เครื่องคิดเลข เป็นอีกหนึ่งไอเท็มในชีวิตที่เรียกว่าสำคัญมาก  เนื่องจากเราต้องคิดเลขในทุกๆ วัน ไม่ว่าจะคำนวณค่าสินค้า การคำนวณรายรับ-รายจ่าย แต่ถ้าหากจะให้คิดเลขในใจเอง ก็คงใช้เวลานานมากๆ จึงต้องใช้เครื่องคิดเลขช่วยคิด เพียงแค่กดตัวเลขแล้ว + - แล้วใส่ตัวเลขอีกตัวแล้วกดเท่ากับก็ได้คำตอบออกมาในพริบตาเครื่องคิดเลข

  แต่ในทุกๆ วันเราก็ไม่ได้เจอโจทย์แบบบวกเลขเพียง 130+230 เท่านั้น แต่โจทย์ที่เราเจอก็จะยาวกว่านี้ เช่น 130+569+455+900-80-339 เป็นต้น แต่ถ้าเกิดว่าเรากดไปเรื่อยๆ แล้วเผลอกดผิดเพียงตัวเดียว เราก็จะต้องคิดใหม่ทั้งหมด (สำหรับเครื่องคิดเลขบางเครื่อง) ทำให้เสียเวลามากขึ้น ทำให้ถูกสร้างปุ่มในเครื่องคิดเลขเพิ่มมา เช่น M+, M-, MR, MC ว่าแต่มันใช้ยังไง เราจึงขอนำเสนอ

M+, M-, MR, MC ในเครื่องคิดเลขใช้ยังไง?

  เริ่มต้นด้วยการเข้าใจหลักการทำงานก่อน โดยตัว M ใน M+, M-, MR, MC นั้นมีความหมายว่า Memory แปลว่า ความจำ ดังนั้นหมายถึงการสร้างความทรงจำแก่เครื่องคิดเลข เช่น เราได้ยินเสียงของตก แต่ไม่คิดอะไร พอต้องการใช้ปากกา ก็หาไม่เจอ จึงคิดถึงเสียงของตกในตอนนั้น และพบว่าของที่ตกตอนนั้นคือปากกา เป็นต้น อย่างเหตุการณ์ที่ยกตัวอย่างมานั้นก็คือการสร้างความทรงจำว่าเราได้ยินเสียงตก

Advertisement

Advertisement


M+  ปุ่ม M+ หลักการทำงานก็คือ Add Memory ก็คือการเพิ่มความทรงจำ ซึ่งในตอนแรกก่อนใช้เครื่องคิดเลขความทรงจำในเครื่องคิดเลขจะว่างเปล่า แต่เมื่อเรากดตัวเลขที่ต้องการ แล้วกด M+ ก็จะทำให้สร้างความทรงจำ และถ้าหากใส่ลงไปอีกก็จะเป็นการเพิ่มความจำ เช่น ถ้าเรากด 5 แล้วกด M+ ก็คือสร้างความทรงจำว่าเคยมี 5 ต่อมาถ้ากด 6 แล้ว M+ ก็คือการเพิ่มความทรงจำเข้าไปก็คือ ตอนนี้ความทรงจำมีอยู่ 11 เกิดจาก 5+6 เป็นต้น

Advertisement

Advertisement


M-  ปุ่ม M- หลักการทำงานก็คือ Delete Memory จะทำงานคล้ายกับ M+ แตกต่างตรงที่ M+ จะเป็นการเพิ่ม แต่ M- จะเป็นการลด เช่น ถ้าตั้งแต่เริ่มต้น เครื่องคิดเลขจะไม่มีความทรงจำ สมมติว่าเรากด 9 แล้ว M- ก็คือ ค่าในความจำก็จะเป็น -9 และถ้าหากเราลดไปอีก 1 โดยการกด 1 แล้ว M- ก็จะทำให้ค่าในความจำเป็น -10 เกิดจาก -9-1 และถ้าหากเรากด 20 แล้ว M+ ก็จะถูกเพิ่มมา 20 ทำให้ค่าในความจำเป็น 10 เกิดจาก -9-1+20 เป็นต้น


MR  ปุ่ม MR คือ การแสดงผลจากการที่เราเพิ่มหรือลดความจำโดยการ M+ หรือ M- เช่น เรากด 987 แล้ว M+ แล้วกด 123 แล้ว M- แล้วกด MR ก็จะแสดงผลว่า 864 เกิดจาก 987-123 เป็นต้น


MC  ปุ่ม MC หมายถึง Clear Memory ก็คือจะล้างความจำทั้งหมดให้เป็นเหมือนตอนเริ่มต้น คือความทรงจำเป็น 0

Advertisement

Advertisement


  ยกตัวอย่างโจทย์ที่ตั้งไว้ว่า 130+569+455+900-80-339 ก็กดได้โดยเรียงลำดับตามนี้ 130 M+ 569 M+ 455 M+ 900 M+ 80 M- 339 M- MR ก็จะได้คำตอบจากนั้นก็ MC เพื่อกลับไปเป็น 0


Credit รูปภาพ : ภาพหน้าปก / ภาพที่ 2 / 3 / 4 / 5 (โดยนักเขียน) / ภาพที่ 1

เปิดประสบการณ์ความบันเทิงที่หลากหลายสุดปัง บน App TrueID โหลดเลย ฟรี !