เมื่อมีลูกน้อยเพิ่มเข้ามาเติมเต็มให้กับชีวิตครอบครัว พ่อแม่ย่อมคาดหวังให้ลูกเติบโตขึ้นเป็นเด็กดีของสังคม และดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างปลอดภัย ซึ่งการที่ลูกของเราจะไปถึงจุดนั้นได้ ไม่ใช่เรื่องของสัญชาตญาณ หากแต่ต้องได้รับการอบรมสั่งสอนจากพ่อแม่ หรือผู้เลี้ยงดู ซึ่งวิธีการอบรมสั่งสอนที่ได้ผลดีที่สุด คือ “การแนะให้ทำ และนำให้ดู” 

นอกจากการ “แนะนำ” แล้ว พ่อแม่สามารถใช้หนังสือเป็นสื่อในการอบรมและสั่งสอนลูกได้ด้วยนะคะ โดยเฉพาะเด็กในช่วงปฐมวัย เป็นช่วงเวลาทองที่พ่อแม่จะปลูกฝังเรื่องระเบียบวินัย และเรื่องความปลอดภัยในชีวิตให้แก่ลูก โดยลูกจะจดจำ ทำตาม และนำไปใช้ได้ตลอดชีวิต 

รีวิวหนังสือ : ชุดสอนหนูเป็นเด็กดีและปลอดภัยสำหรับหนังสือเด็กดี ๆ ที่ขอแนะนำวันนี้ คือ หนังสือชุดสอนหนูเป็นเด็กดีและปลอดภัย ผู้เขียนเรื่องและภาพประกอบเป็นคนไทย คือ คุณสุดธิดา เปลี่ยนสายสืบ จัดพิมพ์และจำหน่ายโดยซีเอ็ด โดยหนังสือชุดนี้มีจำนวน 10 เล่ม แต่เราหาซื้อได้เพียง 8 เล่ม เพราะ 2 เล่มที่เหลือหมดสต็อกไปเรียบร้อยแล้ว สำหรับเนื้อหาโดยสรุปของของหนังสือแต่ละเล่มที่เรารวบรวมได้มีดังนี้

Advertisement

Advertisement

1. สอนหนูรู้หน้าที่มีวินัย : การรู้จักหน้าที่ของตนเองและมีวินัยเป็นสิ่งพื้นฐานที่พ่อแม่ควรสอนให้แก่ลูก เพื่อให้ลูกช่วยเหลือตนเองได้ และเป็นที่รักของบุคคลอื่น โดยหนังสือเล่มนี้สอนให้ลูกเรียนรู้ถึงการเป็นเด็กดีมีระเบียบ เริ่มต้นจากการดูแลตัวเองอย่างง่าย ๆ เช่น การอาบน้ำ สระผม แปรงฟัน แต่งตัวด้วยตนเอง เก็บที่นอน จัดตารางสอน เก็บของเล่นเข้าที่ เก็บรองเท้าเข้าชั้น รวมถึงการรู้เวลาและรู้หน้าที่ ปฏิบัติตนเป็นเด็กในชั้นเรียน การมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม และร่วมกันรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Advertisement

Advertisement

2. สอนหนูรู้คุณค่าเงินและอาหาร : หลายครอบครัวอาจมองข้ามการสอนให้ลูกเห็นถึงคุณค่าของสิ่งต่าง ๆ ลูกอยากได้อะไรก็สรรหามาให้ จนกลายเป็นนิสัยเคยชินของลูกไป หากร้องขอแล้วไม่ได้ดั่งใจก็จะอาละวาดจนบ้านสะเทือน แต่จะดีกว่าไหมถ้าเราสอนให้ลูกเรียนรู้ถึงความยากลำบากของพ่อแม่ที่ต้องทำงานหนัก เพื่อหาเงินมาให้ลูกได้ใช้จ่าย รวมทั้งสอนให้ลูกรู้ว่า ยังมีเด็กที่ลำบากอีกมาก ดังนั้น เด็กดีต้องรู้จักใช้เงินอย่างรู้คุณค่า ประหยัดอดออม รวมทั้งการประหยัดไฟฟ้า เพื่อลดค่าใช้จ่ายของครอบครัว ตลอดจนรับประทานอาหารอย่างรู้คุณค่า และไม่รับประทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ซึ่งหนังสือเล่มนี้มีแง่มุมคำสอนดี ๆ เหล่านี้แฝงอยู่ทั้งเล่ม

3. หนูน้อยมารยาทดีมีน้ำใจ : สอนให้ลูกเรียนรู้ถึงมารยาทในการแสดงออกที่เหมาะสมต่อผู้ใหญ่ คุณครู และเพื่อนวัยเดียวกัน รวมทั้งมารยาทในการพูดที่ต้องลงท้ายด้วย คะ/ค่ะ/ครับ กล่าวขอบคุณ และขอโทษ ตลอดจนมารยาทในการรับประทานอาหาร การใช้รถสาธารณะ การแบ่งปัน การช่วยเหลือผู้อื่น ความเมตตา และการเห็นอกเห็นใจ

