หน้าที่ประจำปีของชาวไทยที่มีเงินได้ทุกคน คือการเสียภาษีเงินได้เพื่อนำไปพัฒนาประเทศ ปกติแล้วการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90/91) ของแต่ละปีจะอยู่ช่วง ม.ค. - เม.ย. ของทุกปี

แต่เนื่องจากปีนี้โรคโควิด-19 แพร่ระบาด หลายคนอาจประสบปัญหาเงินขาดมือ ตกงาน รายได้ลด ฯลฯ ดังนั้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชน จะได้บรรเทาความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจ กรมสรรพากรก็เลยขยายเวลาให้ยื่นแบบภาษีเงินได้ประจำปี 2562 ที่ผ่านมา ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. ไปจนถึง 31 ส.ค. 2563 เรียกได้ว่ามีเวลาให้ตั้งตัวกันอีกนาน

ปกติแล้วการยื่นแบบภาษีสามารถไปยื่นที่สำนักงานสรรพากร หรือยื่นทางออนไลน์ก็ได้ แต่ปีนี้ด้วยความที่โรคโควิด19 ระบาด กรมสรรพากรจึงแนะนำให้ยื่นทางออนไลน์จะดีกว่า เพื่อลดความเสี่ยงการติดโรคของทั้งผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ เพราะว่าถ้าไปยื่นกันที่สำนักงานที่มีคนรอคิวเยอะ ๆ อาจจะเสี่ยงติดเชื้อโรค

Advertisement

Advertisement

ดังนั้น กรมสรรพากรจึงอำนวยความสะดวก และสนับสนุนให้ยื่นแบบออนไลน์ โดยสามารถยื่นแบบได้ทางเว็บไซต์ https://epit.rd.go.th ของกรมสรรพากร

1

การลงทะเบียนเพื่อยื่นแบบภาษีทางอินเทอร์เน็ต

ก่อนที่จะยื่นแบบภาษีผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ จะต้องลงทะเบียนกับกรมสรรพากรเสียก่อน ซึ่งขั้นตอนไม่ยุ่งยากเลยครับ

สิ่งที่สำคัญที่สุดมีอยู่เพียงประการเดียว คือขึ้นต้องเตรียมเอกสารสำคัญไว้ในมือให้พร้อม ซึ่งเอกสารที่ว่ามีอยู่อย่างเดียวเท่านั้น ก็คือบัตรประชาชนของคุณเอง

เมื่อเข้าสู่เมนูลงทะเบียน เว็บไซต์จะให้กรอกรายละเอียดที่สำคัญ ดังนี้ครับ

- เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ซึ่งก็คือเลขประจำตัวประชาชน

- คำนำหน้า ชื่อ และนามสกุล

- วันเดือนปีเกิด

- Laser ID ซึ่งเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ 2 หลัก และตัวเลข 10 หลัก ที่อยู่บนหลังบัตรประชาชนของเรา สามารถพลิกไปดูเองได้เลย

Advertisement

Advertisement

22

กรอกเพียงเท่านั้นก็เรียบร้อยครับ เพียงเท่านั้นก็สามารถยื่นแบบได้แล้ว โดยให้เลือกที่เมนู ภงด.90/91 ครับ

56
ภาษีเงินได้ เป็นรายได้หลักของประเทศ เงินที่นำมาใช้พัฒนาประเทศ ดำเนินกิจการที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ อย่างเช่นถนนหนทางที่เราใช้กันอยู่ทุกวัน เหล่านี้ล้วนมีที่มาจากภาษีของเราทั้งนั้น จึงเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องชำระภาษีเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับถนนหนทางที่เราใช้อยู่ทุกวันครับ

 

ภาพปกโดยผู้เขียน

รูปประกอบโดยผู้เขียน แคปจากเว็บไซต์กรมสรรพากร https://epit.rd.go.th