ฟาร์มน้ำแข็งออร์แกนิกแบบดั้งเดิมของชาวญี่ปุ่น ที่ไม่ใช้เครื่องจักรมาใช้ผลิตแต่อย่างใด #TRUEID #IDFEED #SENSIBLE

Advertisement

Advertisement