ท่ามกลางภาวะวิกฤติของโรคระบาดร้ายแรงอย่าง COVID-19 ที่กำลังสั่นสะเทือนโลกให้ต้องตกอยู่ภายใต้สถานการณ์ที่เลวร้ายอยู่ในขณะนี้ ซึ่งนอกเหนือจากผลกระทบทางตรงที่เกิดขึ้นกับมนุษย์แล้ว ในขณะเดียวกันกลับกลายเป็นการสร้างโอกาสให้แก่อีกหลายชีวิตที่สามารถเอาชนะอุปสรรคและมองเห็นโอกาส​ กระทั่งเติบโตกลายเป็นธุรกิจ ภายใต้วิถีการดำเนินชีวิตแนวใหม่ หรือ​ New​Normal ที่จะต้องเปลี่ยนแปลงและปรับตัวเพื่อความอยู่รอดของชีวิต ซึ่งหนึ่งในพฤติกรรมของผู้คนในช่วงเวลานี้คงหนีไม่พ้นการรักษาระยะห่างทางสังคม การกักตัว​ หรือการงดออกนอกบ้าน​ สิ่งเหล่านี้ได้ส่งผลให้รูปแบบทางธุรกิจหนึ่งประสบความสำเร็จอย่างมากในยุคนี้​ ซึ่งก็คือ การทำธุรกิจผ่านระบบออนไลน์ รวมทั้ง​การให้บริการส่งของหรือส่งอาหารแบบเดลิเวอรี่

แม้ว่าการทำธุรกิจผ่านระบบออนไลน์ไม่ใช่เรื่องใหม่​ และเคยดำเนินการกันอย่างแพร่หลายมาช้านานแล้ว แต่สำหรับมุมมองของธุรกิจ ยังคงมีพื้นที่หรือช่องว่างให้เติมเต็มอีกมากมาย โดยเฉพาะในช่วงเวลานี้ ที่ผู้คนจะต้องพึ่งพาอาศัยกระบวนการดังกล่าวในการดำรงชีวิต เพื่อลดทอนภาวะความเสี่ยงต่อการติดโรคระบาด ซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่การรับประทานอาหารไปจนถึงการใช้ชีวิตประจำวัน การสั่งซื้ออาหารออนไลน์ จึงเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ยุคสมัย แถมยังลดปัญหาภาระความวุ่นวาย ทั้งในเรื่องของการออกไปซื้อวัตถุดิบ การปรุงอาหารเอง หรือแม้แต่การต้องมานั่งคิดค้นเมนูในแต่ละวันว่าจะรับประทานอะไร ซึ่งล้วนต้องใช้เวลาไม่น้อย การสั่งอาหารออนไลน์ เพียงไม่กี่นาทีก็มีอาหารเสริฟถึงหน้าบ้าน จึงถือเป็นความสะดวกสบายที่ทั้งปลอดภัย และประหยัดเวลาเป็นอย่างยิ่ง

Advertisement

Advertisement

ปัจจุบันมีบริการในเรื่องของการสั่งอาหารรูปแบบหนึ่งที่เรียกว่า "Food​ Subscription​" ซึ่งเป็นลักษณะของการสั่งอาหารมารับประทานที่บ้าน หรือที่ทำงานแบบระยะยาว​ภายใต้รูปแบบของการสมัครเป็นสมาชิกของร้านค้านั้น​ ๆ​ ซึ่งหากแปลตามตัวอักษร Subscription​ หมายถึงการสมัครเป็นสมาชิก คล้ายกับการเป็นสมาชิกเพื่อใช้บริการสิ่งต่าง​ ๆ​ เป็นรายสัปดาห์​ รายเดือน​ หรือรายปี เช่น​ การใช้บริการอินเทอร์เน็ตหรือโทรศัพท์ การสมัครแอปพลิเคชันเพื่อดูภาพยนตร์หรือซีรีส์​โดยที่เราจ่ายเงินตามจำนวนรอบระยะเวลาในการใช้บริการนั้น​ ๆ ดังนั้น Food​ Subscription​ จึงทำหน้าที่เช่นเดียวกันในการรับสมัครสมาชิกของร้านอาหารต่าง​ ๆ​ ​เพื่อให้บริการสั่งอาหารเป็นรายสัปดาห์​ รายเดือน​ หรือตามแต่ผู้เป็นสมาชิกจะต้องการ โดยสิ่งที่สมาชิกจะได้รับก็คือ​ "อาหาร" ไม่ว่าจะเป็นมื้อเช้า​ มื้อกลางวัน​ หรือมื้อเย็น​ โดยที่สมาชิกสามารถกำหนดเมนูอาหารไว้ล่วงหน้าในแต่ละมื้อของแต่ละวัน ซึ่งบางครั้งอาจกำหนดไว้ล่วงหน้ายาวนานถึง 10 วัน หรือ 1 เดือน​ เป็นต้น​ โดยรวมแล้วจึงมีลักษณะคล้ายกับการผูกปิ่นโตในยุคดั้งเดิม เพียงแต่เป็นการผูกปิ่นโตโดยใช้เทคโนโลยีและการขนส่งตามยุคสมัยเข้ามาแทนที่

