หลังจากที่ผู้เขียนได้ศึกษาหนังสือการเงินมาหลายเล่ม ลองซื้อมาอ่านเพื่อหวังจะตอบโจทย์ปัญหาการเงิน และมีอิสรภาพทางการเงิน ได้เลือกทำในสิ่งที่ผู้เขียนต้องการ โดยไม่มีปัญหาเรื่องการหาเงินมาเกี่ยวข้อง ผู้เขียนได้เจอหนังสือเล่มหนึ่ง ที่เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นที่จะศึกษาการเงินการลงทุน มันเป็นหนังสือสอนการเงินในระดับพื้นฐาน ที่ผู้เขียนอยากจะแนะนำ หนังสือเล่มนี้มีชื่อว่า MONEY 101 โดยผู้แต่ง THE MONEY COACH คุณจักรพงษ์ เมษพันธุ์

ภาพที่ 1 โดยผู้เขียน

หนังสือเล่มนี้สะท้อนถึงประเด็นทางการเงินหลาย ๆ ด้าน ทั้งเรื่องเป้าหมายทางการเงินนั้น เราอาจมีเป้าหมายที่จะมีเงินหลักร้อยล้าน พันล้าน แท้ที่จริงแล้วเพียงเรามีรายได้ครอบคลุมกับรายจ่าย ยิ่งถ้ามีเงินเหลือจากรายจ่ายมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งบ่งบอกถึงอิสรภาพทางการเงินมากเท่านั้น

ความแตกต่างระหว่างสภาพคล่อง และความมั่งคั่ง สภาพคล่องคือมีเงินเหลือออม ถ้าจะให้ออมมากพออย่างน้อยก็สัก 10 เปอร์เซ็นต์ของรายได้ในแต่ละเดือน ส่วนความมั่งคั่งคือสภาพคล่องที่สะสมในรูปทรัพย์สินต่าง ๆ โดยวัดจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

Advertisement

Advertisement

ภาพที่ 2 โดยผู้เขียน

การจัดทำงบการเงินส่วนบุคคล ซึ่งประกอบด้วยงบรายรับ-รายจ่าย (Income Statement) และงบแสดงสถานะการเงิน (Statement of Financial Position) งบรายรับ-รายจ่ายจะแสดงถึงสภาพคล่อง ส่วนงบแสดงสถานะการเงินนั้น จะบ่งบอกถึงระดับความมั่งคั่งผ่านรายการทรัพย์สิน และหนี้สิน ซึ่งจะทำให้เห็นภาพรวมของกระแสเงินสดของคน ๆ นั้นชัดเจนขึ้น ไม่ว่าจะเป็นบวกหรือลบ ทั้งนี้งบรายรับ-รายจ่ายสามารถเขียนวางแผนล่วงหน้าได้ 6-12 เดือน ถ้าหากมีปัญหาสภาพคล่อง หรือหนี้สินมากเกินไป ก็จะสามารถพิจารณาลดทอนรายจ่ายบางอย่างที่ไม่จำเป็นออกไป

Advertisement

Advertisement

เป้าหมายการออม แต่ละคนจะมีการออมเพื่อการซื้อรถ ซื้อบ้าน หรือเรียนต่อ แม้เป้าหมายการออมจะมีหลายเป้า แต่เป้าหมายที่ต้องมีแน่ ๆ คือ การออมเป็นเงินสำรองเผื่อฉุกเฉิน เงินออมเพื่อเกษียณรวย และการออมเพื่อเกษียณเร็ว ซึ่งแต่ละเป้าหมายจะมีการนำเงินไปออม ไปลงทุนในสินทรัพย์แตกต่างกัน ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการลงทุนด้วย

ภาพที่ 3 โดย Pixabay.com

ความแตกต่างระหว่างหนี้จนและหนี้รวย การวางแผนรับมือกับเรื่องร้าย ๆ เราเลือกได้ว่าจะหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (จัดการกับปัญหาที่ต้นเหตุ) ควบคุมความเสี่ยง (ลดโอกาสการเกิดความเสี่ยงนั้น) โอนความเสี่ยง (ทำประกัน) หรือรับความเสี่ยงไว้เอง (เตรียมทุน) รวมทั้งแนวทางการเลือกซื้อประกันชีวิต และประกันสุขภาพ เพราะความสูญเสียที่เกิดขึ้น บางครั้งมันรุนแรงจนทำให้ทรัพย์สินที่หามาได้...ไม่เพียงพอ

การบริหารภาษีให้เป็น พร้อมตัวอย่างวิธีการคำนวณภาษี และแนวทางการวางแผนลดหย่อนภาษี โดยแต่ละคนมีสิทธิลดหย่อนได้ไม่เหมือนกัน

