กรุงเทพฯ – สคช. ร่วมภาครัฐ-เอกชน จัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพการจัดประชุมและนิทรรศการ รองรับการขยายตัวอุตสาหกรรม MICE ที่เติบโตต่อเนื่อง สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้ประเทศปีละกว่าแสนล้านบาท

นางสาวจุลลดา มีจุล รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. ร่วมเป็นประธานเปิดตัวโครงการ จัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพการจัดประชุมและนิทรรศการ หรือ MICE ซึ่ง สคช.ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมและจัดการประชุมนิทรรศการ (TCEB) มหาวิทยาลัยบูรพา ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมกันจัดทำมาตรฐานฯ อาชีพการจัดประชุมและนิทรรศการขึ้น เป็นครั้งแรกในประเทศไทย

Advertisement

Advertisement

sizes="100vw" data-srcset="https://trueid-slsapp-storage-prod.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/partner_files/77kaoded/1194757/Mice5.jpg?w=480 480w, https://trueid-slsapp-storage-prod.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/partner_files/77kaoded/1194757/Mice5.jpg?w=640 640w, https://trueid-slsapp-storage-prod.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/partner_files/77kaoded/1194757/Mice5.jpg?w=1200 1200w, https://trueid-slsapp-storage-prod.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/partner_files/77kaoded/1194757/Mice5.jpg?w=1600 1600w" alt="https://kdcdn.co/wp-content/uploads/Mice5.jpg" /> นางสาวจุลลดา ระบุว่า การจัดทำมาตรฐานอาชีพฯ การจัดประชุมและนิทรรศการ มุ่งหวังเพื่อพัฒนาและยกระดับคนในอาชีพ ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ ให้เป็นไปตามหลักสากล แม้อุตสาหกรรม MICE จะก้าวเข้าสู่มาตรฐานอาเซียนแล้วก็ตาม แต่เพื่อการยอมรับของทั่วโลก และเพื่อเป็นการยกระดับกำลังคนในอุตสากรรมฯ จึงจำเป็นที่จะต้องจัดทำมาตรฐานอาชีพขึ้น เบื้องต้น คาดว่าจะใช้เวลาราว 1 ปี ก่อนที่มาตรฐานนี้จะคลอดออกมาพร้อมประกาศใช้

Advertisement

Advertisement

“อุตสาหกรรมไมซ์ นับเป็นอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ หากมีมาตรฐานสามารถแข่งขันระดับสากลได้อีก ต่างชาติจะมีความเชื่อมั่นและเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมไมซ์มากขึ้นด้วย ก็เท่ากับเป็นการสร้างการเติบโตให้เศรษฐกิจมวลรวมของประเทศด้วย” นางสาวจุลลดา กล่าว

Advertisement

Advertisement

sizes="100vw" data-srcset="https://trueid-slsapp-storage-prod.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/partner_files/77kaoded/1194757/Mice4.jpg?w=480 480w, https://trueid-slsapp-storage-prod.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/partner_files/77kaoded/1194757/Mice4.jpg?w=640 640w, https://trueid-slsapp-storage-prod.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/partner_files/77kaoded/1194757/Mice4.jpg?w=1200 1200w, https://trueid-slsapp-storage-prod.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/partner_files/77kaoded/1194757/Mice4.jpg?w=1600 1600w" alt="https://kdcdn.co/wp-content/uploads/Mice4.jpg" />
ด้านนางศุภวรรณ ตีระรัตน์ รองผู้อำนวยการ สายงานพัฒนาและนวัตกรรม สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. เปิดเผยว่า อุตสาหกรรมไมซ์ สร้างเม็ดเงินให้ประเทศมากกว่า 2 แสนล้านบาทต่อปี การเติบโตในอุตสาหกรรมนี้ยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 10-12% ต่อปี และปัจจุบันมีชาวต่างชาติที่เข้ามาอยู่ในอุตสาหกรรมนี้มากพอสมควร
https://kdcdn.co/wp-content/uploads/Mice2.jpg ดังนั้น การจัดทำมาตรฐานอาชีพอุตสาหกรรมไมซ์ จึงเป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็น เพราะไม่เพียงจะสร้างความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ยังเป็นการสร้างมาตรฐานบุคลากรให้เท่ากันทั้งประเทศ เนื่องจากไมซ์เป็นอุตสาหกรรมบริการ จำเป็นต้องมีบุคลากรมืออาชีพ ที่สามารถแข่งขันได้ในระดับเวทีโลก ปัจจุบัน อุตสาหกรรมนี้ยังขาดแคลนบุคลากรอยู่จำนวนมาก จึงมั่นใจว่ามาตรฐานอาชีพการจัดประชุมและนิทรรศการ จะยกระดับคนทั้งประเทศไปพร้อมกัน ที่สำคัญ มีผู้ประกอบการเอกชนในอุตสาหกรรมไมซ์ รอบุคลากรมืออาชีพที่ได้การรับรองจากหน่วยงานภาครัฐอยู่
https://kdcdn.co/wp-content/uploads/Mice3-1.jpg