รถไฟวิ่งบนรางซึ่งสร้างเป็นโมเดลโชว์ที่โรงแรมแห่งหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น..

Advertisement

Advertisement