ชื่นมื่นเกาเหลา 30 ปีมวยไทย กมธ.กีฬา สภาผู้แทนฯ เปิดเวทีเคลียร์ใจ2สมาคมมวยฯเดินหน้าสู่โอลิมปิค

กมธ.กีฬา สภาผู้แทนฯ เปิดเวทีเคลียร์ใจ2สมาคมมวยฯเดินหน้าสู่โอลิมปิค

รัฐสภา – เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00 น. ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) นายบุญลือ ประเสริฐ โสภา ประธานคณะกรรมาธิการกีฬา (ป.กมธ.กีฬา) สภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานประชุมคณะกรรมาธิการกีฬา ครั้งที่ 13 มีคณะกรรมาธิการกีฬาเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

วาระสำคัญเป็นเรื่องการพิจารณาปัญหาที่เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับกระบวนการบริหารจัดการเกี่ยวกับกิจกรรมกีฬามวยไทย ตามแนวทางการขับเคลื่อนกีฬามวยไทยสู่โอลิมปิก 2024 (PARIS2024) ซึ่งคณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร จึงได้เชิญบุคคลเข้าร่วมหารือเพื่อร่วมพัฒนากีฬามวยไทยร่วมกัน ประกอบด้วย คุณหญิง ปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล สมาชิกคณะกรรมาการโอลิมปิกสสากล(IOC),ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา,เลขาธิการคณะกรรมาการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ, ประธานคณะกรรมการกีฬามวย(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา),ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย,ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมาการกีฬามวย,ประธานสภามวยไทยโลก(พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร),นายสมาคมกีฬามวยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยฯ(ดร.ศักดิ์ชาย ทัพสุวรรณ)และ นายกสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย(สมชาติ เจริญวัชรวิทย์)

Advertisement

Advertisement

กมธ.กีฬา สภาผู้แทนฯ เปิดเวทีเคลียร์ใจ2สมาคมมวยฯเดินหน้าสู่โอลิมปิค กมธ.กีฬา สภาผู้แทนฯ เปิดเวทีเคลียร์ใจ2สมาคมมวยฯเดินหน้าสู่โอลิมปิค กมธ.กีฬา สภาผู้แทนฯ เปิดเวทีเคลียร์ใจ2สมาคมมวยฯเดินหน้าสู่โอลิมปิค

การพูดเคยเปิดกว้าง โดยเฉพาะการปรับแนวทางและความเข้าใจที่ชัดเจนระหว่างสมาคมกีฬามวยสมัครเล่นฯและสมาคมกีฬามวยอาชีพฯ อธิบายเพื่อทราบปัญหาซึ่งมีการนำ พ.ร.บ.มวยฯ ที่เกี่ยวพันในข้อกฎหมาย รวมไปถึงการที่จะส่งนักกีฬาสู่การแข่งขันชกมวยไทยในทุกประเภทกีฬาที่รวมไปสู่โอลิมปิค ที่ยือเยื้อมากนานกว่า 30 ปี แต่เวทีหารือก็จบลงด้วยความเข้าใจที่ทั้งสองสมาคมฯตกลงพร้อมใจจับมือกันที่จะพูดคุยเพื่อให้กีฬามวยไทยที่ถือเป็นมรดกโลกได้เข้าไปเป็นหนึ่งในเกมกีฬาโอลิมปิค

Advertisement

Advertisement

ส.ส.ดร.บุญลือ ประเสริฐโสภา ป.กมธ.กีฬา สภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า การเปิดให้มีการพูดคุยไม่ใช่เป็นเวทีที่มาปะทะกัน แต่เป็นการพูดคุยเพื่อหาทางออกร่วมกัน เพราะ ไม่ว่าจะเป็นสมาคมมวยสมัครเล่นฯ หรือ มวยอาชีพ ถือว่าทั้งสองแห่งเกิดขึ้นก็เพื่อพัฒนากีฬามวยไทยให้ดีขึ้น ประเด็นอยู่ที่การแบ่งภาระกิจโดยผู้รับผิดชอบ หมายถึง ในส่วนการกีฬาแห่งประเทศไทยและฝ่ายสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย ต้องแยกให้ชัดว่าระหว่างสมาคมมวยไทยอาชีพฯกับสมาคมมวยไทยสมัครเล่นฯ ควรมีการจัดระเบียบแยกแยะภาระกิจออกไปถึงจะรู้ว่าใครมีขอบเขตภาระหน้าที่แต่ละด้านใครมีหน้าที่ ใครรับผิดชอบกันอย่างไรเพราะเชื่อว่าทุกฝ่ายก็ต้องการให้มวยไทยเข้าสู่โอลิมปิคฯ

Advertisement

Advertisement

กมธ.กีฬา สภาผู้แทนฯ เปิดเวทีเคลียร์ใจ2สมาคมมวยฯเดินหน้าสู่โอลิมปิค กมธ.กีฬา สภาผู้แทนฯ เปิดเวทีเคลียร์ใจ2สมาคมมวยฯเดินหน้าสู่โอลิมปิค

“สิ่งที่คลาดเคลื่อน กมธ.กีฬา สภาผู้แทนราษฎร ให้ ผู้ว่าฯ กกท. ดำเนินการแก้ไขปัญหาทั้งสองสมาคมฯ ให้ไปจัดขึ้นทะเบียนทั้งมวยอาชีพและมวยสมัครเล่นฯ เพื่อชัดเจนว่าการส่งนักกีฬาชกต่างประเทศ รวมถึงกีฬาโอลิมปิคฯ เป็นหน้าที่ของใคร รวมถึง มิสเตอร์สเตฟาน ฟอรก์ ที่อธิบายว่า 36 สมาคมมวยไทย อาจจะเป็นปัญหานั้นจะดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างไร จากนั้นให้ ผู้ว่าฯ กกท. มารายงานให้ทราบเพื่อแก้ไขปัญหานี้” ส.ส.ดร.บุญลือ กล่าวในที่สุด

กมธ.กีฬา สภาผู้แทนฯ เปิดเวทีเคลียร์ใจ2สมาคมมวยฯเดินหน้าสู่โอลิมปิค กมธ.กีฬา สภาผู้แทนฯ เปิดเวทีเคลียร์ใจ2สมาคมมวยฯเดินหน้าสู่โอลิมปิค กมธ.กีฬา สภาผู้แทนฯ เปิดเวทีเคลียร์ใจ2สมาคมมวยฯเดินหน้าสู่โอลิมปิค