ปัจจุบันเชื้อไวรัสโควิด–19 ที่มีการแพร่ระบาดอย่างหนัก และมีแนวโน้วเพิ่มผู้ติดเชื้อมากขึ้น โดยไม่มีแนวโน้วจะลดลงเลย ซึ่งทำให้ผู้คนส่วนใหญ่ตระหนักถึงวิธีการป้องกันโรคติดต่อนี้ทุกวิธีทาง นอกจากใส่หน้ากากอนามัยแล้ว ยังคงต้องล้างมือบ่อย ๆ เพราะเป็นวิธีการป้องกันการติดต่อโรคที่ง่ายที่สุด แต่การล้างมือด้วยสบู่ จะป้องกันได้มากน้อยแค่ไหนต้องขึ้นอยู่กับวิธีการล้างด้วย

การล้างมือซึ่งหากพูดกันง่าย ๆ มือนั้นเป็นอวัยวะที่สำคัญมาก ๆ ที่ใช้ในการสัมผัสสิ่งของต่าง ๆ บางครั้งอาจจะสัมผัสเชื้อโรคต่าง ๆ ติดมากับมือด้วย การล้างมือให้สะอาดและให้ปราศจากเชื้อโรคมากที่สุดนั้น ต้องขึ้นอยู่กับวิธีการล้าง หากเราล้างมือไม่ถูกวิธี เชื้อโรคต่าง ๆ ที่ติดมากับมือ เมื่อเรามีการสัมผัสกับปาก จมูก ดวงตา เชื้อโรคเหล่านั้นก็อาจเข้าสู่ร่างกายเราได้ อาจทำให้เราเจ็บป่วยและไม่สบายได้ในที่สุด

Advertisement

Advertisement

7 ขั้นตอนการล้างมือวันนี้ผู้เขียนจะมาแนะนำการล้างมือที่ถูกต้อง 7 วิธีดังนี้

  1. นำมือทั้งสองข้างล้างน้ำให้สะอาด จากนั้นนำสบู่ที่เราใช้ทั่วไปมาถูมือทั้งสองข้าง และถูฝ่ามือทั้งสองข้างประกบกันจนกว่าจะขึ้นฟอง
  2. ถูหลังมือโดยใช้ฝ่ามืออีกข้าง และถูซอกนิ้ว หลังซอกนิ้วทั้งสองข้างสลับกันไปมา
  3. นำมือทั้งสองข้างมาประกบกัน ถูฝ่ามือและซอกนิ้วด้านหน้าให้สะอาด 
  4. ใช้หลังนิ้วมือถูฝ่ามือ ให้นิ้วมือทั้งสองข้างงอเกี่ยวกัน และถูวนไปมาหลาย ๆ ครั้ง
  5. กางนิ้วหัวแม่มือแยกออกมา แล้วใช้ฝ่ามืออีกข้างกำรอบนิ้วหัวแม่มือ แล้วถูหมุนไปรอบ ๆ ทำสลับกันทั้งสองข้าง
  6. ใช้ปลายนิ้วทั้งหมดของมือด้านหนึ่ง และให้แบมืออีกข้าง จากนั้นใช้ปลายนิ้วมือถูวนเป็นวงกลมบนฝ่ามือข้างที่แบไว้ ทำแบบเดียวกันและสลับข้าง 
  7. กำมือรอบข้อมือข้างหนึ่ง ถูวนจนกว่าจะสะอาด หลังจากนั้นให้เปลี่ยนข้างทำแบบเดียวกับมือข้างแรก 

Advertisement

Advertisement

การจับมือหลังจากการล้างมือแล้วการล้างมือที่ถูกต้องนั้น สามารถช่วยลดเชื้อโรคจากการสัมผัสสิ่งต่าง ๆ ได้ และควรหมั่นฝึกปฏิบัติตั้งแต่เด็กเล็กจนถึงผู้ใหญ่อย่างสม่ำเสมอครับ

ภาพประกอบโดย : ภาพปก / ภาพที่ 1 / ภาพที่ 2 / ภาพที่ 3