HOW TO: ฝึกงานอย่างไร...ให้อินและคุ้มค่ากับชีวิต (5 ทริค ในการเตรียมตัวฝึกงาน)

          สำหรับคนที่เป็นนักศึกษา หลายๆ คณะก็เลี่ยงไม่ได้เลยกับรายวิชาการฝึกงานที่เป็นวิชาบังคับ ที่หากไม่ผ่านแล้ว ก็ไม่สามารถทำเรื่องจบการศึกษาได้ ดั่งเช่นรายวิชาทั่วๆ ไป แต่หลายครั้งการฝึกงานภาคสนาม ไม่ใช่เรื่องสนุกสำหรับทุกคนเลย เพราะวิถีนักศึกษา ย่อมต่างไปจากวิถีคนทำงาน แต่การฝึกงานภาคสนาม เป็นเสมือนการออกไปประลองฝีมือ ทักษะใน ‘สนามจริง ที่ถูกจำลอง’ หรือ ‘สนามจำลอง ที่เป็นสนามจริง’ ที่จะสร้างประสบการณ์ทั้งดีและร้ายกับเรา แต่สุดท้ายเราจะได้บทเรียนที่ดีจากมัน... และทริคง่ายๆ ที่ผู้เขียนจะมาแชร์ให้ในวันนี้นั้น...


1. ค้นคว้าข้อมูลองค์กร
อย่างแรกเลย เมื่อได้หน่วยงานหรือองค์กรที่จะต้องไปฝึกงานแล้ว (ไม่ว่าจะได้มาในรูปแบบของเราเลือกเอง หรือถูกสุ่มเลือก) ให้ทำการ Search ถามอากู๋ทันทีถึง ‘ข้อมูลองค์กร’ คำว่าข้อมูลองค์กรก็คือ รายละเอียดเกี่ยวกับองค์กรนั้นๆ ตั้งแต่ชื่อองค์กร วิสัยทัศน์องค์กร นโยบายองค์กร ภารกิจหรือหน้าที่องค์กร กระบวนการปฏิบัติงานองค์กร หรือแม้กระทั่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรนั้นๆ หลายหน่วยงานจะมีเว็ปไซต์ให้เราค้นหาอยู่แล้ว ซึ่งเราจะต้องทำความเข้าใจในส่วนนี้ในระดับ 60-70% ก่อนเข้าฝึกงานหรือเริ่มปฏิบัติงานในองค์กร และจะต้องเข้าใจอย่างถ่องแท้ภายใน 1 อาทิตย์แรกของการฝึกงาน

Advertisement

Advertisement

google

 

2. อ่าน ‘เอกสารคู่มือการฝึกภาคปฏิบัติงาน’
จากฝ่ายฝึกหรือที่มหาวิทยาลัยได้ให้ไว้ ข้อนี้ปักหมุดไว้ 2 หมุดไปเลย เพราะสำคัญมาก ในขณะที่หลายคนมองข้าม แต่ใช้วิธีการถามจากรุ่นพี่เป็นหลัก (ซึ่งก็มีประโยชน์ไม่น้อยเช่นกัน แต่ให้ประกอบกับการศึกษา ทำความเข้าใจคู่มือการฝึกไปด้วย) ทั้งๆ ที่จริงแล้วคู่มือ จะเป็นแนวทางในการวางแผนการฝึกภาคปฏิบัติภาคสนามของเราได้ดีมากๆ และเป็นเสมือนแนวทางในการเก็บคะแนนที่จะส่งผลต่อเกรดของเพื่อนๆ น้องๆ โดยตรง มันจะมีทั้งวัตถุประสงค์รายวิชา ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง ตรงประเด็น และรายละเอียดการเก็บคะแนน รวมไปถึงระยะเวลา ช่วงเวลาของการเก็บคะแนนในแต่ละประเด็น

Advertisement

Advertisement

manual

Image by Wokandapix from Pixabay

 

3. การ ‘วางเป้าหมายของเราเอง’
ซึ่งแนะนำว่าให้เป็นเป้าหมายที่มีความเกี่ยวข้องกับความใฝ่ฝันของเพื่อนๆ น้องๆ แม้วัตถุประสงค์ตามรายวิชาจะมีไว้ให้แล้ว แต่การที่เราวางเป้าหมายเฉพาะของเรานั้น ทำให้เรามีความรู้สึกอิน และรู้สึกว่าตัวเราเป็นส่วนสำคัญในการฝึกงานครั้งนี้มากขึ้น เนื่องจากเราไม่ได้ฝึกงานเพียงแค่เกรด แต่เราฝึกงานเพื่อให้ได้อะไรสักอย่างมาตามที่เราตั้งใจไว้ เช่น ผู้เขียนตั้งเป้าไว้ว่า การฝึกงานครั้งนี้ของผู้เขียน ผู้เขียนจะต้องมีเรื่องราวไว้เขียนหนังสือ และเกิดแรงบันดาลใจในการเขียนหนังสือ (อันนี้ก็แล้วแต่ความชอบ แล้วแต่ความต้องการของแต่ละคนนะคะ) และที่สำคัญ ในขั้นตอนในข้อนี้นั้น แนะนำว่าให้ทำควบคู่กับการวางแผนการฝึกงานของเราในแต่ละช่วงเวลาให้ชดเจน เช่น ระยะเวลาการฝึกงาน 2 เดือน อาทิตย์แรก จะต้องทำอะไร? จะต้องได้อะไร? อาทิตย์ที่ 2- 3 ทำอะไร? ได้อะไร เป็นต้น ซึ่งบางทีในคู่มือการฝึกจะกำหนดไว้ให้แล้ว

