ภาพปกจาก https://pixabay.com

6 วิธี !!ป้องกัน ต้อลม
ต้อลมเป็นการเสื่อมของเยื่อบุตาขาว มีลักษณะเป็นเยื่อสีขาว หรือ ขาวเหลืองบริเวณตาขาวข้าง ๆ ตาดำ ที่พบได้บ่อย และดวงตาสัมผัสกับรังสีอัลตราไวโอเลต (UV) จากแสงแดดต่อเนื่องเป็นเวลานานมากเกินไป ไม่ใช่เนื้องอกหรือมะเร็ง สามารถพบเกิดได้กับแทบทุกคนที่มีความไวต่อมลภาวะ หรือ สิ่งแวดล้อมที่อาศัยอยู่ ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับอาหารการกินแต่อย่างใด ดังนั้น โรคนี้จึงพบได้บ่อยในประเทศเขตร้อน ที่มีแสงแดดจัด และในผู้ที่ต้องทำงาน หรือ นิยมทำกิจกรรมกลางแจ้งอยู่เสมอ 


อย่าได้ตกใจจนเกินไป โรคนี้สามารถหายขาดได้ แต่ยังไงดวงตาก็ยังเป็นสิ่งที่สำคัญที่เราควรรักษาเอาไว้
ต้อลม เกิดจาก สาเหตุเกิดจาก ลม ฝุ่น ควัน สารเคมี และมลพิษทางอากาศ แสงแดด ความร้อนหรือไอร้อนทั้งหลาย โรคตาแห้ง ไม่ทราบสาเหตุ

Advertisement

Advertisement


วิธีป้องกันโรคต้อลม
1. พบจักษุแพทย์เสมอ ๋แพทย์ภาพจาก ttps://pixabay.com

เพื่อตรวจวินิจฉัยและรับการรักษาแต่เนิ่น ๆ เพราะตาเป็นอวัยวะที่สำคัญมาก ถึงแม้โรคตาส่วนใหญ่จะไม่ทำให้เสียชีวิต แต่บางโรคที่ร้ายแรงก็อาจเป็นสาเหตุทำให้ตาบอดได้ 


2. หลีกเลี่ยงปัจจัยกระตุ้นที่ทำให้เกิดโรคต้อลม แสงอาทิตย์ภาพจาก https://pixabay.com

ได้แก่ ลม แสงแดด ฝุ่น ควัน ความร้อน สารเคมี มลพิษทางอากาศ และสิ่งระคายเคือง 


3. ควรสวมแว่นกันแดดสวมแว่นภาพจาก https://pixabay.com

ที่สามารถป้องกันรังสีอัลตราไวโอเลตได้ หรือ สวมหมวกปีกกว้าง และกางร่มอยู่เสมอก็จะช่วยได้มาก 


4. พักสายตาบ้างพักสายตา

ควรพักสายตาเป็นพัก ๆ อย่าจ้องหน้าจอโทรศัพท์มากเกินไป 


5. หมั่นสังเกตดวงตาของท่านดวงตาภาพจาก https://pixabay.com

ในกรณีที่เป็นต้อลมอยู่แล้ว ควรหมั่นสังเกตสี รูปร่าง และขนาดของต้อเสมอ ๆ หากมีการเปลี่ยนแปลงควรปรึกษาจักษุแพทย์ทันที

Advertisement

Advertisement


6. หยอดน้ำตาเทียมหยอดน้ำตาเทียมภาพจาก https://pixabay.com

สำหรับคนที่ตาแห้งควรหยอดน้ำตาเทียม


อาการของต้อลม
1. ผู้ป่วยโรคต้อลมที่ยังเป็นไม่มาก มักไม่มีอาการใด ๆ เพียงแต่จะเห็นเป็นเนื้อเยื่อผิดปกติบริเวณเยื่อบุตาขาวเท่านั้น แต่หากมีการอักเสบ ผู้ป่วยจะรู้สึกเจ็บตา เคืองตา คันตา ตาแดง แสบตา น้ำตาไหล ระคายเคืองที่ตา
2. โรคต้อลมเกิดกับดวงตาเพียงข้างเดียวหรือทั้งสองข้างก็ได้ และเกิดได้กับคนทุกเพศทุกวัย