Advertisement

Advertisement

การวางแผนเกษียณรวย เป็นการทยอยออมและลงทุนระยะยาว เพื่อสะสมเงินไว้ให้เพียงพอใช้จ่าย ในช่วงวัยหลังเกษียณ เป็นการลงทุนต่อเนื่องจำนวนเงินครั้งละไม่มาก ออมและลงทุนอย่างสม่ำเสมอ ใช้เวลานานหลายสิบปี เพื่อหวังผลลัพธ์ในวัย 60 ปี จึงอาจรวยไม่เร็ว แต่รวยแน่ ถ้ามีความรู้ทางการเงิน รู้จักนำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ที่ถูกต้อง เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กองทุนการออมแห่งชาติ กองทุน RMF ทั้งนี้ภายในเนื้อหาของหนังสือ จะมีวิธีการคำนวณทุนเกษียณที่ต้องการให้เหมาะสม กับการใช้จ่ายตามไลฟ์สไตล์ของแต่ละคน พร้อมตัวอย่างการวางแผนเกษียณรวยอย่างละเอียด

ภาพที่ 4 โดยผู้เขียน

การวางแผนเกษียณเร็ว หมายถึง การสร้างทรัพย์สิน เพื่อให้มีกระแสเงินสดเพียงพอกับค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ซึ่งถ้ามีมากเกินค่าใช้จ่าย ก็จะมีอิสรภาพทางการเงินได้ก่อนถึงวัยเกษียณจากการทำงาน เช่น รายได้จากค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ รายได้จากธุรกิจ รายได้จากค่าลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญญา

การรู้จักทำให้ชีวิตมีรายได้หลากหลายทาง (Multi-Income Stream)

โดยพิจารณาจากความรู้และทักษะที่มี การศึกษาที่เราเรียนจบมา งานอดิเรกที่เคยทำและประสบการณ์ที่ผ่านมาในอดีต รวมทั้งสายสัมพันธ์ที่นำไปสู่โอกาสทางธุรกิจ จากคนที่รู้จักว่าเขาทำอะไรได้บ้าง เช่น ทำสติ๊กเกอร์ไลน์ขาย เขียนนิยายลงเว็บไซต์เด็กดี ทำของชำร่วย DIY หรือเขียนบทความลงเว็บไซต์ True Intrend  จากความรู้ความเข้าใจของเราที่เคยศึกษามา เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดนี้อาจต่อยอดเป็นไอเดียทางธุรกิจได้ เพราะเราจะพบเห็นปัญหาที่พบที่คนส่วนใหญ่เผชิญ ถ้าหากเราสามารถตอบสนอง ความต้องการของคนส่วนใหญ่ได้ ก็สามารถนำมันมาทำเป็นธุรกิจได้

ภาพที่ 5 โดย Pixabay.com

รู้จักการใช้พลังทวี (Leverage) คือการลงทุนโดยใช้เงินหรือทรัพยากรของคนอื่น ไม่ว่าจะเป็นเงินกู้หรือหุ้นส่วน แม้ว่าการใช้เงินและทรัพยากรของคนอื่น จะช่วยเพิ่มโอกาสในการลงทุน และเพิ่มความมั่งคั่งให้กับเราในระยะยาวได้ แต่ก็เป็นวิธีที่ต้องอาศัยเทคนิคความรู้ในด้านการลงทุนที่สูงด้วย ไม่ว่าจะเป็นจังหวะเวลาของการใช้ รูปแบบหรือโครงการลงทุน ข้อตกลงการใช้ รูปแบบการจัดตั้งธุรกิจ ซึ่งในหนังสือจะมีการชี้แนะถึงแนวทางที่คนรวยใช้กัน

และนี่คือเนื้อหาส่วนหนึ่งของหนังสือ MONEY 101 จริง ๆ แล้วยังมีรายละเอียดอีกมากอยู่ภายในเล่ม ซึ่งล้วนเป็นเรื่องการเงินที่ใกล้ตัว แต่บางครั้งเราอาจจะยังไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้ แม้เนื้อหาจะดูไม่ใช่เรื่องยากนัก แต่ถ้าหากยังไม่เข้าใจการเงินระดับพื้นฐานเพียงพอ ก็อาจจะมีอิสรภาพทางการเงินได้ยากสักหน่อย

ในช่วงยุค COVID-19 กำลังระบาดต้องกักตัวอยู่บ้าน หรือ Work from home แล้วมีความสนใจอยากจะศึกษาหาความรู้เรื่องการเงินขั้นพื้นฐาน ก็ขอแนะนำ MONEY 101 เป็นเล่มแรก เพื่อที่จะได้เข้าใจในโลกทางการเงินง่ายขึ้น

เป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่กำลังตามหาอิสรภาพทางการเงินนะครับ

  • เครดิตภาพ : ภาพปก / 1 / 2 / 4 โดยผู้เขียน, ภาพ 3 / 5

 

เปิดประสบการณ์ความบันเทิงที่หลากหลายสุดปัง บน App TrueID โหลดเลย ฟรี !