ต่อหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ 18 W

     หลอดไฟมีประโยชน์ในการส่องสว่างโดยการนำไปใช้งานก็หลากหลายที่ เช่น โรงเรียน บ้านที่พักอาศัย ที่ทำงาน  ไฟส่องสว่างตามทางเดิน หรือ ในที่มืด เป็นต้น เพราะฉะนั้นแสงไฟนั้นมีประโยชน์ในการดำรงชีวิตทำให้การใช้ชีวิตในช่วงเวลากลางวัน และ กลางคืน ทำให้สะดวกมากขึ้น โดยหลอดไฟก็มีหลายชนิด หลายแบบ หลายประเภท และ หลายยี่ห้อ ซึ่งผลิตแข่งขันกันออกมาขายให้ผู้ใช้งานได้เลือกใช้และราคาก็จะแตกต่างกันไป ซึ่งบทความนี้จะให้ความรู้ในการต่อหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ 18 W เพื่อสามารถนำไปต่อเองได้โดยไม่ต้องจ้างช่างมาติดตั้ง (ประหยัดค่าใช้จ่ายได้อีกทางหนึ่งด้วย)

     ในบทความนี้จะแสดงการต่อหลอดไฟ ฟลูออเรสเซนต์ 18W กันนะครับ โดยมีอุปกรณ์ดังนี้
1. หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ 18W จำนวน 1 หลอด
2. บัลลาสต์ หลอดฟลูออเรสเซนต์ 18 W จำนวน 1 ตัว

Advertisement

Advertisement

3. สตาร์ทเตอร์จำนวน 1 ตัว
4. ลูกเต๋าต่อสายไฟจำนวน  4 ช่อง (ข้างละ 2 ช่อง)

- แสดงรูปอุปกรณ์ที่ต้องการนำมาใช้งานในบทความนี้

อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม- แสดงรูปวงจรการต่อหลอดไฟดังรูป

วงจรการต่อหลอดไฟ- เสียบปลั๊กไฟเข้าเพื่อทำการทดลองแสดงดังรูป

เสียบไฟเข้าทดสอบ       ฉะนั้น การต่อหลอดไฟแบบนี้อยากให้รู้ลักษณะการต่อวงจรของหลอดไฟแบบฟลูออเรสเซนต์ 18W แต่จริง ๆ แล้วถ้าต่อใช้งานจริงต้องมีรางของหลอดไฟด้วยนะครับ และวงจรการต่อหลอดไฟนี้ใช้แรงดันไฟกระแสไฟฟ้าสลับ หรือ ไฟ AC ที่มีแรงดัน 220VAC 50Hz (แต่ถ้าอยากใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์ ทื่วัตต์สูงกว่าคือ 36 W นี้ก็จะสว่างขึ้นไปอีกแต่ต้องดูอุปกรณ์ทุกตัวด้วยนะครับว่ารองรับได้หรือไม่)  เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปหลอดไฟแบบนี้ก็จะเริ่มมีการใช้น้อยลง แต่จะมีหลอดไฟแบบ LED แทนซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ ส่วนข้อดีของ LED คือ สามารถทำให้ประหยัดไฟฟ้ามากขึ้นอีกด้วย เนื่องจากในสมัยนี้ได้ใช้หลอดไฟ LED กันหลาย ๆ สถานที่ เช่น ตามสำนักงาน ถนนตามหมู่บ้านต่างจังหวัดก็มีใช้กันแล้ว เป็นต้น

Advertisement

Advertisement

**หมายเหตุ สิ่งที่สำคัญมาก ๆ ผู้อ่านต้องมีความรู้ทางด้านไฟฟ้าด้วยนะครับ มิฉะนั้นอาจเกิดอันตรายได้ (ถ้าไม่แน่ใจให้ติดต่อช่างใกล้บ้านทำดีกว่านะครับ)**

ขอขอบคุณสำหรับการรับชม ผิดพลาดประการใด ขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วยนะครับ

**ภาพทั้งหมดจากนักเขียน**