ภายหลังจากรัฐบาลประกาศผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มาได้ช่วงระยะเวลาหนึ่ง ทำให้ผู้คนจำนวนมากเริ่มกลับมาดำเนิน “ชีวิตปกติใหม่ หรือ New Normal” โดยออกจากบ้านเพื่อไปทำงาน ทำธุระ และท่องเที่ยว แต่อย่างไรก็ดี เราทุกคนต้องตระหนักอยู่เสมอว่า การออกนอกบ้านท่ามกลางการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 มีความเสี่ยงนะคะ เพราะเชื้อไวรัสสามารถแพร่กระจายได้โดยไม่เลือกเวลา สถานที่ และตัวบุคคล 

วิธีป้องกัน COVID-19 ในรถแทกซี่ด้วยเหตุที่การออกจากบ้านมีความเสี่ยง ดังจะเห็นได้จากการแถลงข่าวประจำวันของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือ ศบค. รายงานว่า ผู้ป่วยจำนวนหนึ่งได้รับเชื้อมาจากการเดินทางด้วยรถสาธารณะ ในฐานะผู้ที่ผ่านการกักตัวมาแล้ว 14 วัน จากการเดินทางด้วยรถสาธารณะ ทั้งรถไฟฟ้า รถประจำทาง และรถแท็กซี่ แต่ตอนนี้เรายังอยู่รอดปลอดภัย ไม่มีอาการเจ็บป่วยด้วยโรคโควิด-19 จึงขอแบ่งปันแนวทางการดำเนินชีวิตปกติใหม่สำหรับผู้ที่เดินทางด้วยรถสาธารณะ โดยเฉพาะรถแท็กซี่ เพราะเป็นรถโดยสารสาธารณะขนาดเล็กที่คนขับและผู้โดยสารมีระยะห่างทางกายภาพไม่มาก ทำให้มีโอกาสแพร่เชื้อระหว่างกันได้ สำหรับข้อควรระวังในการใช้บริการรถแท็กซี่ และแนวทางปฏิบัติสำหรับคนขับรถแท็กซี่ มีดังนี้ค่ะ

Advertisement

Advertisement

ข้อควรระวังในการใช้บริการรถแท็กซี่

 • สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าทุกครั้งที่เดินทางออกจากบ้าน ทั้งนี้ ควรมีหน้ากากสำรองติดไปด้วย 1 - 2 ชิ้น เพื่อเปลี่ยนเวลาที่หน้ากากชิ้นก่อนเปียกชื้น หรือมีกลิ่นไม่พีงประสงค์ หรืออาจจะสวมแว่นตานิรภัย และ Face Shield เป็นอุปกรณ์เสริมด้วยก็ได้
 • วางแผนการเดินทาง สำรวจสภาพการจราจร เพื่อใช้เวลาอยู่บนรถแท็กซี่ให้น้อยที่สุด รวมทั้งจำกัดจำนวนเพื่อนร่วมทาง ไม่นั่งเบียดกันเหมือนที่ผ่านมา 

Advertisement

Advertisement

 • พกพาอุปกรณ์ทำความสะอาด หรืออุปกรณ์ฆ่าเชื้อ เพื่อใช้ระหว่างการเดินทาง เช่น เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ สเปรย์แอลกอฮอล์ หรือทิชชูเปียก
 • งดการสนทนากับเพื่อนร่วมทาง คนขับรถ และงดพูดคุยโทรศัพท์ เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคที่มาจากละอองฝอยน้ำลาย
 • หลีกเลี่ยงการสัมผัสส่วนต่าง ๆ ของรถแท็กซี่ หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ควรล้างมือทันทีด้วยเจลแอลกอฮอล์ หรือสเปรย์แอลกอฮอล์ และทำความสะอาดมือทันทีหลังลงจากรถแท็กซี่แล้ว
 • การชำระค่าโดยสารควรใช้บริการ Internet Banking เพื่อลดการสัมผัสธนบัตร หรือเหรียญ
 • เมื่อกลับถึงบ้านแล้วต้องอาบน้ำ สระผม ทำความสะอาดร่างกาย และเสื้อผ้าที่สวมใส่ขึ้นรถแท็กซี่ทันที
 • วิธีป้องกัน COVID-19 ในรถแทกซี่

  แนวทางปฏิบัติสำหรับคนขับแท็กซี่

  • สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าทุกครั้งที่ขับรถรับผู้โดยสาร
  • จัดวางเจลแอลกอฮอล์ หรืออุปกรณ์ฆ่าเชื้อไว้ในรถแท็กซี่ เพื่อให้บริการแก่ผู้โดยสาร

  Advertisement

  Advertisement

 • ถ้าพอมีงบประมาณ ควรทำฉากพลาสติกกั้นระหว่างคนขับ กับผู้โดยสาร
 • เลือกให้บริการผู้ใช้บริการที่สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า รวมทั้งรับผู้โดยสารครั้งละไม่เกิน 3 คน 
 • เปิดเครื่องปรับอากาศให้มีความเย็นพอประมาณ และแง้มหน้าต่างออก เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก
 • งดการสนทนากับผู้โดยสาร และงดพูดคุยโทรศัพท์ระหว่างขับรถ
 • รับชำระค่าโดยสารด้วย Internet Banking เพื่อลดการสัมผัสธนบัตร หรือเหรียญ หากไม่มี ควรเตรียมตะกร้าเพื่อรับและจ่ายเงินทอน
 • ล้างมือ และทำความสะอาดรถอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะบริเวณจุดสัมผัส เช่น ที่จับประตู และตัวล็อกเข็มขัดนิรภัย
 • เมื่อกลับถึงบ้านแล้วต้องอาบน้ำ สระผม ทำความสะอาดร่างกาย และเสื้อผ้าที่สวมใส่ทันที
 • วิธีป้องกัน COVID-19 ในรถแทกซี่ชีวิตปกติใหม่ในการโดยสารรถแท็กซี่อาจจะไม่สะดวกสบายเหมือนช่วงเวลาที่ผ่านมา ดังนั้น "การเอาใจเขามาใส่ใจเรา" ด้วยการดูแลสุขอนามัยของตนเองอย่างสุดกำลังความสามารถ และห่วงใยชีวิตของผู้อื่น จะช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ ขอเป็นกำลังใจให้คนขับรถ และผู้โดยสารรถแท็กซี่ทุกคนปลอดภัยในการเดินทางนะคะ

  • เครดิตภาพประกอบ
  • ภาพปก (ฟรี) จาก Canva Application 
  • ภาพที่ 1 - 3 โดยผู้เขียน