Advertisement

Advertisement

goal

Image by Gerd Altmann from Pixabay 

 

4. ‘อาทิตย์แรก...สำคัญไฉน?’
ช่วงอาทิตย์แรกของการฝึกงาน เป็นช่วงเวลาที่สำคัญมากๆ ถึงมากที่สุด อาจจะเป็นอาทิตย์ที่จะกำหนดชะตาชีวิตการฝึกงานของเราในอาทิตย์ต่อๆ ไป ซึ่งเราจะต้องทำการ ‘แนะนำตนเอง’ ที่ไม่ใช่แค่ ‘แนะนำตัว’ เราต้องทำความรู้จักกับพี่ๆ ที่เราจะต้องร่วมงานด้วย ทำความรู้จักตำแหน่ง หน้าที่ของพี่ๆ (เท่าที่จำเป็น) หรือหน่วยงานไหนที่มีพี่เลี้ยงให้เราโดยเฉพาะ การปรึกษาเรื่องงาน คนที่เราต้องเลือกปรึกษาคนแรกก็ควรจะเป็นพี่เลี้ยง มิเช่นนั้นจะเป็นประเด็นระหว่างพี่ๆ ในหน่วยงานที่เกิดจากเรา นอกเสียจากจะได้รับการอนุญาตจากตัวพี่เลี้ยงเอง ตลอดจนการวางตัวกับพี่ๆ กับหน่วยงานที่เหมาะสม ถูกต้อง ตามแบบฉบับนักศึกษาฝึกงานที่ดี (แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า อาทิตย์แรกจะเป็นตัวตัดสินเวลาที่เหลือทั้งหมดนะคะ)

first week

Image by DarkWorkX from Pixabay

 

5. ‘ใช้ทักษะการสร้างสัมพันธภาพอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ’
หลักการสร้างสัมพันธภาพไม่ว่าจะเป็นการพูดคุย การแสดงออก การสังเกต เป็นอีกสิ่งที่จำเป็นจะต้องมี เช่น เห็นพี่ทำงานและเราว่างงานอยู่ ให้เข้าไปถามว่ามีอะไรให้ช่วยไหม? เพราะพี่จะรู้สึกดี เมื่อเห็นนักศึกษากระตือรือร้น เพิ่มโอกาสในการทำงานที่เป็นทีมเวิร์ก และอาจจะเพิ่มเทคนิคเฉพาะของเพื่อนๆ น้องๆ แต่ละคนเข้าไปได้ (แต่! ให้ระวังเรื่องความแตกต่างระหว่างเพศนะคะ เอาตัวออกห่างจากประเด็นนี้อย่างเด็ดขาด)

relationship

Image by Henning Westerkamp from Pixabay 

สรุป 5 ทริคข้างต้นนั้น ไม่ว่าจะเป็น การ Search หาข้อมูลองค์กร จากอากู๋ การศึกษาคู่มือการฝึกควบคู่ไปกับการรีวิวจากรุ่นพี่ การวางเป้าหมายของเราเอง การให้ความสำคัญกับอาทิตย์แรกของการฝึกงาน และการใช้เทคนิคในการสร้างสัมพันธภาพอย่างถูกต้อง ทั้งหมดนี้ ต่อให้เพื่อนๆ น้องๆ ไม่ได้ทำตามที่ผู้เขียนแนะนำมา ก็สามารถฝึกงานภาคสนามผ่านไปด้วยดีได้ แต่สำหรับใครที่ยังไม่มีแนว คำแนะนำ ลองนำไปปรับใช้ ให้เข้ากับสายสาขา หรือความถนัดของตนเองได้ตามสะดวกได้เลยนะคะ ^^


เพราะการฝึกงาน นอกจากจะทำให้เราได้เกรดและประสบการณ์ชีวิตที่มีคุณค่าแล้ว ยังทำให้เราได้คนรู้จักใหม่ๆ ได้มิตรภาพ ได้คอนเนคชั่น ได้แพลตฟอร์มเพิ่ม ได้ไอเดียในการทำความฝัน โดยเฉพาะความสัมพันธ์ คือทุนทางสังคมของเราที่ทรงคุณค่ามากๆ เลย นำไปสู่โอกาสอีกมากในชีวิตอนาคต ^^ ยังไงก็ GOOD LUCK ทุกคน