การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาหรือ โควิด-19 ทำให้เกิดพฤติกรรมใหม่ในหลายวงการ ดังคำที่ได้ยินบ่อยๆ ว่า “New Normal” หนึ่งในสิ่งที่เกิดขึ้นนอกจากมาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคม Social distancing แล้วยังมีหลายเรื่องหลายพฤติกรรมของคนไทยที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น การเรียนการสอน การประชุมผ่านระบบออนไลน์ การซื้อขายสินค้าออนไลน์ ส่งผลให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับระบบออนไลน์ เช่น ธุรกิจขนส่ง ธุรกิจดิลิเวอรี่ กลับมาเฟื่องฟูอีกครั้ง  

ข้าวปลา อาหารแห้ง อาหารกระป๋อง ถูกวางไว้ให้หยิบฟรี (ขอบคุณภาพจาก Covid-19 Thailand FACT Today) รากเหง้าของคนไทย คือ มีน้ำใจ แบ่งปัน

         วิกฤติหลายครั้ง ทำให้เห็นน้ำใจคนไทยที่ไม่ทิ้งกัน ไม่ว่าจะเป็นช่วงน้ำท่วมใหญ่ปี 2554 ที่มีมหกรรมบริจาคอย่างมหาศาล เช่นเดียวกับปีนี้ ที่คนไทยและทั่วโลกประสบปัญหาการระบาดของโควิด-19 ทำให้เกิดการบริจาคโดยที่ไม่ต้องได้รับการร้องขอจากหน่วยงานใดๆ คนไทยที่มีกำลังพร้อมใจกันบริจาค ไม่ว่าจะหน้ากาก N95 หน้ากากอนามัย ชุด PPE ป้องกันเชื้อไวรัส ข้าวปลา อาหาร ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ที่กำลังกักตัว หรือแม้แต่ผู้ที่ได้รับความเดือนร้อนทั่วไป เรียกได้ว่า วิกฤติโควิด-19 ส่งผลให้ทั่วโลกตระหนักดีว่า เมืองไทยมีดีมากกว่า การเป็นสยามเมืองยิ้ม โควิด-19 ได้มากระตุ้นอุปนิสัยความมีน้ำใจของคนไทยให้ทั่วโลกประจักษ์ขึ้นอีกครั้ง

Advertisement

Advertisement

ตู้ปันสุข ณ จังหวัดพัทลุง“ตู้ปันสุข” ตู้ไม้ธรรมดาๆ คุณค่าอยู่ที่ “น้ำใจ”

          Concept ของ “ตู้ปันสุข” คือ การช่วยเหลือกันและกันของคนไทยในภาวะวิกฤติโควิด-19 ที่ส่งผลให้หลายคนไม่สามารถประกอบอาชีพเดิมได้ บ้างถูกเลิกจ้าง บ้างถูกลดทอนรายได้ทำให้รายได้ลดลง หลายคนประสบความเดือดร้อน "ตู้ปันสุข" จึงเข้ามามีส่วนช่วยบุคคลเหล่านั้น โดยใช้ตู้ไม้ธรรมดา ๆ หรือชั้นวางของ วางไว้ริมถนน หน้าบริษัท หน้าบ้าน ร้านค้า หรือสถานที่ต่าง ๆ ภายในตู้บรรจุ ข้าวปลา อาหารแห้ง สินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เช่น น้ำ ปลากระป๋อง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป น้ำมันพืช น้ำปลา ไข่ไก่ เป็นต้น พร้อมกับป้ายเล็ก ๆ เขียนว่า เชิญหยิบฟรี!  “หยิบไปแค่พอดี ถ้าท่านมีใส่ตู้แบ่งปัน”  

Advertisement

Advertisement

สัญลักษณ์แห่งการให้ น้ำใจของคนไทย (ขอบคุณภาพจาก Covid-19 Thailand FACT Today)         นอกจาก “ตู้ปันสุข” จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้ผู้รับแล้ว ยังเป็นข่องทางให้ผู้ให้สามารถร่วมแบ่งปันข้าวปลาอาหารแห้ง อาหารกระป๋อง ได้ โดยไม่ต้องพบกันตรงตาม Concept การรักษาระยะห่างทางสังคม ขณะนี้ไม่เพียงกรุงเทพมหานครที่มี “ตู้ปันสุข” อยู่หลายจุดเท่านั้น “ตู้ปันสุข” ยังได้กระจายไปกว่า 40 จังหวัดทั่วประเทศแล้ว  

    ตู้ปันสุขสัญลักษณ์ความมีน้ำใจของคนไทย          นับได้ว่า ปรากฎการณ์ตู้เล็ก ๆ ที่กระจายอยู่ทั่วไทยนี้ นอกจากสร้างรอยยิ้มความอิ่มเอมใจให้กับผู้ให้และผู้รับแล้ว ยังแสดงให้เห็นถึงภาวะวิกฤติใด ๆ ที่เกิดขึ้น หากคนไทยร่วมแรงร่วมใจกันฟันฝ่าอุปสรรค ช่วยเหลือ แบ่งปันตามกำลังของตนเอง วิกฤตินั้นจะคลี่คลายไปได้ “ตู้ปันสุข สัญลักษณ์อีกหนึ่งน้ำใจ ของคนไทยที่ไม่ทิ้งกัน”  

Advertisement

Advertisement