สาเหตุ

          หลังเกิดการระบาดของโรคโควิดจึงทำให้มีการปรับระบบการศึกษาเป็นการเรียนและการสอบออนไลน์ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเด็นหลักๆ

https://www.freepik.com/premium-photo/young-woman-working-laptop-computer-while-sitting-floor_5402000.htm#page=1&query=Study%20online&position=17

ผลกระทบทางการศึกษา

1.มีผลกระทบอย่างมากกับการสอบออนไลน์ที่ทางมหาวิทยาลัยได้ทดสอบ มันไม่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาได้ เนื่องจากระบบไม่สามารถที่จะตรวจสอบได้ว่าทำข้อสอบด้วยตัวเองหรือไม่ มีการจ้างครู ติวเตอร์ หรือรุ่นพี่ในการทำข้อสอบให้ สามารถลอกเพื่อนได้อย่างอิสระ ซึ่งมันทำให้เราไม่สามารถวัดได้เลยว่านักศึกษาคนไหนเก่ง ซึ่งทำให้เกิดผลเสียอยู่มากพอสมควร

https://www.freepik.com/free-photo/hand-writing-paper-with-pen_992549.htm#page=1&query=Exam&position=13

2.การเรียนการสอน การสอนยิ่งมีความยืดหยุ่นมากแค่ไหน ยิ่งทำให้ผู้เรียนนั้นมีความรับผิดชอบและความตื่นตัวที่ลดลง ยกตัวอย่างจากข่าวเรื่องเล่าเช้านี้ที่ว่าการเปิดการเรียนออนไลน์วันแรก มีรีวิวจากคุณพ่อคุณแม่ และผู้ปกครอง ได้ลงผ่านสื่อโซเชียล ลูกหลานที่เรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านเรียนได้ไม่ถึง 10 นาทีก็พากันหลับไม่สนใจเรียน บางคนก็ตั้งใจเรียนได้ชั่วโมงเดียว นักเรียนหลายคนบอกว่าเพราะว่าคุณครูสอนช้าบ้าง ตัดสไลด์ไปมาดูสับสนบ้าง หรือบ้างก็เพราะว่าไม่มีผู้ปกครองมานั่งดู บางที่สื่อการสอนของคุณครูนั้นก็มองเห็นไม่ชัดเจนอาจจะเพราะสาเหตุมาจากอินเทอร์เน็ตหรือกล้องก็ตาม อีกทั้งอย่างมีนักเรียนบางคนที่ไม่มีมือถือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เรียนออนไลน์ได้จึงทำให้ไม่สามารถที่จะเข้าไปเรียนออนไลน์ได้ เห็นได้ชัดถึงผลที่เกิดขึ้น ซึ่งมีผลกระทบอย่างมากในการเรียนในอนาคต เราควรที่จะมีมาตราการใหม่ที่จะสามารถทำให้นักเรียนสนใจกับการเรียนการสอน

Advertisement

Advertisement

  

https://www.freepik.com/free-vector/online-tutorials-concept_7915189.htm#page=1&query=Study%20online&position=4

ผลดีที่เกิด

แต่ทุกอย่างย่อมมีทั้งผลดีและผลเสียที่เกิดขึ้น ซึ่งผลดีก็คือ การคัดกรองบุคคลที่มีความสามารถและความรับผิดชอบมากพอ สามารถรู้ได้เลยว่านักเรียนคนไหนที่ใส่ใจการเรียนจริงๆ การเรียนไม่จำเป็นที่จะต้องเรียนในห้องอย่างเดียว เราสามารถที่จะค้นหาความรู้ได้จากสิ่งต่างๆรอบตัว 

Advertisement

Advertisement

https://www.freepik.com/premium-photo/man-peak-mountain-sunlight-success-winner-concept_2684987.htm#page=1&query=Success&position=14

ข้อคิด

**สุดท้ายแล้วระบบการเรียนการสอนจะดีหรือไม่ดีส่วนหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับผู้เรียน สังคมก็เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนด้วยเช่นกัน ขอบคุณสำหรับทุกท่านที่เข้ามาอ่านบทความนี้นะครับ

 

 

 

ขอบคุณภาพประกอบจาก pixabay freepix

ภาพหน้าปก https://www.freepik.com/premium

ภาพประกอบ1 https://www.freepik.com/premium

ภาพประกอบ2 https://www.freepik.com/free

ภาพประกอบ3 https://www.freepik.com/free

ภาพประกอบ4 https://www.freepik.com/premium