Advertisement

Advertisement

ในแง่ของความสำคัญนอกจาก Food​ Subscription​ จะเป็นการตอบโจทย์ของสภาวะทางสังคม​ และพฤติกรรมการบริโภคของผู้คนในปัจจุบันแล้ว รูปแบบการดำเนินการดังกล่าว ยังเป็นประโยชน์ทั้งในมุมของผู้ผลิตหรือร้านค้า และมุมของผู้บริโภค โดยในส่วนของผู้ผลิตหรือร้านค้านั้นจะทำให้เกิดสภาพคล่องทางการเงินที่มีความต่อเนื่องด้านรายได้ ​หรือการเกิดรายได้ประจำจากลูกค้าที่เป็นสมาชิก เนื่องจากลูกค้าที่เป็นสมาชิกจะต้องมีการชำระเงินค่าอาหารตามจำนวนมื้ออาหารหรือจำนวนวันที่สั่งล่วงหน้าไปแล้ว​ นอกจากนี้ยังอาจนำไปสู่การบูรณาการความร่วมมือกับร้านอาหารต่าง ๆ ในบริเวณใกล้เคียง หรือร้านอาหารที่มีประเภทอาหารที่แตกต่างหลากหลาย เพื่อผนึกกำลังกันในกิจกรรมส่งเสริมการขาย เช่น การร่วมมือขาย​ Package อาหารร่วมกัน ด้วยการผสานอาหารที่มีความแตกต่างหลากหลาย จัดเรียงไว้ในเซตเมนูต่าง​ ๆ​ ในแต่ละมื้อหรือในแต่ละวัน เพื่อสร้างความหลากหลายของเมนูให้แก่ลูกค้า​ เป็นต้น ซึ่งจะยิ่งทำให้อาหารในร้านขายได้มากขึ้น ในส่วนมุมของผู้บริโภคหรือลูกค้า ก็สามารถลดปัญหาในเรื่องของการนั่งคิดเมนูหรือการลงมือประกอบอาหารด้วยตัวเอง ช่วยทำให้ชีวิตง่ายขึ้นและมีเวลาไปทำในสิ่งที่มีความจำเป็นเร่งด่วนอื่น​ ๆ​ มากยิ่งขึ้น ซึ่งวิธีการสมัครเป็นสมาชิกและสั่งอาหารแบบครั้งเดียวเป็นจำนวนหลายมื้อหรือหลายวันนี้ อาจช่วยให้การจ่ายค่าอาหารต่อมื้อที่เฉลี่ยแล้วถูกลงกว่าปกติก็เป็นได้

หากมองในแง่ของอนาคต​ ไม่ว่าสถานการณ์ของโรคระบาดที่กำลังเกิดขึ้นจะมีแนวโน้มดีขึ้น หรืออาจจะยังคงอยู่กับมวลมนุษยชาติไปอีกตราบนาน รวมทั้งอาจจะมีวิกฤตภัยอื่น ๆ​ ถาโถมเข้ามาอีกมากมาย​ แต่มนุษย์ทุกคนล้วนต้องรับประทานอาหาร ซึ่งถือเป็นเรื่องใหญ่และเป็นปัจจัยหลักในการดำรงชีวิต ประกอบกับผู้คนในยุคปัจจุบันเริ่มมีเวลาในการดำเนินชีวิตที่จำกัด ด้วยเพราะเวลาส่วนใหญ่หมดไปกับการทำมาหาเลี้ยงชีพ การประหยัดเวลาในเรื่องที่สามารถให้ผู้อื่นดำเนินการแทนได้จึงเป็นที่นิยมและเริ่มมีมากขึ้น ดังนั้น การมองหาโอกาสให้พบและรู้จักปรับปรุงธุรกิจอาหารให้เป็นไปตามยุคสมัยหรือสถานการณ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้จึงเป็นเรื่องจำเป็นยิ่ง ซึ่งบางครั้งอาจนำหลักการหรือวิธีการเดิม ๆ ในอดีตมาประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่นเดียวกับการให้บริการแบบ​ Food​ Subscription​ หรือการผูกปิ่นโตแบบออนไลน์ ที่ถือเป็นการตอบโจทย์ความต้องการของผู้คนในยุคปัจจุบันโดยการดึงเอาเรื่องราวในอดีตมาประยุกต์ใช้อย่างลงตัว ซึ่งดูเหมือนว่า Food​ Subscription​ ยังมีช่องว่างของโอกาสที่สามารถเติมเต็มและต่อยอดได้อีกมากมายในอนาคต

 

ภาพประกอบจาก unsplash ภาพหน้าปก, ภาพที่ 1, ภาพที่ 2, ภาพที่ 3, ภาพที่ 4