• ก่อนที่จะมีความรู้ หรือได้ศึกษาเกี่ยวกับตลาดทุน ผมรู้สึกกลัวกับ คำ ๆ นี้(ตลาดทุน , ตลาดหุ้น) และไม่กล้าจะลองศึกษาเข้าใจตลาดเลย ผมเชื่อว่าหลาย ๆ คนคง เคยได้ยินว่า  มีคนมากมายที่ขาดทุนจากตลาดทุน คนที่ได้กำไรจากตลาดทุน คือ คนรวย เท่านั้น  และยังเข้าใจผิดอีกว่าตลาดทุนเป็นตลาดที่ค่อนข้างเฉพาะเจาะจงกลุ่ม นักลงทุน นักธุรกิจ ธนาคาร นักเศรษฐศาสตร์ หรือ นักวิเคราะห์ เท่านั้น จากความรู้ และประสบการณ์ของผมตอนนั้น ผมยอมรับเลยว่าผมไม่กล้าให้กับสิ่งนี้ เพียงเพราะ เขาพูดกันว่าขาดทุน หรือ พูดว่า มีแต่คนรวยจึงจะได้กำไร  ทำให้เกิดความต่อต้านตั้งแต่แรกยากต่อการศึกษา หรือพยายามเข้าใจ ก็ผมดันมีความกลัวไปก่อนสะแล้ว แต่เมื่อผมได้ศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์และการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ เมื่อตอนผม ปริญญา ตรี ปีที่ 4 แน่นอนครับ ผมหลีกหนีสิ่งที่ผมกลัวไม่พ้น อาจารย์ให้ผมเข้าไปเรียนรู้ตลาดทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ SET  ซึ่งความจริงหลังจากศึกษาเกี่ยวกับตลาดทุนแล้ว มีความเข้าใจที่ต่างไปจากเดิมมาก แต่ก่อนอื่น เราอาจต้องเข้าใจ คำว่าตลาดทุนก่อน

Advertisement

Advertisement

ตลาดทุน

  •  ตลาดทุน เป็นตลาดที่เป็นตัวกลาง ระหว่าง กลุ่ม บุคคล 2 ประเภท เข้าด้วยกัน
  1. ผู้ที่มีเงินเหลือต้องการนำเงินมาลงทุน หรือต้องการออมเงิน
  2. ผู้ที่ต้องการหาเงินทุน นำไปใช้ในการต่อยอดธุรกิจหรือก่อตั้งธุรกิจ

ตลาดทุนเป็นแหล่งกลางให้ทั้ง บุคคล ทั้ง 2 ได้มาเจอกัน ในตลาดเช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย SET หรือ บริษัทหลักทรัพย์ ต่าง ๆ  เพราะฉะนั้น ตลาดทุนจึงมีความสำคัญมาก เป็นแหล่งสะสมทุน ทำให้ธุรกิจสามารถระดมทุนได้อย่างรวดเร็ว มีต้นทุนที่ต่ำกว่าการกู้ยืมจากแหล่งอื่น ๆ และเป็นประโยชน์ต่อความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

Advertisement

Advertisement

ตลาดทุนแบ่งได้เป็น 2 ประเภท 1. ตลาดแรก หรือ ตลาดหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ 2.ตลาดรอง หรือตลาดซื้อขายหลักทรัพย์

ตลาดแรก เป็นแหล่งกลางที่มีการเสนอขาย หรือ จำหน่ายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ ครั้งแรกแก่ประชาชนหรือนิติบุคคลทั่วไป หลักทรัพย์นำออกจำหน่ายได้แก่ หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ์ หุ้นกู้ หรือพันธบัตร เป็นต้น

ตลาดรอง เป็นแหล่งกลางในการติดต่อซื้อขายหลักทรัพย์ที่เคยผ่านการซื้อขายในตลาดแรกมาแล้ว ในตลาดรองเป็นเพียงการโอนเปลี่ยนมือผู้ถือหุ้นเท่านั้น ตลาดรองไม่ได้มีหน้าที่ระดมเงินทุน แต่เป็นการสนับสนุนการระดมเงินออมจากตลาดแรก และสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ที่ซื้อหลักทรัพย์ในตลาดแรกและ ยังสามารถขายหลักทรัพย์นั้นได้เมื่อต้องการเงินสด หรือเมื่อต้องการกำไร จากการขายหุ้น แม้ว่าในตลาดรองจะไม่ได้มีลักษณะเป็นแหล่งเงินทุนโดยตรงก็มีความจำเป็นทำให้ตลาดแรกเติบโตขึ้นได้

Advertisement

Advertisement

  • ตลาดทุนที่ผมรู้จักหลังจากที่ได้ศึกษาจะเข้าใจได้ว่า ตลาดทุนไม่เจาะจง กลุ่มนักธุรกิจ นักลงทุน ธนาคาร นักเศรษฐศาสตร์ เพียงอย่างเท่านั้น และไม่ใช่ทุกคนที่เข้าไปแล้วจะต้องขาดทุน หรือ ต้องเป็นคนรวยเท่านั้นที่จะได้กำไรกับมา ทุกคนสามารถบริหารความเสี่ยงนี้ได้ไม่ว่าตัวเองจะอยู่ในสถานะใด    ด้วยเหตุผลนี้ ตลาดทุนเป็นตลาดที่น่าสนใจต่อการลงทุนทั้งยังสามารถช่วยให้เศรษฐกิจขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ตลาดทุนก็มีความผันผวนและมีความเสี่ยงมากตามลักษณะของแต่ละเภท ซึ่งเมื่อมีความเสี่ยงสูงผลตอบแทนมักจะสูงไปด้วย (High Risk = High Return) 

    ตลาดทุน

  • ทั้งนี้การศึกษาเกี่ยวกับตลาดทุนจำเป็นจะต้องใช้เวลาในการศึกษาและการตัดสินใจอย่างรอบครอบในการลงทุน(High understanding = High Return) หากครั้งหน้าผมได้มีโอกาสผมจะมาเล่าเกี่ยวกับช่องทาง และประเภทของตราสารครับ ผมหวังว่า บทความนี้จะสามารถทำให้เกิดความรู้ต่อผู้อ่านไม่มากก็น้อยหากมีข้อผิดพลาด ผมต้องข้ออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยครับ ตลาดทุน