ศิลปะ นอกจากจะช่วยเพิ่มเรื่องของความสร้างสรรค์และจินตนาการแล้ว ยังสามารถนำมาใช้เป็นเครื่องมือต่อสู้กับความเครียด หรือใช้ในการระบายอารณ์ต่างๆได้ด้วย

Advertisement

Advertisement