Advertisement

Advertisement

4. ปฐมพยาบาลง่าย ๆ หนูทำได้ : การเล่นสนุกสนานนอกบ้านอาจเกิดอุบัติเหตุไม่คาดคิดได้ หนังสือเล่มนี้ช่วยสอนลูกให้เรียนรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การใช้งานอุปกรณ์ทำแผล การดูแลตัวเองและการปฏิบัติตัวเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด เช่น เหยียบตะปู ทรายเข้าตา น้ำร้อนลวก ถูกผึ้งต่อย สุนัขกัด 

รีวิวหนังสือ : ชุดสอนหนูเป็นเด็กดีและปลอดภัย5. อยู่บ้านยังไง…ให้หนูปลอดภัย : พ่อแม่อาจคิดว่า บ้านน่าจะเป็นสถานที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับเด็ก แต่ความจริงยังมีจุดเสี่ยงอยู่ เพราะความซน และความอยากรู้อยากเห็นของลูกทำให้บางมุมของบ้านไม่ปลอดภัยค่ะ หนังสือเล่มนี้สอนให้ลูกได้เรียนรู้อันตรายจากการปีนที่สูง กาน้ำร้อน ก๊าซหุงต้ม เพลิงไหม้จากธูปเทียน การเล่นไม้ขีด การเล่นปลั๊กไฟ การจมน้ำ และการเอาตัวรอดเมื่อเกิดเพลิงไหม้ 

6. ช่วยด้วย! หนูหลงทาง : เมื่อต้องพาลูกออกเดินทางท่องเที่ยว มีโอกาสที่ลูกจะพลัดหลงได้เสมอ ซึ่งพ่อแม่สามารถใช้หนังสือเล่มนี้เป็นสื่อ เพื่อให้ลูกรู้จักช่วยเหลือตนเองเมื่อพลัดหลงกับพ่อแม่ เช่น การรู้จักขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ บอกชื่อนามสกุล/เบอร์โทรของพ่อแม่ การนัดหมายสถานที่นัดพบเมื่อเกิดเหตุพลัดหลง การสอนไม่ให้ลูกเดินเลี่ยงจากพ่อแม่โดยไม่ได้บอกล่วงหน้า และการสอนลูกไม่ให้รับขนมจากคนที่ไม่รู้จัก 

7. ใช้ถนนยังไงให้ปลอดภัย : อุบัติเหตุเป็นสาเหตุหลักการเสียชีวิตของคนไทย ดังนั้น การสอนให้ลูกใช้รถ ใช้ถนนด้วยความปลอดภัยจะช่วยลดความสูญเสียทั้งต่อตนเอง และผู้อื่นได้แน่นอน หนังสือเรื่องนี้สอนให้เด็กรู้จักความปลอดภัยในการเดินทาง ความหมายของสัญญาณไฟ การข้ามถนน การใช้ทางม้าลาย การใช้สะพานลอย การระมัดระวังตัวเองเวลาข้ามถนน การเดินริมถนนให้ปลอดภัย การข้ามถนนในเวลากลางคืน

8. เมื่อหนูเจอคนแปลกหน้า : ในแต่ละวันที่พาลูกออกไปนอกบ้าน ลูกมีโอกาสพบปะผู้คนมากหน้าหลายตา ดังนั้น พ่อแม่ควรให้ลูกระมัดระวังตัวจากมิจฉาชีพที่มาในลักษณะของคนใจดีนะคะ โดยหนังสือเล่มนี้จะทำให้เด็ก ๆ เรียนรู้ว่า ไม่ควรรับขนมจากคนที่ไม่รู้จัก รวมทั้งวิ่งเล่นเป็นกลุ่มกับเพื่อน ๆ และไม่เดินตามคำชวนของคนแปลกหน้า

https://www.se-ed.com/product-search/สอนหนูเป็นเด็กดีและปลอดภัย.aspx?keyword=สอนหนูเป็นเด็กดีและปลอดภัย&search=keyword#add_BK9786160813520หนังสือเล่มที่ 9 และ 10 คือ หนังสือหนูโตแล้วหนูทำเองได้ และเด็กดีอย่างหนูต้องรู้จักแบ่งเวลา ซึ่งหมดสต็อกไปแล้วนะคะ อย่างไรก็ดี หนังสือดังที่กล่าวมานี้ นอกจากจะมีจำหน่ายเป็นเล่มผ่านร้านซีเอ็ดแล้ว ยังสามารถอ่านผ่านอีบุ๊กบนแอปพลิเคชันของซีเอ็ดได้ด้วยนะคะ

หนังสือเด็กชุดนี้ มีเนื้อหาสาระและภาพประกอบที่สวยงาม เหมาะสำหรับใช้ปลูกฝังลูก ๆ เรื่องความประพฤติที่พึงประสงค์ และการดำเนินชีวิตให้ปลอดภัย รวมทั้งมีแบบทดสอบเด็กดี เพื่อให้ลูกประเมินคุณค่าการกระทำของตัวละครที่ลูกได้พบเห็น มาอ่านหนังสือชุดนี้กับลูกกันนะคะ


// ภาพถ่ายโดยผู้เขียน //