How to อบรมต่ออายุใบอนุญาตขับรถ Online

ปัจจุบันด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ทำให้หน่วยงานรัฐและเอกชนจำนวนมากต่างก็ต้องปรับตัวในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นการหยุดชั่วคราว หาวิธีทำหน้าที่ของตนเองให้มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ จึงมีการเปลี่ยนมาเป็นทำหน้าที่ผ่านทางเครือข่ายออนไลน์กันมากขึ้น อย่างเช่นกรมการขนส่งทางบกที่มีการปรับเปลี่ยนการอบรมต่ออายุใบอนุญาตขับรถแบบออนไลน์เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ซึ่งโดยปกติแล้วต้องมาอบรมกันในห้องเล็ก ๆ ที่ขนส่งของแต่ละอำเภอ

วันนี้พร่างพิชญ์จึงจะมาแนะนำวิธีการอบรมเพื่อต่ออายุใบอนุญาตขับรถออนไลน์กันนะคะ

ก่อนอื่นคือ เข้าไปที่เว็บไซต์ https://www.dlt-elearning.com/ ซึ่งเป็นเว็บไซต์ของกรมการขนส่งทางบก มีหน้าเว็บเป็นสีม่วงเข้มค่ะ สำหรับขั้นตอนนั้นมีเพียง 4 ขั้นตอนดังนี้ค่ะ

Advertisement

Advertisement

หน้าเว็บ


ขั้นตอนที่หนึ่ง คลิกปุ่ม "ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม" กรอกข้อมูล เลขบัตรประจำตัวประชาชน, เลขที่ใบอนุญาตขับรถ, วันอนุญาตและวันสิ้นอายุใบอนุญาตขับรถเลือกการอบรมตามใบอนุญาตขับรถที่ประสงค์จะต่ออายุ จากนั้นคลิกที่ปุ่ม "ขั้นตอนต่อไป"

ขั้นตอนขั้นตอน


ขั้นตอนที่สอง ชมวิดีโอการอบรมตามที่เลือก เมื่อรับชมวิดีโอจนจบ ให้คลิกที่ปุ่ม "ขั้นตอนสุดท้าย"

ขั้นตอน


ขั้นตอนที่สาม ยืนยันตัวตนโดยกรอกข้อมูลเลขบัตรประจำตัวประชาชน และเลขที่ใบอนุญาตขับรถเพื่อรับผลการอบรม จากนั้นคลิกที่ปุ่ม "เสร็จสิ้น"


ขั้นตอนที่สี่ ตรวจสอบผลการอบรมที่หน้าแรกของเว็บไซต์ คลิกที่ปุ่ม "ตรวจสอบสถานะการอบรมออนไลน์" จากนั้นกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน และคลิกที่ปุ่ม "ตรวจสอบสถานะ"

ขั้นตอน


ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจจะอบรมต่อใบขับขี่รถออนไลน์สามารถศึกษาขั้นตอนโดยละเอียดได้จากคู่มือของทางเว็บไซต์ ตาม Link ต่อไปนี้ค่ะ https://sites.google.com/view/dlt2020/how ซึ่งทางกรมการขนส่งได้อธิบายและมีรูปภาพประกอบให้สามารถเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น

Advertisement

Advertisement

คู่มือ


เครดิตภาพจากเว็บไซต์ https://www.dlt-elearning.com/ และ https://sites.google.com/view/dlt2020/how

ช่วงนี้เป็นช่วงที่หลาย ๆ หน่วยงานทั้งรัฐและเอกชนรณรงค์ให้รักษาระยะห่างเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ทางกรมการขนส่งจึงได้อำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่ใบอนุญาตขับขี่รถใกล้หมดอายุแล้ว หากต้องการอบรมต่ออายุใบขับขี่รถออนไลน์ ก็ลองเข้าไปอบรมกันได้นะคะ