วันที่ 6 พฤษภาคม 2563 ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา คือ วันวิสาขบูชา กล่าวคือ เป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้อนุตตรสัมโพธิญาณ และเสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน แต่ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 มหาเถรสมาคมจึงได้มีมติให้วัดทั่วราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศ งดจัดกิจกรรมที่คนมาร่วมตัวกันที่พุทธสถาน เช่น การทำบุญตักบาตร การเวียนเทียน การสวดมนต์ และการปฏิบัติธรรม ฯลฯ ทั้งนี้ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโควิด-19 

การทำบุญวันวิสาขบูชา ในยุคโควิด-19วันวิสาขบูชาในปีนี้ ครอบครัวของเราไม่ได้ไปทำบุญที่วัด เพราะปฏิบัติตามมติของมหาเถรสมาคม และคำแนะนำของกระทรวงวัฒนธรรม ในการงดเข้าร่วมกิจกรรมยังศาสนสถาน ดังนั้น พวกเราจึงใส่บาตรพระสงฆ์หน้าบ้าน โดยได้จัดเตรียมอาหาร และสิ่งของที่เหมาะกับสถานการณ์ คือ หน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เพื่อใส่บาตรพระที่มาโปรดถึงหน้าประตูบ้าน ที่สำคัญคือ การสวมหน้ากากอนามัย และรักษาระยะห่างระหว่างบุคคลระหว่างที่ใส่บาตร เพื่อให้ทั้งพระสงฆ์ และญาติโยมปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโควิด-19 

Advertisement

Advertisement

การทำบุญวันวิสาขบูชา ในยุคโควิด-19ในส่วนของการปฏิบัติธรรมนั้น ในปีนี้ Chic & Cool กว่าทุกปีที่ผ่านมา เพราะเราและครอบครัวสามารถรับชมการ LIVE สวดมนต์ เวียนเทียน และฟังธรรมโต้รุ่งจากเฟซบุ๊ก แฟนเพจวัดบวรนิเวศวิหาร ซึ่งส่งตรงทั้งภาพและเสียงจากพระอุโบสถของวัดแห่งนี้

นอกจากนี้ เรายังสามารถเวียนเทียนออนไลน์่ผ่านเว็บไซตืได้ด้วยนะคะ โดยเข้าไปที่ เว็บไซต์เวียนเทียนออนไลน์.com โดยสามารถเลือกล็อกอินผ่าน Facebook Twitter หรือ LINE ก็ได้ จากนั้นเลือกคาแร็กเตอร์เป็นเพศหญิงหรือชาย แล้วอัพโหลดใบหน้าของตัวเองเข้าไป แล้วพิมพ์ชื่อวัดที่ต้องการไปเวียนเทียน แล้วเริ่มเวียนเทียนกันเลยค่ะ โดยการเวียนเทียนออนไลน์นี้ เราสามารถกดแชร์ให้เพื่อน ๆ มาเวียนเทียนได้ด้วยนะคะ หลังจากกดแชร์แล้วจะปรากฏคำอธิษฐานขึ้นมา ซึ่งเราสามารถเลือกคำอธิษฐานที่ปรารถนาได้ด้วย แล้วยังกดแชร์คำอธิษฐานได้อีกรอบหนึ่ง เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการเวียนเทียนออนไลน์ค่ะ

Advertisement

Advertisement

การทำบุญวันวิสาขบูชา ในยุคโควิด-19ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้วิถีชีวิตของหลาย ๆ คนเปลี่ยนแปลงไป และต้องปรับตัวเพื่อความปลอดภัยของตนเองและผู้คนในสังคมส่วนร่วม หลายกิจกรรมทางสังคมต้องหยุดลงชั่วคราว รวมทั้งกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา หากมองในแง่ดี นี่คือชีวิตวิถีใหม่ หรือ New Normal ที่ทำให้เราเข้าถึงพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ดี แม้ในปีนี้จะไม่ได้ไปทำบุญวันวิสาขบูชาที่วัดเหมือนปีที่ผ่านมา แต่เราทุกคนสามารถทำความดีได้ตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า คือ "ทำความดี ละเว้นความชั่ว และทำจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใส" เพียงเท่านี้ก็ถือว่าเป็นบุญอันประเสริฐแล้วนะคะ ... ขอให้พระคุ้มครองทุกท่าน ให้ปลอดภัยจากโควิด-19 สวัสดีค่ะ

Advertisement

Advertisement