Probiotics สิ่งมีชีวิตล้านล้านตัวที่อยู่ในลำไส้

LABโพรไบโอติกส์ (Probiotics) คำนี้เพื่อน ๆ หลายคนคงเคยได้ยินมาแล้วบ้าง เอ๊ะ ! แต่รู้ไหมว่าเจ้าโพรไบโอติกส์จริง ๆ แล้วอยู่กันยังไงและมีประโยชน์อะไรกับมนุษย์เราบ้าง วันนี้เรารู้จักโพรไบโอติกส์ไปพร้อมกันโพรไบโอติกส์ (Probiotics) เป็นแบคทีเรียหรือจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ชนิดนึงที่มีขนาดเล็ก เป็นสิ่งมีชีวิตนับล้านๆตัวที่อาศัยอยู่ในลำไส้ ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณลำไส้ใหญ่ของมนุษย์ พบมากในเด็กทารกแรกเกิดจุลินทรีย์กลุ่มนี้ในเด็กทารกแรกเกิดได้จากการที่ทานนมแม่ และจำนวนจุลินทรีย์จะมีปริมณลดลงเมื่อมีอายุมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยปกติจุลินทรีย์กลุ่มนี้ที่พบส่วนใหญ่ ได้แก่ Lactobacillus sp. ชนิดนี้พบทั่วไปเกาะติดอยู่กับผนังลำไส้ Bifidobacterium sp. ชนิดนี้จะค่อนข้างทนต่อกรดในกระเพาะอาหารทำให้อยู่ในลำไส้ได้นาน แต่พบมากในทารกแรกเกิด และ Lactococcus lactis 

Advertisement

Advertisement

หน้าที่สำคัญของโพรไบโอติกส์

1. โพรไบโอติกส์เป็นจุลินทรีย์ที่ดี ทำหน้าที่ยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่ไม่ดี ซึ่งนำไปสู่การอาการหรือผลเสียอื่น ๆ ต่อระบบทางเดินอาหาร เช่น ท้องเสีย ท้องอืด อาหารเป็นพิษ ลำไส้แปรปรวน อาการเหล่านี้ล้วนมาจากการที่ร่างกายของเราได้รับจุลินทรีย์ที่ไม่ดีเข้าไป เช่น Escherichai coli หรือ Steplylococcus aureus

12. โพรไบโอติกส์ช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ดี เพื่อปรับสมดุลของลำไส้ 

ชึส3. โพรไบโอติกส์ยังช่วยรักษาเชื้อราในช่องคลอดและปากช่องคลอดของสตรีที่ยังไม่มีครรภ์

นม4. โพรไบโอติกส์ช่วยในการเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันร่างกาย เพราะลำไส้เป็นอวัยวะภูมิคุ้มกันที่ใหญ่ที่สุด เป็นแหล่งรวมเนื้อเยื่อน้ำเหลืองขนาดใหญ่ ซึ่งเชื่อมโยงกับอวัยวะอื่น เช่น ปอด สมอง ผิวหนัง เป็นต้น

Advertisement

Advertisement

โยเกิร์ตอาหารที่มักจะพบจุลินทรีย์โพรไบโอติกส์ในปริมาณมาก เช่น นมเปรี้ยว โยเกิร์ต กิมจิ รวมไปถึงอาหารหมักดองต่าง ๆ ที่ใช้จุลินทรีย์ในกระบวนการหมักหรือถนอมอาหาร นอกจากการรับประทานโพรไบโอติกส์แล้วเราควรจะรับประทาน"พรีไบโอติกส์ (Prebiotics) "ซึ่งเป็นแหล่งอาหารสำคัญของโพรไบโอติกส์ควบคู่ไปด้วย และเมื่อเราอายุมากขึ้นทำให้ปริมาณจุลินทรีย์กลุ่มโพรโพรไบโอติกส์และจุลินทรีย์ที่ดีอื่น ๆ ในร่างกายลดลง ปัจจุบันจึงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีจุลิทรีย์กลุ่มโพรไบโอติกส์ขึ้นมาค่อนข้างมาก เพื่อตอบสนองความต้องและการได้มาซึ่งสุขภาพที่ดีนั่นเอง

ภาพปก https://www.pexels.com /ภาพที่ 1 และ 2 โดยผู้เขียน /ภาพที่ 3 https://www.pexels.com /ภาพที่ 4 https://www.pexels.com /ภาพที่ 5 https://www.pexels.com

Advertisement

Advertisement