🎃 ความสนุกของเทศกาลฮาโลวีนและลอยกระทงมาถึงแล้ววว !! 🎇

 

Halloween x ลอยกระทง
TrueID In-Trend 💀 ชวนเพื่อน ๆ มาร่วม Talk or Take จะใส่ชุดฟักทองไปลอยกระทง หรือไปขอขนมกับพระแม่คงคาก็ได้หมดไม่ติด เพียง Talk or Take ผ่านการสร้างสรรค์บทความหรือวิดีโอให้เข้ากับเทศกาลฮาโลวีนและลอยกระทงในหัวข้อใดก็ได้ ไม่จำกัดความคิดสร้างสรรค์ ผลงานที่มีจำนวนการเข้าชมสูงสุดรับรางวัล True IoT Smart watch รวม 4 รางวัลตามด้านล่างนี้ไปเลย

 1. บทความเกี่ยวกับเทศกาลฮาโลวีน ที่มีจำนวนการเข้าชมสูงสุด รับนาฬิกา True IoT Smart watch มูลค่า 4,990 บาท 1 รางวัล
2. บทความเกี่ยวกับเทศกาลลอยกระทงที่มีจำนวนการเข้าชมสูงสุด รับนาฬิกา True IoT Smart watch มูลค่า 4,990 บาท 1 รางวัล
3. วิดีโอเกี่ยวกับเทศกาลฮาโลวีน ที่มีจำนวนการเข้าชมสูงสุด รับนาฬิกา True IoT Smart watch มูลค่า 4,990 บาท 1 รางวัล

Advertisement

Advertisement

4. วิดีโอเกี่ยวกับเทศกาลลอยกระทง ที่มีจำนวนการเข้าชมสูงสุด รับนาฬิกา True IoT Smart watch มูลค่า 4,990 บาท 1 รางวัล

 


 

Halloween x ลอยกระทง
ส่งผลงานในรูปแบบบทความหรือวิดีโอได้ตั้งแต่วันที่ 22 ต.ค. – วันที่ 5 พ.ย. 63 เวลา 23.59 น.
ประกาศผลผู้ได้รับรางวัลทาง Facebook : TrueID In-Trend ในวันที่ 10 พ.ย. 2563

 


 

กติกาและเงื่อนไขการร่วมสนุกกับแคมเปญฮาโลวีนและลอยกระทง Festival

1. บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด (“บริษัทฯ”) เป็นผู้จัดทำกิจกรรมนี้ โดยมีระยะเวลากิจกรรมตั้งแต่วันที่ 22 ต.ค. 63 เวลา 0.00 น. – วันที่ 5 พ.ย. 63 เวลา 23.59 น. เพียงเขียนบทความหรือทำคลิปวิดิโอสั้นๆ บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเทศกาลฮาโลวีนและเทศกาลลอยกระทง ที่คุณอยากแชร์ผ่านเว็ปไซต์ www.creators.trueid.net บทความหรือคลิปวิดิโอที่มีจำนวนผู้เข้าชมสูงสุด รับของรางวัลแบ่งตามประเภท ดังนี้

Advertisement

Advertisement

  • บทความเกี่ยวกับเทศกาลฮาโลวีน ที่มีจำนวนการเข้าชมสูงสุดรับนาฬิกา True IoT Smart watch มูลค่า 4,990 บาท 1 รางวัล

  • วิดีโอเกี่ยวกับเทศกาลฮาโลวีน ที่มีจำนวนการเข้าชมสูงสุดรับนาฬิกา True IoT Smart watch มูลค่า 4,990 บาท 1 รางวัล

  • บทความเกี่ยวกับเทศกาลลอยกระทงที่มีจำนวนการเข้าชมสูงสุดรับนาฬิกา True IoT Smart watch มูลค่า 4,990 บาท 1 รางวัล

  • วิดีโอเกี่ยวกับเทศกาลลอยกระทง ที่มีจำนวนการเข้าชมสูงสุดรับนาฬิกา True IoT Smart watch มูลค่า 4,990 บาท 1 รางวัล

2. ทุกบทความที่มีคำว่า “ฮาโลวีน”,“Halloween”, “ลอยกระทง” ในชื่อบทความรับสิทธิ์ร่วมกิจกรรมโดยอัตโนมัติ

3. การนับจำนวนครั้งการเข้าชมบริษัทฯจะนับเฉพาะจำนวนการเข้าชมที่เกิดขึ้นใหม่ภายในช่วงวันที่ 22 ต.ค. 63 เวลา 0.00 น. – วันที่ 5 พ.ย. 63 เวลา 23.59 น.

