การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบใหม่นี้มีความจำเป็นที่ต้องลงทะเบียนใหม่ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการทางรัฐคิวก่อนแล้วหรือผู้ที่ไม่เคยลงทะเบียน และจะมีการกำหนดหลักเกณฑ์การลงทะเบียนใหม่ทั้งหมดจากเดิมจะคิดรายได้เฉลี่ยเป็นรายบุคคลเปลี่ยนมาเป็นคิดรายได้เฉลี่ยเป็นรายได้ทั้งครอบครัว และเงื่อนไขของผู้ที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต้องประกอบไปด้วยคุณสมบัติดังนี้

เงื่อนไขผู้สมัครเงื่อนไขผู้สมัคร

1 สัญชาติไทย

2 ต้องอายุ 18 ปีขึ้นไป

3 มีรายได้เฉลี่ยในครอบครัวต้องไม่เกิน 100,000 บาท

4 มีเงินฝากในบัญชีไม่เกิน100,000 บาท

5 มีรถยนต์จะถูกนำมาพิจารณา

6 มีบัตรเครดิตจะถูกนำมาพิจารณา

โดยจะมีการตรวจสอบโดยการใช้เทคโนโลยี “บล็อกเชน” เพื่อเข้ามาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่จะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นี้

สำหรับวิธีที่ใช้คิดรายได้ในครอบครัวดูคลิปตามทะเบียนบ้านเช่นในทะเบียนบ้านมีผู้อยู่อาศัย 4 คน  คนโดยคิดเฉลี่ยดังนี้

Advertisement

Advertisement

คนที่ 1 มีรายได้ต่อปี 300,000 บาท

คนที่ 2 มีรายได้ต่อปี 250,000 บาท

คนที่ 3 มีรายได้ต่อปี 25,000 บาท

คนที่ 4 ไม่มีรายได้

โดยคิดให้นำรายได้ทั้งหมดมาคิดรวมกันทั้งหมดเช่น 300,000 + 250,000 + 25,000 + 0 รวมเป็น 650,000 บาท / คน / ปี หลังจากที่พี่ชายได้รวมกันแล้วต่อมาให้นำรายได้ของครอบครัว ค่าเฉลี่ยเป็นรายบุคคลเท่ากับว่า 650,000 ÷ 4 เท่ากับ 155,000 บาท / คน / ปี ขั้นตอนให้นำรายได้เทียบกับเงื่อนไขผู้ที่มีสิทธิ์ได้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั่นเท่ากับว่าผู้ที่จะมีสิทธิ์ลงทะเบียนได้ต้องมีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาท / คน / ปี ซึ่งตัวอย่างที่เราทำให้เห็นหมายความว่าครอบครัวตัวอย่างมีรายได้เกินที่ทางรัฐบาลกำหนดมาไม่มีสิทธิ์ที่จะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบใหม่นี้

Advertisement

Advertisement

ตัวอย่างแต่ถ้าครอบครัวไหนที่คิดรายได้เฉลี่ยครอบครัวที่มีรายได้ต่ำกว่า 100,000 บาท / คน / ปี จะมีสิทธิ์ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยกตัวอย่างเช่น 2 ครอบครัวกับรายได้เฉลี่ยดังนี้

ครอบครัวนาย A มีสมาชิกทั้งหมด 4 คน

คนที่ 1 มีรายได้เฉลี่ยต่อปี 40,000 บาท

คนที่ 2 มีรายได้เฉลี่ยต่อปี 30,000 บาท

คนที่ 3 มีรายได้เฉลี่ยต่อปี 20,000 บาท

คนที่ 4 มีรายได้เฉลี่ยต่อปี 35,000 บาท

แล้วเมื่อเรานำล่ะเฉลี่ยมาคิดเป็นรายบุคคลรวม 125,000 ÷ 4 เท่ากับ 31,250 เท่ากับว่าครอบครัวนาย A มีสิทธิ์ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ตัวอย่างครอบครัวนาย B มีสมาชิกทั้งหมด 4 คน

คนที่ 1 มีรายได้เฉลี่ยต่อปี 200.000 บาท

คนที่ 2 มีรายได้เฉลี่ยต่อปี 150,000 บาท

คนที่ 3 มีรายได้เฉลี่ยต่อปี 40,000 บาท

Advertisement

Advertisement

คนที่ 4 มีรายได้เฉลี่ยต่อปี ไม่มีรายได้

แนะนำรายได้มารวมกันครอบครัวนาย B จะมีรายได้อยู่ที่ 390,000 บาท โดยครอบครัวของนาย B จะไม่ได้รับสิทธิ์การลงทะเบียนถึงจะมีรายได้ต่อครอบครัวไม่เกิน 100,000 บาท โดยคนที่มีสิทธิ์ของครอบครัวนี้จะมีผู้ที่ได้รับสิทธิ์ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพียง 2 คนเท่านั้นก็คือคนที่ 3 และคนที่ 4 ที่มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาท ส่วนอีก 2 คนที่มีรายได้เกิน 100,000 บาทจะไม่ได้รับสิทธิ์ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

สำหรับวิธีคิดรายได้เฉลี่ยของครอบครัวในปี 2564 สำหรับครอบครัวที่ต้องการลงทะเบียนบัตรคนจนก็สามารถลงนำรายได้มาเฉลี่ยของครอบครัวมาคิดรวมกันดู เพื่อดูว่าครอบครัวของท่านจะได้รับสิทธิ์ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม่

เครดิตของรูปภาพทั้งหมด : 

{ สำหรับรูปภาพหน้าปกและรูปภาพอื่น ๆ  ทางผู้เขียนเป็นคนทำเอง }

เปิดประสบการณ์ความบันเทิงที่หลากหลายสุดปัง บน App TrueID โหลดเลย ฟรี !