ถือเป็นสถานการณ์โลกในช่วงนี้ที่ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิด สำหรับไวรัสโคโรนา ไวรัสตัวร้ายจากมณฑลอู่ฮั่น ประเทศจีนที่สร้างความสั่นสะพรึงไปทั่วโลก โดยรายงานช่วงเช้าวันที่ 31 มกราคม ที่ผ่านมา องค์การอนามัยโลก ( World Health Organization หรือ WHO )ได้ ประกาศภาวะฉุกเฉินด้านการสาธารณสุขระดับโลก ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา จากการพบผู้ติดเชื้อแล้วกว่า 28 ประเทศทั่วโลก เป็นจำนวนกว่า 42,761 ราย เสียชีวิตแล้วจำนวน 1013 คน และถึงแม้ว่ายังไม่มีวิธีการรักษาอย่างเด็ดขาดนอกจากการรักษาตามอาการ แต่ก็มีผู้ป่วยที่หายดีแล้วจำนวน 3,929 ราย (ข้อมูล-สำนักข่าว Mthai รายงาน ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 )

จีนสั่งปิดมณฑลอู่ฮั่น ภายหลังสถานการณ์การแพร่บาดเกินการควบคุม (ภาพโดย : Macau Photo Agency จาก Unsplash)

                                                                                                                                      ภาพโดย : Macau Photo Agency จาก Unsplash

Advertisement

Advertisement

                                                                                                                                          https://unsplash.com/photos/GxYVbjMOvi8

การประกาศภาวะฉุกเฉินในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม่ 2019 นับเป็นโรคระบาดลำดับที่ 6 ที่ได้รับการประกาศภาวะฉุกเฉินด้านการสาธารณสุขระดับโลก โดยองค์การอนามัยโลกได้เคยมีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินมาก่อนหน้านี้แล้ว ไล่เรียงตามลำดับได้ดังนี้

2009 – H1N1 หรือที่เรียกกันทั่วไปว่าไข้หวัดหมู มีต้นกำเนิดของการระบาดมาจากประเทศเม็กซิโก มีผู้ติดเชื้อ 130 กว่าประเทศทั่วโลก รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนหลายล้านราย มีผู้เสียชีวิตกว่า 3 แสนคน

2014 – โรคโปลิโอ

จากการเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยโรคโปลิโอทั่วโลกจำนวน 68 ราย ในปี 2014 แม้ว่าจะเป็นจำนวนที่ดูเหมือนจะน้อย แต่เป็นอัตราอัตราที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าถึง 24 ราย องค์การอนามัยโลกจึงได้มีมติแถลงการณ์ถึงความไม่เป็นปกติ และมีการประกาศเพื่อให้ทั่วโลกได้เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด

Advertisement

Advertisement

เด็กจำเป็นต้องรับวัคซีนเพื่อป้องกันโรคโปลิโอตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 4 ปี ( ภาพโดย : CDC จาก Unsplash )

                                                                                                                                                                  ภาพโดย : CDC จาก Unsplash

                                                                                                                                          https://unsplash.com/photos/BSozBCQn6oY

2016 – ไวรัสซิกา

การระบาดของโรคไข้ซิกา อันเนื่องมาจากไวรัสซิกา ซึ่งมียุงลายเป็นพาหะนำโรค ก็ได้ถูกประกาศเป็นภาวะฉุกเฉินทางการสาธารณสุขระหว่างประเทศ ด้วยผลกระทบอันร้ายแรงที่ส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อกว่า 90 ประเทศ โดยเฉพาะในแถบบราซิล แม้ว่าอัตราการเสียชีวิตเนื่องจากไวรัสซิกาจะลดลงแล้วในปัจจุบัน แต่การติดเชื้อไวรัสซิกาในหญิงตั้งครรภ์ยังคงสร้างความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดความผิดปกติต่อทารก

Advertisement

Advertisement

ยุงตัวร้าย พาหะนำโรค (ภาพโดย :fotoshoptofs จาก Pixabay )

                                                                                                                                                    ภาพโดย :fotoshoptofs จาก Pixabay 

                                                                                                                           https://pixabay.com/th/users/fotoshoptofs-2171839/

2014 – โรคอีโบลาในแอฟริกาตะวันตก และ 2019 โรคอีโบลาในคองโก

โรคไวรัสอีโบลา หรือไข้เลือดออกอีโบลาเป็นเชื้อไวรัสรุนแรงเฉียบพลัน ซึ่งการติดเชื้อในคนสามารถเสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้ถึง 50 % (ข้อมูล-องค์การอนามัยโลก ปี 2017) โดยการระบาดของไวรัสอีโบลาในปี 2014 เกิดขึ้นในประเทศแถบแอฟริกาตะวันตกกว่า 10 ประเทศ มีผู้ติดเชื้อรวม 28000 ราย เสียชีวิต 11000 ราย และในปี 2019 ที่ผ่านมาการแพร่ระบาดของไวรัสอีโบลาในคองโกก็ส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อ 3900 ราย เสียชีวิต 2241 ราย

การระบาดของ Ebola ทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก ( ภาพโดย :Bhossfeld จาก Pixabay)

                                                                                                                                                           ภาพโดย :Bhossfeld จาก Pixabay

                                                                                                                                    https://pixabay.com/th/users/bhossfeld-612651/

อนึ่ง เงื่อนไขการประกาศภาวะฉุกเฉินทางการสาธารณสุขระหว่างประเทศขององค์การอนามัยโลกนั้น จะต้องมีประเทศที่ได้รับความเสี่ยงของการระบาดมากกว่า 1 ประเทศ ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศในการหยุดการแพร่ระบาดดังกล่าว โดยต้องคำนึงถึงความเสี่ยงที่มีต่อเศรษฐกิจของประเทศด้วย

ก็คงจะต้องจับตาดูกันต่อไปว่า การระบาดของวายร้ายโคโรนาจะไปหยุดที่ตรงไหน แต่เป็นที่แน่นอนแล้วว่าการระบาดครั้งนี้ได้ถูกบันทึกลงในประวัติศาสตร์โลกเรียบร้อยแล้ว

 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก 

สำนักข่าวต่างประเทศ องค์การอนามัยโลก

รูปภาพประกอบ

ภาพปก :  Gerd Altman จาก Pixabay  ที่มา https://pixabay.com/th/users/geralt-9301