Advertisement

Advertisement

4. ผู้ร่วมกิจกรรมที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลจะต้องไม่มีเจตนาทุจริต หรือกระทำการอันผิดวัตถุประสงค์ของกิจกรรม หรือดำเนินการโดยเจตนาทุจริตเพื่อต้องการของรางวัล การตรวจสอบจะครอบคลุมไปถึงความผิดปกติในการใช้งานอื่น ๆ นอกเหนือไปจากที่กล่าวไว้ข้างต้น บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการพิจารณาระงับการเผยแพร่รวมถึงการจ่ายค่าตอบแทนและตัดสิทธิ์ผู้ร่วมกิจกรรม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่ตรวจสอบพบว่ามีการกระทำใด ๆ ที่เข้าข่ายทุจริตหรือผิดวัตถุประสงค์ของกิจกรรม

5. ประกาศผลผู้ได้รับรางวัลผ่านทาง Facebook TrueID In-Trend ในวันที่ วันที่ 10 พ.ย. 2563 เวลา 18.00 น.

6. ผู้ที่ได้รับรางวัลมีสิทธิ์รับรางวัลได้ 1 รางวัล ต่อ 1 บัญชี TrueID In-trend ต่อ 1 หมายเลขบัตรประชาชนต่อ 1 รอบกิจกรรม กรณีที่ผู้ที่ได้รับรางวัลมีผลงานที่ได้รับรางวัลมากกว่า 1 รางวัลจะได้รับรางวัลแรกเพียง 1 รางวัล

7. ผู้ที่ได้รับรางวัลที่มีมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป ต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ตามมูลค่าของรางวัล

8. หลังจากประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ได้รับรางวัลแล้ว ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องยืนยันสิทธิ์ผ่านทางข้อความของเฟสบุ๊คแฟนเพจ TrueID In-Trend ภายใน 3 วันหลังจากประกาศผล โดยบริษัทฯจะแจ้งรายละเอียดเอกสารการรับของวัล รวมถึงการชำระภาษีและหลังจากที่ผู้ได้รับรางวัลได้ทำการชำระภาษีแล้ว จะต้องส่งรูปสำเนาเอกสารการชำระภาษี พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้องกลับมาภายในระยะเวลา 7 วัน เพื่อออกใบเสร็จรับเงิน โดยหากไม่ชำระภาษีและส่งสำเนาเอกสารภายในเวลาที่กำหนด ทางบริษัทฯ จะถือว่าผู้ที่ได้รับรางวัลสละสิทธิ์

9. บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการมอบของรางวัลให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ถูกต้องเท่านั้น และมีสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

10. ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนมูลค่าเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้

11. ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องเข้ามารับรางวัลด้วยตนเอง โดยนำเอกสารสำหรับการรับรางวัล ได้แก่ 1.สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง , 2. เอกสารการชำระเงินภาษี 5% และเอกสารชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้องมาให้แก่บริษัทฯ ที่ บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่) 101 อาคารทรู ดิจิทัล พาร์ค ชั้น 10 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 ในวันที่นัดรับของรางวัล มิเช่นนั้น ให้ถือว่าผู้ที่ได้รับของรางวัลสละสิทธิ์ไม่ขอรับรางวัล ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจจะมีการแจ้งให้ผู้ที่ได้รับรางวัลทราบถึงสถานที่ วันและเวลาเพื่อรับรางวัลเพิ่มเติม ผ่านเลขหมายโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนกับทรูไอดี อินเทรนด์

12. หากผู้ที่ได้รับรางวัลไม่สามารถเข้ามารับของรางวัลได้ด้วยตนเอง หรือต้องการให้ผู้อื่นเข้ามารับของรางวัลแทน จะต้องมีหนังสือมอบอำนาจ พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้องมาแสดงแก่เจ้าหน้าที่

13. บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงระยะเวลากิจกรรม วิธีการร่วมกิจกรรม รางวัล และรายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือ รายละเอียดอื่นใด โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใด ๆ เกิดขึ้น คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด

14. เมื่อผู้ที่ได้รับรางวัลได้เข้ามารับรางวัลแล้ว บริษัทฯ จะทำการบันทึกภาพเพื่อนำไปประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านทางเฟซบุ๊กทรูไอดี และเฟสบุ๊ค TrueID In-Trend ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ได้รับรางวัลรับทราบและยินยอมให้บริษัทฯ นำภาพที่ได้รับรางวัลเผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่าง ๆ ได้โดยไม่โต้แย้ง หรือเรียกร้องสิทธิ หรือเงินใด ๆ ทั้งสิ้น

15. กรณีมีข้อพิพาทหรือโต้แย้ง คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

 ✨ อยากร่วมสนุกรับของรางวัลสุดพิเศษนี้กันใช่ไหม สมัครกันได้เลยที่ >> https://bit.ly/31ndht0 ฟรี !

 

พวกเรารออ่านบทความของคุณอยู่นะคะ ^^

 

Halloween x ลอยกระทง