หลายปีที่ผ่านมานี้จนถึงปัจจุบันวิกฤติฝุ่น PM 2.5 ค่อนข้างรุนเเรงส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน ไม่ใช่เพียงเกิดขึ้นบริเวณเขตภาคเหนือ แต่ในเมืองหลวง และเกือบทุกจังหวัดก็ประสบปัญหาด้วยเช่นเดียวกัน PM 2.5 คือฝุ่นละอองขนาดเล็ก 2.5 ไมครอน เกิดจากการเผาไหม้ ควันท่อไอเสีย และการผลิตของภาคอุตสาหกรรม โดยฝุ่น PM 2.5 มีขนาดเล็กกว่าเส้นผม จมูกไม่สามารถกรองดักจับได้ เมื่อผ่านเข้าสู่ร่างกาย และเข้าสู่กระแสเลือด ส่งผลให้ร่างกายอ่อนแอ เกิดโรคทางเดินหายใจเรื้อรัง หรือรุนแรงจนกลายเป็นมะเร็งปอด ฝุ่น PM  2.5 จึงเป็นภัยอันตรายใกล้ตัวของทุกคน จำเป็นต้องป้องกันและระมัดระวัง จึงมีหน่วยงานของภาครัฐได้ออกคำแนะนำประชาชน เพื่อป้องกันมลพิษดังกล่าว เช่น ใช้เครื่องฟอกอากาศ สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง ไม่ทำกิจกรรมที่โล่งแจ้ง และหมั่นทำความสะอาดบ้านเรือน เป็นต้น   

Advertisement

Advertisement

1                                                                                               ภาพโดยผู้เขียน 

เฟซบุ๊กเพจกรมควบคุมมลพิษ เป็นอีกเพจหนึ่งที่รายงานสถานการณ์ข้อมูลคุณภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลทุกวัน ในช่วงเวลา 7.00 น. และ 15.00 น. โดยแสดงข้อมูลเป็นรูปภาพ Infographic เข้าใจง่าย ใช้สีแทนสัญลักษณ์ชี้วัดคุณภาพอากาศ ได้แก่ สีแดงอากาศมีผลกระทบต่อสุขภาพ สีเหลืองเข้มอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ สีเหลืองอ่อนคุณภาพอากาศปานกลาง สีเขียวคุณภาพอากาศดี และสีฟ้าคุณอากาศดีมาก ทั้งนี้ยังแสดงข้อมูลพื้นที่ซึ่งมีค่าฝุ่น PM 2.5 สูงอีกด้วย โดยผู้เขียนเองก็ประยุกต์ใช้ประโยชน์จากการติดตามเฟซบุ๊กกรมควมคุมมลพิษมาตัดสินใจในการดำเนินชีวิตประจำวัน เช่น วิ่งออกกำลังกายกลางแจ้งในวันที่มีค่าฝุ่นน้อย สวมหน้ากากในระหว่างเดินทางมาปฏิบัติงานเมื่ออากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ และหลีกเลี่ยงการเดินทางไปเที่ยวสถานที่มีฝุ่น PM 2.5 สูง เป็นต้น 

Advertisement

Advertisement

เพจกรมควบคุม                                                                                           ภาพโดยผู้เขียน 

นอกจากเฟซบุ๊กเพจกรมควบคุมมลพิษ ยังสามารถตรวจสอบคุณภาพอากาศได้ที่เว็บไซต์กองการจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ (http://air4thai.com/webV2/) ซึ่งมีข้อมูลรายงานคุณภาพอากาศทุกภูมิภาค สามารถเลือกเข้าชมข้อมูลเป็นรายจังหวัด อำเภอ ในเขตพื้นที่พักอาศัย แสดงรายละเอียดคุณภาพอากาศย้อนหลัง 7 วัน ระบุค่ามลพิษฝุ่น PM 2.5 และก๊าซพิษหลายชนิดพวก ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ คาร์บอนมอนอกไซด์ ทั้งยังมีคำแนะนำด้านสุขภาพให้กับประชาชนหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมการแจ้ง ใช้อุปกรณ์สวมป้องกัน ในวันที่คุณภาพอากาศแย่ส่งผลต่อสุขภาพ

Advertisement

Advertisement

2                                                                                               ภาพโดยผู้เขียน 

         เพจเฟซบุ๊กกรมควบคุมมลพิษ และเว็บไซต์กองการจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ จึงเป็นช่องทางในการติดตามข่าวสารคุณภาพอากาศรายวัน สะดวกต่อการเข้าใช้งาน ทำให้ประชาชนสามารถวางแผนทำกิจวัตรประจำวัน ตลอดจนดูแลสุขภาพของตนเอง แต่อย่างไรก็ตามก่อนที่จะเกิดปัญหาฝุ่นมลพิษ ก็ต้องร่วมกันงดเผาในที่โล่งแจ้ง เผาไฟป่า และใช้บริการขนส่งสาธารณะให้เพิ่มยิ่งขึ้น เพื่ออากาศที่บริสุทธิ์ ก่อนที่จะสายเกินแก้ แย่จนต้องซื้ออากาศดีที่มีขายในกระป๋อง 😁😁😁

หมายเหตุ ขอบคุณภาพปก ภาพโดย Gerd Altmann จาก Pixabay

               ขอบคุณภาพเนื้อเรื่องจาก เฟซบุ๊กกรมควบคุมมลพิษ  และ เว็บไซต์กองการจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