COVID19

เป็นเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งที่ อันตรายพอสมควรโรค COVID-19 คือ โรคติดเชื้อจากไวรัสชนิดหนึ่ง ซึ่งพบการระบาดในช่วงปี 2019 ที่เมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน โดยในตอนนั้นเราจะรู้จักกันโรคนี้ในชื่อว่า ไวรัสอู่ฮั่น ก่อนที่ภายหลังจะระบุเชื้อโรคได้ว่าเป็นเชื้อในตระกูลโคโรนาไวรัส แต่เป็นสายพันธุ์ใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ดังนั้น ทางองค์การอนามัยโลก จึงได้ตั้งชื่อโรคติดต่อชนิดนี้ใหม่อย่างเป็นทางการ โดยมีชื่อว่า COVID-19  เพื่อไม่ให้เกิดรอยมลทินกับพื้นที่ที่เกิดการระบาดของโรคด้วย

COVID19 เป็นเชื้อไวรัสที่อันตรายมาก และตอนนี้ยังสามารถหายได้ หรือสามารถแพร่เชื้อมากได้เช่นกัน การใส่หน้ากากอนามัยที่ในประเทศไทยสนับสนุนให้ใส่กันก็ยังไม่สามารถป้องกันได้ 100% เป็นการป้องกันเชื้อหรือโรคอื่นๆในเบื้องต้นแค่นั้น

Advertisement

Advertisement

ส่วนการล้างมือบ่อยๆ ไปเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยป้องกันได้ เช่น การล้างด้วยสบู่ ล้างด้วยแอลกอฮอล์ อีกอย่าง COVID19 ยังสามารถแพร่เชื้อกับคนได้อีกด้วย COVID19 เป็นเชื้อที่ไม่สามารถอยู่เดี่ยว ๆ ได้ แต่จะแฝงตัวอยู่ในละอองฝอยจากการไอ จาม และสารคัดหลั่งอย่างน้ำมูก น้ำลาย หรืออุจจาระ ดังนั้นการแพร่เชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ ผู้ที่อยู่ใกล้ชิดก็ต้องได้รับเชื้อผ่านการสูด ละอองขนาดใหญ่และละออง ขนาดเล็กในอากาศ รับเชื้อเข้าไปในทางเดินหายใจ หรือใครที่อยู่ใกล้ผู้ป่วยในระยะ 1-2 เมตร ก็อาจจะติดเชื้อจากการสูดละอองขนาดใหญ่ และฝอยละอองขนาดเล็กจากการไอ จาม รดกันโดยตรง หรือหากอยู่ห่างจากผู้ติดเชื้อในระยะ 2 เมตรขึ้นไป ก็อาจติดเชื้อจากการสูด ละอองขนาดเล็กได้เหมือนกัน

                    COVID19 กลัวอะไร

เชื้อไวรัสตัวนี้ไม่ทนความร้อน ดังนั้นแค่เจออุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส ก็ทำให้เชื้อตายได้ นอกจากนี้เชื้อไวรัสตัวนี้ยังจะตายได้ง่าย ๆ ด้วยแอลกอฮอล์ที่ความเข้มข้น 70% และการทำความสะอาดด้วยสบู่อย่างเหมาะสม กล่าวคือ ล้างมือด้วยสบู่เป็นระยะเวลา 15-30 วินาที รวมไปถึงสารลดแรงตึงผิวต่าง ๆ เช่น ผงซักฟอก สารฟอกขาว ที่ความเข้มข้น 0.1-0.5%โพวิโดน ไอโอดีน 1% หรือไฮโดรเจน เปอร์ออกไซด์ 0.5-7.0% เป็นต้น สิ่งเหล่านี้แหละที่โคโรนาไวรัสจะไม่ทน เพราะไวรัสชนิดนี้มีไขมันหุ้มอยู่ด้านนอก ดังนั้น หากใช้สารลดแรงตึงผิวทำลายไขมันที่หุ้มอยู่ได้ ก็จะฆ่าไวรัสได้ Covid19 เป็นเชื้อ ที่อยู่ตามสิ่งของรอบๆไปตัว ไม่ว่าจะเป็น แก้ว โต๊ะ พื้น หรือที่นอนที่เรานอนอยู่ ผ้าห่ม ไม่ว่าจะเป็นยังไงหรือจะอยู่ที่ไหนเราก็ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ ทานอาหารที่มีประโยชน์ สิ่งของรอบตัวที่ต้องดูแล ยิ่งโรงเรียน ยิ่งต้องเป็นที่เรียนที่สอน ควรจะรักษาความสะอาดให้ได้มากที่สุด.

Advertisement

Advertisement


.


ห้องเรียน

ภาพถ่ายโดย K_y