เกาะบาหลี นอกจากจะมีธรรมชาติที่สวยงาม ศิลปะและวัฒนธรรมที่โดดเด่นแล้ว ยังมีความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับศาสนา จิตวิญญาณ และเทพเจ้า ชาวบาหลีส่วนใหญ่นับถือศาสนาฮินดู และให้ความสำคัญกับพิธีกรรมทางศาสนา เห็นได้จากของเซ่นไหว้ที่ชาวบาหลีมักจะวางไว้ตามหน้าบ้านและสถานที่ต่างๆ  และประติมากรรมรูปปั้นของเทพเจ้ารวมทั้งสัตว์ที่อยู่ในนิยายปรัมปรา ซึ่งเราสามารถพบเห็นได้ทั่วไป และวัดก็เป็นสถานที่ที่สำคัญในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา... รูปปั้นประติมากรรม

 และ 1 ในวัดที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากสำหรับชาวบาหลีก็คือ วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ ( Pura Tirta Empul ) ซึ่งอยู่ในเมือง Tampaksiring เมืองเล็กๆที่อยู่ตอนกลางของเกาะบาหลี ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของเมืองอูบุด เวลาเปิดคือ 09.00 -17.00 น.

วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์วัดแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นราวศตวรรษที่ 10 มีอายุยาวนานนับพันปี โดยวัดแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นบริเวณตาน้ำพุ และสร้างขึ้นเพื่อถวายแด่พระวิษณุ ตามความเชื่อของศาสนาฮินดู ตัววัดประกอบไปด้วยวัดชั้นในและชั้นนอก บรรยากาศภายในวัดร่มรื่นเพราะเต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่ และมักจะมีการผูกผ้าเจ็ดสีไว้ตามต้นไม้อีกด้วย

Advertisement

Advertisement

สถานที่สำหรับสักการะบูชาโดยชาวบาหลีมักจะมีความเชื่อว่าตามต้นไม้ใหญ่ๆมักจะมีเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธ์สิ่งสถิตอยู่ จึงมีการกราบไหว้สักการะบูชา คิดว่าคงจะคล้ายกับความเชื่อ ของคนไทยเราอยู่บ้าง

วัดชั้นในก่อนจะเข้ามาด้านในของวัด ทุกคนจะต้องนุ่งโสร่งก่อนทั้งชายและหญิง ซึ่งก่อนทางเข้าวัดจะมีโสร่งไว้ให้บริการสำหรับนักท่องเที่ยวด้วยค่ะ

น้ำพุศักดิ์สิทธิ์เมื่อเข้ามาด้านในของวัด จะเห็นประตูที่เป็นเอกลักษณ์ แบบสถาปัตยกรรมของบาหลี ด้านหลังของประตูไปก็คือ จุดอาบน้ำของบ่อน้ำพุศักดิ์สิทธ์ ที่ชาวบาหลีและผู้คนที่นับถือศานาฮินดู รวมทั้งนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาแสวงบุญมาอาบน้ำและชำระร่างกาย เพื่อความเป็นสิริมงคลแท่นบูชา

Advertisement

Advertisement

เข้ามาด้านใน ก็จะเห็นแท่นบูชา ซึ่งเต็มไปด้วยกระทงที่มีดอกไม้ ธูปเทียน ไว้สำหรับสักการะบูชา และจุดอาบน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ที่มีน้ำไหลออกมาจากบ่อน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งอยู่บริเวณของวัดชั้นใน มีความลึกประมาณเอว

พิธีบูชาก่อนจะลงชำระร่างกายในบ่อน้ำโบราณศักดิ์สิทธิ์  จะมีการทำพิธีบูชาเทพเจ้าแห่งน้ำพุที่แท่นบูชา

บ่อน้ำพุศักดิ์สิทธิ์บ่อน้ำพุโบราณแห่งนี้ มีต้นน้ำมาจากภูเขาไฟ ที่ผุดขึ้นมาจากดิน มีน้ำที่ใสสะอาด ซึ่งมีความเชื่อว่าจะช่วยขับไล่สิ่งไม่ดีออกไป รักษาโรคต่างๆได้ และช่วยชำระจิตใจและเสริมความเป็นสิริมงคลตามความเชื่อของชาวฮินดูบ่อน้ำพุศักดิ์สิทธิ์

นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาแสวงบุญ...ชาวบาหลี

ในแต่ละวันจะมีนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาที่วัดแห่งนี้อย่างมากมาย รวมไปถึงชาวบาหลีเอง ที่เดินทางมาสักการะบูชาที่วัดน้ำพุศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ และประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ตามความเชื่อของศาสนาฮินดู ซึ่งถือเป็น 1 ในวัดที่มีความสำคัญที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาด ในการมาเยือนเกาะบาหลีค่ะ

Advertisement

Advertisement

( เครดิตภาพ : ผู้เขียน )