รัฐบาลออกมาตรการเพื่อช่วยเหลือประชาชน นั่นก็คือมาตรการการปล่อยเงินกู้ฉุกเฉิน หรือการปล่อยสินเชื่อผู้ช่วยเหลือประชาชนในรูปแบบการกู้เงินด่วนเพื่อให้ประชาชนได้ทำเรื่องขอกู้เงิน เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทั่วถึง สินเชื่อเงินกู้นี้จะช่วยเหลือประชาชน 2 กลุ่มหลัก ๆธ.ก.ส.

โดยกลุ่มแรกเป็นกลุ่มของเกษตรกร เส้นทางธนาคาร ธ.ก.ส. ได้ปล่อยกู้เงินฉุกเฉินสำหรับเกษตรกรผู้ที่อยู่ในครอบครัวของเกษตรกรโดยให้รายละไม่เกิน 10,000 บาท โดยคิดดอกเบี้ย 0.1% ต่อเดือน จากเช่นเรากู้ 10,000 บาท คิดดอกเบี้ยเดือนละ 10 บาทเท่านั้น ใครที่สนใจกู้เงินตัวนี้ก็สามารถยื่นกู้ได้แล้วตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 สามารถยื่นได้ที่ธนาคาร ธ.ก.ส. ทุกสาขา หรือยื่นเรื่องขอกู้ได้ที่ LINE ธ.ก.ส. @BAAC Family โดยหลักเกณฑ์ในการยื่นกู้ถือว่าเป็นการช่วยเหลือประชาชนจริง ๆ นั่นก็คือ

Advertisement

Advertisement

- จ่ายคืนไม่เกิน 2 ปี 6 เดือน

- แบ่งค่างวดตามที่เราจ่ายไว้

- สามารถขอพักชําระหนี้ 6 เดือนแรก

- และที่สำคัญไม่ต้องใช้คนค้ำประกันออมสิน

ต่อมากลุ่มที่ 2 เป็นการปล่อยสินเชื่อการประกอบอาชีพแบบฉุกเฉินให้กับผู้พิการทั่วประเทศ ก่อนหน้านี้เนี่ยก็ได้มีการปล่อยเงินกู้ในส่วนนี้มาก่อนหน้านี้แล้ว และตอนนี้ได้มีการขยายเวลาเพิ่มเพื่อขอยื่นกู้ให้มีเวลายื่นกู้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เพื่อเป็นการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนผู้พิการทั่วประเทศ เกณฑ์ในการขอกู้

- รายละไม่เกิน 10,000 บาท

- ไม่ต้องมีคนค้ำ

- พักหนี้ไม่ต้องจ่าย 1 ปี

- ไม่คิดดอกเบี้ย

อันนี้เป็นสินเชื่อสำหรับผู้พิการที่ต้องการขอกู้เพื่อนำเงินมาทำธุรกิจก็สามารถยื่นออนไลน์ได้ที่ https://efund.dep.go.th/  จะยื่นขอโดยตรงด้วยตัวเองได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำจังหวัดของตัวเอง หรือจะไปติดต่อได้ที่ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จคนพิการ

Advertisement

Advertisement

ออมสินและนี่ก็คือการปล่อยเงินกู้หรือการปล่อยกู้แบบเร่งด่วนที่ทางรัฐบาลได้จัดมาตรการนี้ขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือประชาชน 2 กลุ่มนี้ ซึ่งประชาชนกลุ่มอื่นทางรัฐบาลก็ได้เตรียมการหามาตรการเพื่อช่วยเหลือประชาชนได้โดยทั่วถึงแบ่งแต่ละกลุ่มตามเหมาะสม หากมีข้อสงสัยก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ธนาคารใกล้บ้านคุณ พ่อค้าแม่ค้ารายย่อยก็สามารถเข้าไปติดต่อสอบถามได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ

ขอขอบคุณรูปปก : Photoshop CS6 pixabay

ภาพโดยนักเขียน