พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีพระราชทานบัตรอวยพรปีใหม่ 2563 แก่พสกนิกรชาวไทย

วันที่ 31 ธ.ค.62 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีพระราชทานบัตรพระราชทานพรปีใหม่ ประจำปีพุทธศักราช 2563 แก่ปวงชนชาวไทย

ด้านหน้าของบัตรพระราชทานพรปีใหม่ มีตราประจำพระราชวงศ์จักรีอยู่กึ่งกลาง ด้านล่าง เป็นตราพระปรมาภิไธย วปร. และตราพระนามาภิไธย สท.

เมื่อเปิดบัตรพระราชทาน ด้านขวามีพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงฉายกับ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ใต้พระบรมฉายาลักษณ์ ระบุพระปรมาภิไธย พระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระนามาภิไธย สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

alt="https://kdcdn.co/wp-content/uploads/C2AE2ABC-3943-4AE7-B5C8-38826487F5CE.jpeg" /> ส่วนด้านซ้ายมีข้อความว่า “พระราชทานพรปีใหม่ พ.ศ 2563 ” พร้อมทั้งทรงลงพระปรมาภิไธย และพระนามาภิไธย