(Photo by Miguel Á. Padriñán from Pexels)

คุณเคยเจอปัญหาแบบนี้หรือไม่ ระบบการจัดเก็บข้อมูลผิดพลาด เช็คในระบบมีการระบุว่าเกิดปัญหาตรงจุดนี้ แต่พอไปดูหน้างานจริงกลับไม่มี หรือบางทีในระบบไม่มีการแจ้งเตือนใด ๆ แต่หน้างานกลับเจอปัญหา ซึ่งถ้าเกิดปัญหาประเภทนี้ คือ ข้อมูลในระบบที่บันทึกกับการปฏิบัติงานจริงไม่ตรงกัน เป็นปัญหาที่มักจะเกิดขึ้นจาก เจ้าหน้าที่ไม่บันทึกลงระบบ หรือเพราะความเคยชิน และที่มักจะอ้างว่า เดี๋ยวก่อน เดี๋ยวค่อยทำ แต่สักพักก็ลืม

การนับสินค้าคงคลัง(ภาพโดย Jens P. Raak จาก Pixabay)

ซึ่งจากปัญหาดังกล่าว เราสามารถที่จะใช้เครื่องมือที่เรียกว่า Cycle Counting หรือการตรวจนับตามรอบ หลักการง่าย ๆ ที่ให้ทำ คือ ใช้แนวคิดของพาราโต้ (Pareto กฎ 80:20) ถ้าสินค้ามีมูลค่ามากก็ตรวจนับให้ถี่ (รายสัปดาห์) ส่วนสินค้าที่มีมูลค่าน้อย แต่มีปริมาณมาก ก็อาจจะไม่ต้องถี่มากนัก

Advertisement

Advertisement

หลักการของวิธี CYCLE COUNTING จะมีอยู่ 5 ข้อ คือ

1. แบ่งกลุ่มประเภทสินค้า โดยใช้กฏของพาราโต้  (Pareto) ในการพิจารณาถึงมูลค่ากับปริมาณ : แบ่งเป็น 3 กลุ่ม

การแบ่งกลุ่มสินค้า(Photo by ELEVATE from Pexels)

  • กลุ่มที่มี มูลค่ามาก ปริมาณน้อย (A) ต้องมีการตรวจนับทุกสัปดาห์
  • กลุ่มที่มี มูลค่าปานกลาง ปริมาณปานกลาง (B) : อาจจะตรวจนับทุกเดือน
  • กลุ่มที่มี มูลค่าน้อย ปริมาณมาก (C) : อาจจะตรวจนับทุกไตรมาส หรือรายปีก็ได้

ซึ่งตามหลักการของพาเรโต้ (Pareto) ที่สัดส่วนจะอยู่ที่ 80 : 20 แต่เราอาจจะปรับเป็น 95 : 5 ก็คือ เพื่อแบ่งกลุ่มของสินค้าที่อาจจะมีมูลค่าถึง 95% ของมูลค่าสินค้าทั้งหมดก็เป็นได้

2. ติดระบบบาร์โค้ด (Barcode) ให้กับสินค้า เนื่องจากการจัดเก็บสินค้ามีจำนวนมาก และมีหลายร้อยไอเทม การใช้บาร์โค้ด (Barcode) จะช่วยให้เราตรวจสอบสถานะสะดวกและมีความถูกต้องแม่นยำมากขึ้น

Advertisement

Advertisement

Barcode(ภาพโดย Hans Braxmeier จาก Pixabay)

3. กำหนดค่าตั้งต้นใหม่ของสินค้าแต่ละชนิด แต่ละประเภท ดำเนินการ Set Up ขึ้นใหม่ทั้งหมด เพื่อให้สินค้าไม่ซ้ำซ้อนกันในระบบ เช่นถ้า Barcode สินค้าไหนไม่มีของแล้วต่อไป ก็ไม่ควรนำกลับมาใช้ใหม่ เพราะอาจทำให้ข้อมูลผิดพลาดได้

4. จัดทำระบบฐานข้อมูล เพื่อให้การทำงานถูกต้องแลรวดเร็ว

จัดทำฐานข้อมูล(Photo by Stephen Dawson on Unsplash)

5. จัดทำหรือปรับปรุงระบบการเบิกจ่ายสินค้า เพื่อควบคุมการเบิกจ่ายสินค้า และระบุถึงขั้นตอนการดำเนินงานที่ชัดเจนได้

การจัดทำระบบ Cycle Counting หรือการตรวจนับตามรอบ ยิ่งเป็นปัจจุบันมากเท่าไหร่ก็ยิ่งทำให้การวางแผนการจัดการระบบโลจิสติกส์ของเรามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเอง

 


 

อ่านบทความทั้งหมดได้ที่ > นิยมเล่าเป็นเรื่อง

Advertisement

Advertisement

ผู้เขียนเป็นเจ้าของ Blog : http://businessconnectionknowledge.blogspot.com