สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน ส.ค.ส. เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2563 ซึ่งตรงกับปีชวดหรือปีหนู ซึ่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้ขอพระราชทานเชิญไปเผยแพร่แก่ประชาชนทั่วไปได้ชื่นชม โดย ส.ค.ส.เป็นภาพฝีพระหัตถ์รูปค้างคาวสีเหลือง ด้านบนเป็นตราประจำพระองค์ พระนามาภิไธยย่อ สธ ตรงกลางเป็นข้อความและโคลงลายพระหัตถ์ 1 บท ความว่า

พ.ศ.๒๕๖๓ สวัสดีปีชวดหนู ค้างคาวคือหนูมีปีกนำโชค

หนูปีกดูแปลกแท้     อะไร
เป็นสัตว์ประเภทใด   ใคร่รู้
อ๋อค้างคาวนั่นนำชัย  นำโชค
จีนว่า “ฝูเต้า” ทุกผู้    สุขล้ำปีหนู

พร้อมทรงลงพระนาม สิรินธร

Advertisement

Advertisement

sizes="100vw" data-srcset="https://trueid-slsapp-storage-prod.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/partner_files/77kaoded/1155658/พระเทพ-พระราชทาน-ส.ค.ส.-2563.jpg?w=480 480w, https://trueid-slsapp-storage-prod.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/partner_files/77kaoded/1155658/พระเทพ-พระราชทาน-ส.ค.ส.-2563.jpg?w=640 640w, https://trueid-slsapp-storage-prod.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/partner_files/77kaoded/1155658/พระเทพ-พระราชทาน-ส.ค.ส.-2563.jpg?w=1200 1200w, https://trueid-slsapp-storage-prod.s3-ap-southeast-1.amazonaws.com/partner_files/77kaoded/1155658/พระเทพ-พระราชทาน-ส.ค.ส.-2563.jpg?w=1600 1600w" alt="https://kdcdn.co/wp-content/uploads/พระเทพ-พระราชทาน-ส.ค.ส.-2563.jpg"

Advertisement

Advertisement

/>