Cinemania คือ อาการที่ทำให้คนเราอยู่ในภาวะตื่นตัวสูงขึ้นกว่าปกติหลังจากการดูหนัง โดยสภาพจิตใจมีการแปรเปลี่ยนจากอิทธิพลของสิ่งเร้าภายนอกอันก่อให้เกิดอารมณ์ร่วมดังกล่าว 

ภาพประกอบจากhttps://www.pexels.com/th-th/photo/3811814/

 อาการของ Cinemania แบ่งได้ 3 ระดับคือ

 1.ระดับเบื้องต้น ระดับแรกนี้คนเราจะมีความคิดริเริ่มและการกระทำลงมือปฏิบัติเลียนแบบหนังที่ได้ดู เช่น การร้องเพลงตาม การขยับท่าทางที่คล้ายคลึง หรือการคิดวนเวียนนึกถึงสิ่งที่ตัวละครในหนังเผชิญหรือว่าปฏิบัติ ซึ่งอาการเหล่านี้จะค่อย ๆ หายไปไม่นานหลังจากทิ้งช่วงเวลาไปซักพัก

 2.ระดับกลาง ในขั้นนี้อาการจะมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นโดยส่งผลต่อพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตประจำวัน เช่น การนอนหลับที่ทำได้ยากขึ้นเมื่อความคิดของเรานั้นมีการหมกมุ่นมากกว่าเดิม ความคิดอ่านต่าง ๆ จะเปลี่ยนไปการสื่อสารระหว่างบุคคลจะเป็นเนื้อหาที่อยู่ในหนังเป็นส่วนใหญ่ 

Advertisement

Advertisement

 3.ระดับร้ายแรง จะมีการรับมือการจัดการต่อสภาพแวดล้อมรอบตัวอย่างไม่เหมาะสม ซึ่งเป็นภาวะที่ครอบครัวหรือสังคมรอบข้างไม่สามารถช่วยอะไรได้ เพราะความสามารถในการนึกคิดและพฤติกรรมเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงและถ้าปล่อยทิ้งไว้เรื้อรังอาจมีอาการแทรกซ้อน เช่น อาการเห็นภาพหลอน หูแว่ว เป็นต้น

ภาพประกอบจากhttps://www.pexels.com/th-th/photo/1595391/ สาเหตุที่ทำให้เกิดอาการ Cinemania ในทางจิตวิทยาอธิบายไว้ว่า เป็นการที่จิตใต้สำนึกรับเอาความรู้สึกต่าง ๆ มาเก็บประมวลเพื่อให้ความหมายของแต่ละการ กระทำนั้น ซึ่งระดับการแสดงออกของนักแสดง ฉากสถานที่ถ่ายทำ เพลงประกอบตลอดทุกองค์ประกอบล้วนเป็นปัจจัยที่ทำให้คนเราเกิดการรับรู้มีอารมณ์ร่วมเช่นเดียวกับตัวหนัง โดยความเข้มข้นของอารมณ์ความรู้สึก เช่น โกรธ เศร้า อิ่มเอมใจถือเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้พฤติกรรมคนเราเปลี่ยนไป และเพราะการรับรู้ของมนุษย์เรานั้นมีขีดจำกัด การแปรผลของระดับความนึกคิดจึงจำกัดเฉพาะหนังที่พึ่งดูมา 

Advertisement

Advertisement

ภาพประกอบจากhttps://www.pexels.com/th-th/photo/2774556/ ท้ายที่สุดแม้อาการ Cinemania ที่พบได้ส่วนใหญ่จะไม่ร้ายแรงนัก แต่หากคนเรานั้นจมจ่อกับบางสิ่งบางอย่างมากไปก็อาจทำให้เผลอมองข้ามบางสิ่งไป การดูหนังไม่ถือเป็นความผิดแต่การรับรู้ที่มีส่วนร่วมมากไป นั้นต่างหากที่สร้างผลกระทบวงกว้างต่อใครหลายคน 

 ขอบคุณภาพสวย ๆ จาก pexels.com

 รูปปกและรูปประกอบที่ 1,รูปที่ 2,รูปที่ 3