สืบเนื่องจากกระแสข่าวว่า ประเทศไทยเตรียมจับคู่การเดินทางระหว่างประเทศที่มีความปลอดภัยสูงจากโรคโควิด-19 หรือ Travel Bubble เพื่อการท่องเที่ยว และรักษาพยาบาลผู้ที่ต้องการเข้ามารับบริการทางการแพทย์ภายในประเทศไทย แต่จนถึงปัจจุบันก็ยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องดังกล่าว เพราะประเทศที่ไทยวางแผนจะจับคู่การท่องเที่ยวด้วยอย่างประเทศญี่ปุ่นก็เกิดการแพร่ระบาดระลอกสองของโรคโควิด-19 

ภาพโดย นิธิ วีระสันติ จาก Pixabay แม้ในปัจจุบันประเทศไทยสามารถควบคุมการระบาดภายในประเทศได้แล้ว แต่ผู้ติดเชื้อรายใหม่ล้วนเป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ แล้วเข้าสู่สถานที่กักกันโรคที่รัฐจัดหาให้ (State Quarantine) อย่างไรก็ดี เราไม่ควรตั้งข้อรังเกียจคนกลุ่มนี้นะคะ เพราะเขาคือคนไทยในต่างประเทศ ที่มีโอกาสจะได้กลับคืนสู่แผ่นดินแม่เช่นเดียวกับเราทุกคน อีกทั้งเขาเหล่านั้นมาตามกระบวนการที่ถูกต้อง และปฏิบัติตนตามมาตรการที่รัฐกำหนดไว้ ประเทศไทยจึงปลอดภัย ไม่มีการแพร่ระบาดของโรคจากผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศนั่นเองค่ะ

Advertisement

Advertisement

ภาพโดย Julius Silver จาก Pixabay แม้เราจะเปิดประเทศรับคนไทยกลับบ้าน แต่การเปิดประเทศเพื่อนำนักท่องเที่ยว หรือนักธุรกิจต่างชาติที่มีกำลังทรัพย์กว่านักท่องเที่ยวทั่วไปเข้าสู่ประเทศไทย เพื่อหวังเพียงรายได้จากการท่องเที่ยวอาจไม่คุ้มค่าความเสี่ยงที่ประเทศไทยจะได้รับ เพราะการระบาดระลอกแรกแม้ผู้เสียชีวิตจะไม่มากเท่ากับประเทศอื่น ๆ แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเกิดความเสียหายต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคมต่อประชาชนทุกระดับชั้น และยังส่งผลต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ดังนั้น Travel Bubble อาจเป็นเพียงโปรเจคในฝัน ที่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงมหาดไทย ต้องทำการบ้านหนักมากก่อนที่จะอนุมัติโครงการดังกล่าว

Advertisement

Advertisement

ภาพโดย Javier del Campo จาก Pixabay เหตุเพราะคนไทยเหมือนพึ่งตื่นจากฝันร้าย การพิจารณาเปิดประเทศต้องมีความละเอียดรอบคอบเป็นอย่างมาก รวมทั้งรอเวลาในการศึกษาและเรียนรู้สถานการณ์จากประเทศอื่น ๆ ทั่วโลกที่ใช้นโยบายดังกล่าว ก่อนที่ประเทศไทยจะตัดสินใจเปิด Travel Bubble ถึงแม้จะเปิดช้ากว่าเขาสักนิดก็คงไม่เป็นไร แต่ต้องสร้างความมั่นใจให้แก่คนในประเทศว่านโยบายดังกล่าวปลอดภัยแน่นอน

จนถึงปัจจุบัน ประเทศไทยได้ประกาศมาตรการผ่อนคลายกิจกรรมทางสังคมต่าง ๆ ไปหลากหลายประเภทแล้ว แต่ต้องไม่ลืมว่าโรคระบาดยังคงอยู่รอบ ๆ ตัวเรา ดังนั้น เราทุกคนยังคงต้องดำเนินชีวิตประจำวันด้วยความระมัดระวัง ด้วยการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสาธารณสุข เพื่อป้องกันตนเองจากโรค และลดโอกาสการแพร่เชื้อไปยังบุคคลอื่น ๆ ในครอบครัว และสังคมส่วนรวมด้วยนะคะ

Advertisement

Advertisement