชีวิตด้วยการใช้ศาสตร์นี้ เป็นเข็มทิศนำทาง ผมเชื่อว่า เราจะเลือก ได้เหมาะสม ต่อชีวิตของเรา รัฐบาลจะเลือกสิ่งที่เหมาะสมของประเทศ และส่งผลถึง โลกในที่สุด หากมีโอกาสในครั้งหน้าผมจะมาเล่าถึงเศรษฐศาสตร์กับศาสตร์ต่าง ๆ ที่มีความเชื่อมโยงกัน อาทิเช่น เศรษฐศาสตร์ กับ ประวัติศาสตร์ , เศรษฐศาสตร์ กับ คณิตศาสตร์ , เศรษฐศาสตร์ กับ จิตวิทยา เป็นต้น และสุดท้ายผมหวังว่า บทความนี้จะสามารถทำให้เกิดความรู้ต่อผู้อ่านไม่มากก็น้อยหากมีข้อผิดพลาด ผมต้องข้ออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยครับ 
  • Advertisement

    Advertisement

    3